סמינר מחלקתי

הסמינר המחלקתי הינו סמינר שבועי, בו ניתנות הרצאות מגוונות מאד, הן מבחינת הנושאים והן מבחינת המוסדות השונים מהם יגיעו המרצים, כשמטרתנו העיקרית היא לחשוף את המשתתפים למגוון רחב ככל האפשר של תחומי מחקר ופעילות ציבורית הנוגעים לסביבה.

 

הסמינר אף מהווה פורום בו תלמידי ביה"ס יכולים להציג את ממצאי מחקריהם האחרונים שזה עתה הסתיימו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים. בנוסף, הסמינר הינו כלי משמעותי של בית הספר ליצירת וחיזוק הקשרים האקדמיים עם חוקרים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.


חוקרים/אנשי סגל המעוניינים לקבל הודעות בסמוך למועדי ההרצאות, יחד עם תקצירי ההרצאות, יפנו במייל ללינה גורדון, נא ציינו בשורת הנושא "קבלת הודעות על סמינר מחלקתי".

 

הסמינר מיועד לתלמידי בית הספר ולסגל האוניברסיטה בלבד. ההרצאות מתפרסמות בלוח האירועים.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive