על בית הספר ללימודי הסביבה

מאז הקמתו בשנת 2000, פועל בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר כמרכז אקדמי למחקר רב תחומי ולהוראה בנושאי סביבה בישראל. בית הספר ייחודי בגישתו הבינתחומית והוא אחד מבתי הספר היחידים מסוגו בעולם המשלבים בין תחומים השייכים למדעי הטבע והמדעים המדויקים כמו הנדסה, גיאופיזיקה וזואולוגיה לבין תחומים השייכים למדעי הרוח והחברה כמו משפטים, פילוסופיה, ניהול וסוציולוגיה. מטרתו העיקרית של בית הספר הינה להעשיר את הידע הקיים בנושאי סביבה, באמצעות פיתוח וקידום תחומי מחקר והוראה חדשניים, והעלאת נושאים סביבתיים לסדר היום האקדמי ולשיח הציבורי, במישור הלאומי והבינלאומי.

 
הגישה הבינתחומית עליה מבוסס בית הספר מאפשרת יצירה של תחומי מדע חדשים בישראל, היוצרים כיום מהפכה בחשיבה ובעשייה הסביבתית בארץ ובעולם כולו. בית הספר מפתח ומטמיע חשיבה סביבתית בנושא יחסי הגומלין שבין האדם לסביבה ומקיים קשרי מחקר ועשייה באוניברסיטת תל אביב, עם מוסדות מחקר אחרים בארץ ומחוצה לה, עם משרדי ממשלה, תעשיות, המגזר הפרטי, המגזר הציבורי, וארגוני סביבה.
 
בית הספר מציע ארבע תכניות לימודים לתארים מתקדמים בנושאי סביבה: תואר שני מחקרי, עם תזה (M.A./M.Sc.), תואר שני עיוני, ללא תזה, תכנית בינלאומית לתואר שני הנלמדת באנגלית, וכן תכנית לתואר שלישי (Ph.D). כל התכניות מדגישות את הרב תחומיות של המחקר הסביבתי, כפי שנלמד ונחקר בפקולטות השונות באוניברסיטה. בין הנושאים בהם עוסק בית הספר: אדריכלות ירוקה, אנרגיה מתחדשת וחלופית, אפידמיולוגיה, אקולוגיה ושימור הסביבה, אתיקה סביבתית, הנדסת סביבה, התחממות כדור הארץ, כלכלת סביבה, מדבור, משפט וצדק סביבתי, ניהול סביבתי, פיתוח בר קיימא, ושינוי אקלים. בוגרי בית הספר הם הדור החדש של מובילי השיח והאקטיביזם הסביבתי, וביניהם חוקרים, מחנכים, משפטנים, קובעי מדיניות ואדריכלים.
 
כדי שהידע האקדמי יקבל את ביטויו המעשי מחוץ לכותלי האקדמיה ויגיע למקומות בהם הוא נחוץ ביותר, בית הספר מקיים מגוון כנסים וימי עיון המהווים במה לשיח מעמיק, לדיונים ולהפצת מידע על העשייה הסביבתית באקדמיה ומחוצה לה.
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive