מבנה תכנית מסלולי ההתמחות

תלמידים שהלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ו מוזמנים לראות את מבנה התכנית הקודמת כאן

תלמיד שיחל לימודיו בתכנית התואר השני ללא תזה בשנה"ל תשע"ז יהיה חייב בהרכב שעות הלימודים (36 ש"ס) עפ"י העקרונות שלהלן:

  • 6 ש"ס        קורסי חובה כלליים
  • 6 ש"ס        קורסי חובה של המסלול
  • 2 ש"ס        שיטות מחקר
  • 2 ש"ס        סמינר מחלקתי וסדנת פרויקט גמר
  • 4-6 ש"ס     קורסי  בחירה רלוונטיים למסלול
  • 2-6 ש"ס     קורסי בחירה כלליים בנושאי סביבה
  • 8-12  ש"ס  סמינריונים
  • בנוסף יידרשו התלמידים לעד 6 ש"ס שיעורי השלמה 
 
פירוט והסברים:
 
קורסי חובה משותפים (9 ש"ס):
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
0910.4000.01 סמינר מחלקתי מורים שונים שנתי 1
0910.4004.01 שיטות מחקר ד"ר שמעון פרידקין א'  2
0910.4060.01 קיימות במאה ה-21 ד"ר ליה אתינגר ב' 2
0910.4040.01 מושגי יסוד בכלכלת סביבה ד"ר דפנה דיסני ב' 2
0910.1000.01 דיני איכות סביבה השופט דניאל פיש ב' 2
קורסי חובה של המסלול (6 ש"ס: 4 ש"ס של המסלול + 2 ש"ס אחד מקורסי החובה של המסלולים האחרים):
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
אנרגיה וסביבה
0910.4016.01 אנרגיה מתחדשת ד"ר ניר נפתלי ב' 2
0910.4018.01 התפתחות מערכות אנרגיה ד"ר אלכס גולברג א' 2
היבטים סביבתיים של משאבי מים
0910.4003.01 משק המים בישראל ד"ר עמיר גבעתי א' 2
0910.4050.01 זיהום ושיקום מקווי מים פרופ' אביטל גזית ב' 2
קיימות בסביבה העירונית
0910.4012.01 פרקים נבחרים במדיניות סביבה פרופ' אלון טל א' 2
0910.4002.01 פרקים נבחרים בקיימות עירונית ד"ר אורלי רונן א' 2
 
 
קורסי בחירה רלוונטיים למסלול ( 4-6 ש"ס):
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
אנרגיה וסביבה
0910.4024.01 השפעת קידוחי גז ונפט על הסביבה ד"ר יעל לצטר ב' 2
0910.4028.01 חיידקים צמחים וביו-אנרגיה ד"ר אלין פינקלשטיין ב' 2
היבטים סביבתיים של משאבי מים
0910.4019.01 אקלים והמחזור ההידרולוגי ד"ר עמיר גבעתי א' 2
0910.4017.01 לימנולוגיה: מדע המים המתוקים פרופ' אביטל גזית א' 2
קיימות בסביבה העירונית
0910.4015.01 אדריכלות אקולוגית ד"ר נועם אוסטרליץ א' 2
0910.4026.01 ערים חכמות ומקיימות ד"ר אורלי רונן א' 2
ניתן להגיש בקשה מיוחדת להשתתף בקורס שאינו נמצא ברשימה ובלבד שמדובר בקורס תואר שני שעוסק בתחום המסלול. (את הבקשה יש להגיש לרכז התכנית באמצעות מזכירת התכנית, יש לצרף סילבוס מלא).
 
קורסי בחירה כלליים בנושא סביבה ( 2-6 ש"ס), ניתן להשתתף בקורסי תואר שני של יחידות אחרות בכפוף לאישור רכז המסלול:
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
0910.4039.01 מבוא לפיתוח בר קיימא ד"ר רם פישמן א' 2
0910.4033.01 ביו הנדסה סביבתית ד"ר אלכס גולברג א' 2
0910.4021.01 סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל ד"ר אבי פרבולוצקי א' 2
0910.4080.01 בעיות סביבתיות בישראל - סיורי שטח ד"ר לימור שעשוע-בר ב' 2
0910.4037.01 אתיקה עסקית ד"ר דניאל מישורי ב' 2
סמינריונים ( 8-12 ש"ס):
התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, סמינריון חובה ששל המסלול, סמינריון נוסף מתוך רשימת הסמינריונים של ביה"ס, ולשיקול התלמיד בחירה בין השתתפות בסמינר נוסף מתוך הרשימה, על בסיס מקום פנוי או השתתפות בשני קורסי בחירה נוספים.
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
אנרגיה וסביבה
0910.4470.01 אנרגיה – פנים רבות לה ד"ר ניר נפתלי ב' 4
היבטים סביבתיים של משאבי מים
0910.4450.01 אקלים ומים ד"ר עמיר גבעתי ב' 4
קיימות בסביבה העירונית
0910.4430.01 אתגרים והזדמנויות לקיימות עירונית ד"ר אורלי רונן א' 4
רשימה כללית של סמינריוני בית הספר
0910.4415.01 נחלת הכלל וצדק סביבתי ד"ר דניאל מישורי א' 4
0910.4435.01 תחבורה עירונית מקיימת פרופ' אראל אבינרי ב' 4
סדנת פרויקט גמר (1 ש"ס):
תלמידים ישתתפו בסדנה עפ"י שיוך מסלול ההתמחות
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמ' ש"ס
0910.4900.01 סדנת פרויקט גמר - אנרגיה ד"ר אלכס גולברג ב' 1
0910.4900.02 סדנת פרויקט גמר - מים פרופ' אביטל גזית ב' 1
0910.4900.03 סדנת פרויקט גמר - קיימות ד"ר אורלי רונן ב' 1
0910.4900.04 סדנת פרויקט גמר - קיימות ד"ר לימור שעשוע בר ב' 1
השלמת חובות תואר ראשון (6 ש"ס):
תלמידים שלא למדו במסגרת התואר הראשון את הקורסים הבאים נדרשים לבחור שלושה קורסים מתוך הרשימה (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור)
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמ' ש"ס
0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי א' 2
0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי א' 2
0910.1500.01 פרקים במבוא לאקלוגיה ד"ר בועז שחם א' 2
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive