חוקרי סביבה בפקולטה למדעים מדויקים

חוקרי סביבה בפקולטה למדעים מדויקים
שם החוקר חוג נושאי מחקר טלפון דוא"ל
פינחס אלפרט גיאופיזיקה זיהום אויר, חיזוי מז"א, שינויי אקלים, אירוסולים ואבק 03-6407380
נילי הרניק גיאופיזיקה דינמיקה של האטמוספירה, התפתחות מערכות מזג אוויר ואינטרקציה עם זרם הסילון, הסירקולציה הגלובלית ותפקידה במערכת האקלים 03-6406359
 
איל חפץ גיאופיזיקה זיהומים, מודלים הידרודינמיים, מטאורולוגיה דינאמית, ציקלונים 03-6407048
 
 זאב לוין גיאופיזיקה זיהום אויר, שינוי מז"א, אירוסולים, אבק, ניסויי חלל ומז"א 03-6408274
 
שמוליק מרקו גיאופיזיקה טקטוניקה פעילה, פאליאוסייסמולוגיה וארכיאוסייסמולוגיה, רעידות אדמה פאליאומגנטיזם, שינויים סקולאריים בשדה המגנטי של כדור הארץ 03-6407379
 
קולין פרייס גיאופיזיקה סופות ברקים, ברקים, מזג אוויר קיצוני, שטפונות, שינויי אקלים, אל-ניניו, קרינה אלקטרומגנטית באטמוספירה, מבשרי רעידות אדמה 03-6406029
 
מיכאל גוזין כימיה פיתוח חומרים לטיפול במים ופיתוח חומרים מתכלים ליישומים אלקטרוניים 03-6405878
 
ארקדי ויגלוק כימיה ננו חלקיקים, כימיה ירוקה, קטליזה, פולימריזציה 03-6408617
 
אביב עמירב כימיה מכשור ואנליטיקה, זיהומי אויר ומים 03-6408253
 
משה קול כימיה כימיה ירוקה, כימיה של פולימרים 03-6407392
 
אשל בן-יעקב פיזיקה חיידקי אדמה 03-6407845
 
אברהם קציר פיזיקה משאבי מים, אינפרא-אדום, אופטיקה וסיבים, ניטור סביבתי (מים) 03-6408301
 
דוד שטיינברג מתמטיקה בעיות סטטיסטיות בהקשר השפעות סביבתיות על הבריאות 03-6408035
 

 

 

חוקרי סביבה מתחומים נוספים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive