חוקרים בתחומי סביבה באוניברסיטת תל-אביב

בית ספר פורטר משתף פעולה עם למעלה ממאה חוקרים, המגיעים מקשת רחבה של תחומים ומקצועות אקדמיים, מתוך אוניברסיטת תל-אביב ומחוצה לה. סטודנטים המבקשים לבצע מחקרים לתארים מתקדמים בנושאים סביבתיים, יכולים למצוא כאן מומחים מתאימים שינחו אותם בעבודתם, ולשלב בין מנחים מתחומים שונים על פי הצורך והעניין. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive