התמחות מעשית - תכנית מתמחי פורטר

בית הספר מציע לתלמידיו* הזדמנות ייחודית להתמחות מעשית במהלך הלימודים – תכנית 'מתמחי פורטר בסביבה'. תכנית 'מתמחי פורטר בסביבה', יוזמה משותפת של בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ושתי"ל, שמה לה למטרה להכשיר את הדור הבא של מנהיגים סביבתיים צעירים. במסגרת התכנית משתלבים סטודנטים מבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר בפעילותם של ארגוני סביבה וגופים ציבוריים, לאורך שנת לימודים אחת. במוסדות אלה הם מובילים פרויקטים משמעותיים בנושאים של איכות הסביבה, בריאות הציבור, צדק סביבתי-חברתי,  פיתוח בר-קיימא ועוד. 
 
תכנית המתמחים מחזקת את הצוות המקצועי של ארגוני הסביבה בישראל, ובו בזמן חושפת את הסטודנטים לסוגיות העולות מהשטח, ומספקת להם הזדמנות לשלב ניסיון מעשי עם לימודיהם האקדמיים. לסטודנטים הלוקחים חלק בתכנית מוענקת מלגה.
 
תכנית 'מתמחי פורטר בסביבה' משותפת לבית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר ולארגון שתי"ל (שרותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי, מייסודה של הקרן החדשה לישראל), ומתקיימת הודות לנדיבותם של קרן פורטר, הקרן לסביבה ירוקה והקרן החדשה לישראל בבריטניה.

 

*תינתן עדיפות בשיבוץ לסטודנטים במסלול המחקרי

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive