רציונל תכנוני

רציונל תכנוני

תפיסת התכנון של בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר משקפת באופן מיטבי את מושג הקיימות באדריכלות: שילוב סינרגטי בין ההיבט הסביבתי לבין ההיבט האנושי והחברתי.

 

ההיבט הסביבתי

בהיבט הסביבתי שמו המתכננים דגש על שימוש ושימור אופטימליים של משאבי הטבע באתר: קרינת השמש, הרוח, הקרקע, המים והאוויר. לפיכך החל תהליך התכנון בניתוח פני השטח והפרמטרים האקלימיים של המגרש שהוקצה למבנה.

 

ההחלטה הראשונה נגעה להעמדת המבנה. כדי לעשות שימוש מירבי באנרגיית השמש המצויה כאן בשפע, החליטו המתכננים שהחזית הארוכה של המבנה תפנה לכיוון דרום. עם זאת נקבע כי קיר דרומי גבוה (אקו-וול) יגן על משתמשי המבנה מפני קרינת השמש ומפני הרעש והזיהום שעולים מנתיבי איילון.  בנוסף הוחלט לנצל את הרוחות המגיעות ממערב לשם אוורור וצינון החלל הפנימי – באמצעות פתחי אוורור מיוחדים בקיר המערבי. בבניין עצמו ובסביבתו הוטמעו מגוון טכנולוגיות סביבתיות מתקדמות – חלקן פסיביות וחלקן אקטיביות – שמטרתן לייצר אנרגיה ירוקה, לחסוך באנרגיה, למחזר מים ולטפל באשפה.

 

ההיבט האנושי-חברתי

בהיבט החברתי תכננו האדריכלים מבנה מזמין ופתוח, שמעודד מפגש פורה ומפרה בין משתמשי הבניין – חוקרים, סטודנטים ומבקרים. בניגוד בולט לתפיסת 'מגדל השן' המאפיינת בדרך כלל את העולם האקדמי, הדגישו המתכננים את  הניראות ואת המימד החינוכי של המערכות והרעיונות הירוקים המוטמעים במבנה. הבניין כולו יהווה מעבדת מחקר לאדריכלות ירוקה, שתהיה נגישה לקהל הרחב, ובאקו-וול ימוקמו חללי תצוגה שקופים, שיזמינו  את הציבור לצפות במחקרים ובטכנולוגיות סביבתיות חדשות. כמו כן יצרו המתכננים שפע של חללים ציבוריים מרווחים, שקופים ומוארים - בהם יוכלו משתמשי הבניין להיפגש, להתחבר לסביבה החיצונית, ולחלוק ביניהם ידע ומחשבות. בכך יממש הבניין באופן מוחשי ביותר את הגישה הבינתחומית, שהיא מיסודותיו התפיסתיים של בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש  פורטר.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive