המעבדה לאקולוגיה תעשייתית - IE Applied

עבודת המעבדה מבוססת על מציאת שיטות בינתחומיות חדשניות לחקר בעיות ושאלות סביבתיות, חברתיות וכלכליות.

בשנים האחרונות מתפתח מאוד תחום האקולוגיה התעשייתית (industrial ecology), אך בישראל נמצא התחום בראשית דרכו הן באקדמיה הן ביישומו בתעשייה. התחום מתמקד בהבנת הפוטנציאל הקיים בתעשייה להפחית השפעות סביבתיות לאורך כל מַחזור חיי המוצרים, החל בשלב כריית חומרי הגלם, דרך ייצור חומרים ורכיבים, הרכבת מוצרים סופיים, שינוע ומסחר, וכלה בניהול הפסולת בסוף מַחזור החיים. צמצום ההשפעה יכול להתבטא באופנים שונים, החל בשימוש מופחת בחומרי גלם ובמשאבים מתכלים, דרך סינרגיה וניצול תוצרי לוואי של התהליכים, וכלה בהחזרת משאבים למעגל השימוש על-ידי יצירת מנגנון לכלכלה מַחזורית באמצעות השמשה חוזרת ומִחזור. היבט נוסף ומרכזי בהפחתת ההשפעה קשור בשינוי דפוסי צרכנות ובקשר בין מערכות ייצור וצריכה[1].

 

המעבדה לאקולוגיה תעשייתית, "IE Applied", אשר נוסדה על ידי ד"ר ורד בלאס, שואפת להרחיב את התחום של אקולוגיה תעשייתית ולמצוא דרכים חדשות ליישם את הכלים והתובנות שלה בנושאים הקשורים למדיניות ציבורית ואסטרטגיה עסקית כאחד. מטרתה לגשר על הפער בין המחקר האקדמי לבין גיבוש ויישום מדיניות בפועל, דרך עבודה על מקרי בוחן ממשיים ובשיתוף בעלי עניין במשרדי ממשלה, בחברה האזרחית והקהילה העסקית.

 

עבודת המעבדה עוסקת בתחומים מגוונים: אימוץ ראיית מחזור חיים בקבלת החלטות עסקית והתווית מדיניות, חשמול תחבורה, ארגון מחדש של הכלכלה באמצעות מעבר למודל שלServicizing  (שעיקרו, מעבר של חברות ממכירת מוצרים למתן שירותי מוצר), וצמצום פסולת בדגש על ניהול סוף מחזור החיים.

 

 

[1] מתוך: אקולוגיה וסביבה – כתב עת למדע ומדיניות הסביבה: http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=291

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive