קורס פרויקטים בחקר הסביבה

סיור במטע התמרים של קיבוץ עין-גדי, שננטש בשל תופעת ה"בולענים", צילום: פרופ' אביטל גזית
חוברות קורס פרויקטים

בסיומו של כל קורס פרויקטים, נערכת חוברת קורס המכילה את כל הפרויקטים של התלמידים.
​אנו מזמינים אתכם לעיין בחוברות: 

 

תשס"ז: זיהום ושיקום נחל הקישון ונושא התחרות על המים כפי שבא לידי ביטוי בנאות המדבר עין גדי

תשס"ח: משק המים בישראל ו"מובל השלום"

תשס"ט: זיהום אוויר בישראל

תש"ע: טיפול בפסולת

תשע"א: שטחים פתוחים

תשע"ב: ניצול יעיל של מים בתנאי מחסור

תשע"ג: האדם והים

 

קורס פרויקטים בחקר הסביבה הינו קורס ייעודי של התכנית לתואר שני עם תזה. הקורס משמש  כציר המרכזי עליו נשענת ליבת קורסי החובה של התלמידים בתכנית. הקורס בא לאפשר לתלמידים הבאים מדיסציפלינות שונות, להתנסות תוך שיתוף פעולה פורה ומפרה, בחקר בעיות סביבה כל אחד מנקודות מבטו הוא. 

 

הקורס עוסק בנושא מרכזי בתחום הסביבה בישראל, ומציגו ממספר היבטים עיקריים. כל שנה נבחר ע"י צוות הקורס, מורה מרכז ועוזרי הוראה, נושא אחר שבו עוסק הקורס באותה שנה. חלקו הראשון של הסימסטר מוקדש להרצאות של מומחים בנושאים שונים הקשורים לנושא הקורס. הרצאות אלו מטרתן להציג לתלמידים את הידע הדרוש להכרת הנושא ולסקור נקודות מבט שונות על הסביבה בישראל באותו נושא. כמו-כן יתקיים סיור במסגרת קורס הסיורים שהנושא שלו יהיה קשור לנושא קורס זה. חלקו השני של הקורס יוקדש להכנת הצעת מחקר ע"י התלמידים שיעבדו בקבוצות. 

 

מטרת הקורס היא התנסות מחקרית (וירטואלית) בנושא סביבה נבחר. תלמידי הקורס יבחנו סוגיות בעלות השלכות סביבתיות בהקשרים נבחרים - אקולוגיים, חברתיים, כלכליים ומשפטיים תוך הצגת היבטים וגישות מחקר שונות. מעבר למידע הסביבתי שיקנה הקורס הוא צפוי להעשיר את ניסיון התלמידים בהיבטים שיסייעו בקידום מחקרם האישי. 

 

עבודת התלמידים תיעשה בקבוצות (כשלושה תלמידים בקבוצה). כל קבוצה תעסוק בהיבט נבחר בו יציגו הרקע, פערי ידע ודרכים לסגירת פערי הידע באמצעות מחקר. בהקשר זה יציגו מטרות ושיטות מחקר. התלמידים יכינו תוכנית מחקר להיבטים נבחרים של הנושאים הנבחרים מתוך קריאה של חומר קיים, ראיונות והתייעצות עם מומחים ויציגו אותם במסגרת הקורס (בכתב ובע"פ). אסיסטנטים של הקורס יסייעו לתלמידים בהכנת הפרוייקט. לתלמידים ניתנת יד חופשית להסתייע בכל מומחה שיבחרו ואף להסתייע במנחים האישיים.

 

בסיום הקורס יתקיים כנס מסכם ובו יציגו התלמידים את עבודותיהם. בנוסף להצגה בע"פ, תוך שימוש במצגת ואמצעי הוראה אחרים, יגישו התלמידים סיכום כתוב של עבודתם בהתאם למתכונת הנדרשת. 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive