אודות בית הספר ללימודי הסביבה

הדמיה - בניין בית הספר ללימודי הסביבה

מי אנחנו?
בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר שבאוניברסיטת תל אביב הוא הבמה האקדמית הראשונה בישראל המוקדשת כולה לנושאי הסביבה, והיחידה המבוססת על גישה בינתחומית מקיפה. בית הספר הוקם בשנת 2000 כמענה לצורך הגובר בידע ובמחקר בתחום חיוני זה, והוא מציע מגוון תכניות לימוד ומחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים. ההיצע המקיף של בית הספר כולל מבחר נושאים עכשוויים בוערים: אנרגיות מתחדשות, שינוי אקלים, זיהום אוויר, שיקום נחלים, צדק סביבתי, תכנון עירוני בר-קיימא, כלכלת סביבה ועוד. 

 

בינתחומיות יוצרת חדשנות
בית ספר פורטר מתבסס על גישה בינתחומית, שהיא ייחודית ברמה הארצית והבינלאומית. על פי תפיסה זו מהווה בית הספר פלטפורמה למפגש מפרה בין מדעי הטבע והמדעים המדויקים - כמו הנדסה, גיאופיזיקה וזואולוגיה, לבין תחומים השייכים למדעי הרוח והחברה - כמו משפטים, פילוסופיה, ניהול וסוציולוגיה. השילוב בין היבטים סביבתיים בדיסציפלינות השונות מוליד תחומי מחקר וידע חדשים, שמזינים את המהפך החשיבתי המתחולל כיום, בישראל ובעולם כולו. 

 

מעורבות והשפעה על הסביבה
כחלק מחזונו הכולל, מבקש בית הספר להביא את הידע האקדמי בנושאי הסביבה אל מחוץ לכותלי אקדמיה, למקומות בהם הוא נחוץ ביותר – בממשל הארצי והמקומי, במערכת המשפט, במערכת החינוך, בתעשייה, בחברות עסקיות ובמוסדות ציבור. לשם כך מקיים בית הספר קשרים ושיתופי פעולה עם גופים רבים במגזר הציבורי והפרטי, לצד ארגוני סביבה ומוסדות מחקר בארץ ובעולם. בוגרי בית הספר הם הדור החדש של מובילי השיח והאקטיביזם הסביבתי בישראל, וביניהם חוקרים ומדענים, מחנכים ומשפטנים, קובעי מדיניות, אדריכלים ויזמים חברתיים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive