תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה

תלמיד שיחל לימודיו בתכנית התואר השני בשנה"ל תשע"ח יהיה חייב בהרכב שעות הלימודים (28) בתכנית מותאמת אישית לכל תלמיד עפ"י העקרונות שלהלן:

14 ש"ס    קורסי חובה של התכנית
10 ש"ס    קורסים העמקה עפ"י נושא עבודת הגמר
4 ש"ס      קורסי בחירה חופשית 
 
פירוט והסברים:
א. קורסי חובה של התכנית - 14 ש"ס:
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
0910.4800.01 דיון בבעיות סביבה (פורום מ"א) ד"ר אלכס גולברג וד"ר דניאל מישורי שנתי 1
0910.4000.01 סמינר מחלקתי מורים שונים שנתי 1
0910.4040.01 מושגי יסוד בכלכלת סביבה ד"ר דפנה דיסני ב' 2
0910.4500.01 פרויקטים בחקר הסביבה פרופ' אבי פרבולוצקי א' 4
0910.4013.01 שיטות מחקר לתלמידי התכנית המחקרית ד"ר שמעון פרידקין ב' 2
0910.4700.01 הכרת בעיות סביבתיות בישראל - קורס סיורי שטח ד"ר דניאל מישורי ב' 3
0910.4070.01 סדנת תזה - שנה ב' פרופ' קולין פרייס א' 1
 
ב. קורסי העמקה על-פי נושא עבודת הגמר - 10 ש"ס:
 
התלמיד יונחה ע"י המנחים לבחור מתוך רשימות כלל קורסי תואר שני באונ' בהתאמה לנושא המחקר, לפי התואר M.A או M.Sc 
 
ג. קורסי בחירה חופשית - עד 4 ש"ס:
 
תלמיד יוכל לבחור קורסים רלוונטיים מתוך כלל קורסי תואר שני באונ', וגם קורסים במוסדות אקדמיים אחרים, באישור ועדת ההוראה של התכנית.
 
ד. השלמת חובות תואר ראשון (זיכוי עד 4 ש"ס, ע"ח קורסי בחירה חופשית):
 
תלמידים המצטרפים לתכנית יידרשו להשלים עד 8 ש"ס מרשימת הקורסים הר"מ: (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור)
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמ' ש"ס
0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי א' 2
0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי א' 2
0910.1000.01 דיני איכות הסביבה שופט דניאל פיש ב' 2
0910.1500.01 פרקים במבוא לאקלוגיה ד"ר בועז שחם א' 2
 
כאמור, לתלמידים הנדרשים להשלמות הנ"ל יוכרו עד 4 ש"ס במסגרת קורסי בחירה חופשית.
תלמידים עשויים להידרש להשלמות מעבר לרמה הנ"ל עפ"י נושא עבודתם ובהתאם לדרישת המנחים.
 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive