הדמיות

הדמיות המבנה: אקסלרוד-גרובמן אדריכלים; סטודיו גאוטקטורה; חן אדריכלים.
הדמיות טיילת המדע, פיתוח סביבתי ושלב ב': ברוידא-מעוז אדריכלי נוף.

כל ההדמיות המופיעות באתר הן לצורך המחשה בלבד. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive