תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה

תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה

ראש התכנית: פרופ' אביטל גזית
 

סוג התואר: M.A או M.Sc.
 

תנאי קבלה: לתכנית מתקבלים מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) מתחומים שונים ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בציון 85 לפחות. רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בממוצע נמוך מ- 85 אך לא פחות מ- 80 ומועמדותם תישקל ע"י וועדת הקבלה של התכנית (במסגרת חריגים).
 

משך הלימודים: שנתיים, ניתן להתחיל את הלימודים במעמד מיוחד (צבירה), מעמד זה מאפשר לפרוש את הלימודים עד ארבע שנים (מעמד זה תקף עד שנתיים או עד לצבירת 75% מהקורסים).
 

ימי הלימוד: בסמסטר א' השיעורים מרוכזים ליום שני, החל מסמסטר ב' לוח הזמנים תלוי בשיעורי ההעמקה "שנתפרים" לתלמיד ע"י מנחיו בהתאם לנושא המחקר.​

 

מטרה: מיועד לפתח מחקר רב תחומי תוך שילוב של שני תחומי ידע, המונחים כל אחד ע"י איש סגל המומחה בתחום. המחקר יכול לעסוק בכל זווית ראייה של תחום הסביבה שקיימת באקדמיה.
 

סוג התכנית: תכנית הלימודים "נתפרת" באופן אישי לכל תלמיד בהתאם לנושא מחקרו. בניית תכנית הלימודים מתבצעת ע"י התלמיד בהתייעצות עם מנחיו, תיאום עם ראש התכנית ובאישור וועדת ההוראה.


תכנית הלימודים: 28 ש"ס לתואר + עד 8 ש"ס שיעורי השלמה + עבודת גמר (תזה).


מבנה הלימודים: 14 ש"ס שיעורי חובה, 10 ש"ס שיעורי העמקה בתחומי המחקר, 4 ש"ס בחירה חופשית (ניתן להכיר ב- 4 ש"ס משיעורי ההשלמה במקום שיעורי הבחירה החופשית, בנוסף עבודת גמר).

 

תכנית הלימודים - רשימת קורסים וסמינרים

 

שכר לימוד: אוניברסיטאי, יש לברר עלויות מדויקות במדור שכר לימוד.


מלגה: החוג מעניק מלגות לתלמידים בעלי תואר ראשון בציון 85 ומעלה.


מעבר לתכנית ללא תזה: במידה ולא גובש נושא מחקר ולא נמצאו שני מנחים עד תום סמסטר א', התלמיד יעבור לתכנית ללא תזה, כמובן שגם אם מולאו התנאים רשאי התלמיד לעבור תכנית.
 

איך נרשמים?: רישום מקוון דרך אתר האינטרנט של המרכז למרשם האוניברסיטאי, יש לשים לב לצרף את כל המסמכים הנדרשים, ולקחת בחשבון שחלק מהמועמדים יוזמנו לראיון אישי.


מידע נוסף ניתן למצוא באתר התכנית וכן במסמך "שאלות ותשובות" הנמצא בלשונית מידע לסטודנט.


לפרטים נוספים ולתיאום פגישת ייעוץ עם ראש התכנית, יש לפנות לרכזת התכנית, אליה יאיר, באמצעות כתובת הדוא"ל: eyair@post.tau.ac.il
 

תלמיד שהחל לימודיו בתכנית התואר השני בשנה"ל תשע"ח חייב בהרכב שעות הלימודים (28) בתכנית מותאמת אישית עפ"י העקרונות שלהלן:

14 ש"ס    קורסי חובה של התכנית
10 ש"ס    קורסים העמקה עפ"י נושא עבודת הגמר
4 ש"ס      קורסי בחירה חופשית 
 
פירוט והסברים:
א. קורסי חובה של התכנית - 14 ש"ס:
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
0910.4800.01 דיון בבעיות סביבה (פורום מ"א) ד"ר אלכס גולברג וד"ר דניאל מישורי שנתי 1
0910.4000.01 סמינר מחלקתי מורים שונים שנתי 1
0910.4040.01 מושגי יסוד בכלכלת סביבה ד"ר דפנה דיסני ב' 2
0910.4500.01 פרויקטים בחקר הסביבה פרופ' אבי פרבולוצקי א' 4
0910.4013.01 שיטות מחקר לתלמידי התכנית המחקרית ד"ר שמעון פרידקין ב' 2
0910.4700.01 הכרת בעיות סביבתיות בישראל - קורס סיורי שטח ד"ר דניאל מישורי ב' 3
0910.4070.01 סדנת תזה - שנה ב' פרופ' קולין פרייס א' 1
 
ב. קורסי העמקה על-פי נושא עבודת הגמר - 10 ש"ס:
 
התלמיד יונחה ע"י המנחים לבחור מתוך רשימות כלל קורסי תואר שני באונ' בהתאמה לנושא המחקר, לפי התואר M.A או M.Sc 
 
ג. קורסי בחירה חופשית - עד 4 ש"ס:
 
תלמיד יוכל לבחור קורסים רלוונטיים מתוך כלל קורסי תואר שני באונ', וגם קורסים במוסדות אקדמיים אחרים, באישור ועדת ההוראה של התכנית.
 
ד. השלמת חובות תואר ראשון (זיכוי עד 4 ש"ס, ע"ח קורסי בחירה חופשית):
 
תלמידים המצטרפים לתכנית יידרשו להשלים עד 8 ש"ס מרשימת הקורסים הר"מ: (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור)
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמ' ש"ס
0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי א' 2
0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי א' 2
0910.1000.01 דיני איכות הסביבה שופט דניאל פיש ב' 2
0910.1500.01 פרקים במבוא לאקלוגיה ד"ר בועז שחם א' 2
 
כאמור, לתלמידים הנדרשים להשלמות הנ"ל יוכרו עד 4 ש"ס במסגרת קורסי בחירה חופשית.
תלמידים עשויים להידרש להשלמות מעבר לרמה הנ"ל עפ"י נושא עבודתם ובהתאם לדרישת המנחים.
 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive