צוות בית הספר

שם פרטי ומשפחה תפקיד טלפון מייל
פרופ' קולין פרייס ראש בית הספר 03-6405720
אדר' ד"ר אריה נשר מנהל מקצועי 03-6405720
תמי זינגר-לימור רכזת ניהולית 03-6406654
לינה גורדון מזכירת מינהלת בית הספר 03-6405720
אליה יאיר מרכזת מזכירות סטודנטים ומרכזת תואר שני מחקרי 03-6405154
דורית לנדמן רכזת תואר שני עיוני  03-6408116
לירון אלג'ם מרכז תכניות תואר ראשון ושלישי 03-6407245
שירה ליאון-זכות מרכזת תכנית לתואר שני בינלאומי 03-6406616
אורלי רבינוביץ-פוס רכזת כנסים ורכזת המכון לחדשנות תחבורתית 03-6407475
עידית ניראל פיתוח משאבים וקשרי חוץ 03-6405724
ליאור פורהנג מנהל הבית 03-6407190
אלון יצחק אב הבית 03-6407190

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive