מוקד רגולטורי אורבאני: פרומוטוריות ופרבנטוריות הם חלק מהזהות של העיר Urban Regulatory Focus: Promotion and Prevention Are Part of the Identity of the City

הסטודנט: גיא משה רוס

מנחה: פרופ' יובל פורטוגלי ופרופ' דוד עילם​

עבודת גמר לדוקטורט

ערים משפיעות על האנשים שחיים בהן וגם מושפעות מהם. אבל איך הסביבה האורבאנית משפיעה על אנשים? איך אנשים משפיעים על הסביבה האורבאנית? מה המכאניזם הסיבתי שעומד בבסיס מערכת היחסים בין העיר לתושביה?

 

בניסיון לענות על שאלות אלו, אנו מציגים מסגרת עבודה תיאורטית לתאר התנהגות בני אדם במרחב האורבאני. בהשראת תיאוריית המוקד הרגולטורי, פיתחנו רעיון האומר כי תהליכי מיקוד רגולטוריים יכולים להתרחש ברמת העיר. תהליך חשוב כזה הוא ההיווצרות של מוקד רגולטורי אורבאני. בתהליך זה פרומוטוריות ופרבנטוריות הופכים להיות חלק מהזהות של העיר.

 

על מנת לבחון רעיון זה ערכנו מחקר תלת-שלבי. בשלב הראשון פיתחנו את הקונספט של מוקד רגולטורי אורבאני ושתי הנגזרות שלו – ערים פרומוטוריות וערים פרבנטוריות. בשלב השני חקרנו את הקשר בין מוקד רגולטורי אישי והעדפות מיקום מגורים. בשלב השלישי בחנו את ההשפעה של מוקד רגולטורי אורבאני על התנהגות. המוקד הרגולטורי האורבאני הוא תכונה מאפיינת של ערים כמערכות רגולטוריות. זהו מכאניזם פסיכו-אורבאני, המשקף את החוויה המשותפת של אנשים החיים בעיר מסוימת. הוא כולל אלמנטים אורבאניים בעלי מאפיינים פרומוטוריים ופרבנטוריים, שהפכו להיות חלק מהזהות של העיר. בכך הוא מקנה לעיר אווירה פרומוטורית או פרבנטורית, ובכך מעצב את הזהות של העיר – זהות פרומוטרית או זהות פרבנטורית. מוקד אורבאני פרומוטורי הוא מאפיין של ערים שפרומוטוריות היא חלק מהזהות שלהן. קראנו לערים אלו ערים פרומוטוריות. מוקד אורבאני פרבנטורי הוא מאפיין של ערים שפרבנטוריות היא חלק מהזהות שלהן. קראנו לערים אלו ערים פרבנטוריות. ערים פרומוטוריות אלו הן ערים תוססות ובעלות קצב חיים מהיר. יש להן כלכלה חזקה, המייצרת מקומות עבודה, מגדילה את ההכנסה של משקי הבית, ומציעה הזדמנות לרמת חיים גבוהה. אירועי תרבות, חיי לילה תוססים, ומרכזי קניות מודרניים הופכים ערים אלו למרכז תרבות ובידור.

 

העיר הפרומוטורית האופיינית היא מרחב אורבאני מכוון תחרות עם מוקד על פעילות כלכלית עניפה, יצירתיות, צמיחה, והישגים. זה מקום לעשות עסקים ולפתח קריירה. זה מקום לפגוש אנשים, לבלות, לקנות, ולהנות מאמנות ותרבות. אבל זה גם מקום עם שיעורי פשיעה גבוהים. ערים פרבנטוריות אלו ערים יותר רגועות ובעלות קצב חיים איטי יותר. העיר הפרבנטורית האופיינית היא מרחב אורבאני מכוון משפחה עם מוקד על בטחון ויציבות. זה מקום לאלה הרוצים להתרחק מהקצב המלחיץ המאפיין חיים בערים תחרותיות או פשוט רוצים לנהל חיים יותר רגועים.

 

ערים פרומוטוריות וערים פרבנטוריות שונות מאוד מבחינת החוויה שהן מעניקות לתושבים, ויש לזה השלכות על הדינאמיקה האורבאנית בערים אלו. בתיאוריה שלנו, ערים הן מערכות רגולטוריות רבות עוצמה, וככאלו הן משפיעות על הדרך בה אנשים מתנהגים. מה שמאפשר לזה להתרחש זה שפרומוטוריות ופרבנטוריות יכולים להטמע בתוך הזהות של העיר, מה שמוביל להיווצרות של מוקד רגולטורי אורבאני. במיוחד חשוב, אנו מציעים שאנשים נוטים להפנים את המוקד הרגולטורי האורבאני של העיר שלהם, מה שנובע מעצם הזהות שלהם כתושבי העיר, וזה משפיע על המוטיבציה שלהם, וכך על ההתנהגות שלהם.

 

חמישה ניסויים בחנו את ההצעה האומרת כי המוקד הרגולטורי, הן של האנשים והן של העיר, יכול להשפיע על הדינאמיקה האורבאנית. ניסויים 1-4 בחנו את הקשר בין המוקד הרגולטורי האישי לבין העדפות מיקום מגורים. ניסוי 5 חקר את ההשפעה של המוקד הרגולטורי האורבאני על התנהגות. בניסוי 1, ראשית המוקד הרגולטורי הכרוני של המשתתפים נמדד. לאחר מכן הם צפו בתמונות של עיר פרומוטורית, למשל רחובות סואנים, ונשאלו האם הם היו רוצים לחיות בעיר זו (כן/לא). ניסוי 2 השתמש באותה פרדיגמה בסיסית של ניסוי 1, למעט זה שמשתתפים צפו בתמונות של עיר פרבנטורית, למשל רחובות רגועים, ואז נשאלו האם הם היו רוצים לחיות בעיר זו (כן/לא). ניסוי 3 השתמש בפרדיגמה זהה לזו של ניסויים 1-2, בהבדל אחד שמשתתפים צפו בשתי סדרות של תמונות, האחת הראתה עיר פרומוטורית והאחרת עיר פרבנטורית, ולאחר מכן הם נשאלו באיזו עיר מבין השתיים הם היו מעדיפים לחיות (עיר1/עיר2). בניסוי 4, ראשית נעשה שימוש בטכניקת הטרמה על מנת לתפעל את המוקד הרגולטורי האישי של המשתתפים. לאחר מכן, המשתתפים צפו בשתי סדרות של תמונות, האחת הציגה עיר פרומוטורית והאחרת עיר פרבנטורית, ואז נשאלו באיזו עיר מבין השתיים הם היו מעדיפים לחיות (עיר1/עיר2). הן עבור מוקד רגולטורי כרוני והן עבור מוקד רגולטורי מצבי, נמצא שכאשר אנשים עומדים בפני החלטה איפה לגור, אלה בעלי אוריינטציה פרומוטורית חזקה נוטים לבחור בעיר פרומוטורית, ולעומת זאת, אלה בעלי אוריינטציה פרבנטורית חזקה נוטים לבחור בעיר פרבנטורית. ניסוי 5 חקר את ההשפעה של מוקד רגולטורי אורבאני על התנהגות של אינדיבידואלים. הניסוי כלל פרוצדורה תלת-שלבית: ראשית, המוקד הרגולטורי האישי של המשתתפים נמדד כמשתנה כרוני; שנית, נעשה שימוש בטכניקת הטרמה ניסויית על מנת לגרום למשתתפים לחוות באופן רגעי קונטקסט אורבאני פרומוטורי או קונטקסט אורבאני פרבנטורי; ושלישית, התנהגות הוערכה על ידי צפייה בביצוע של משימת זיהוי אותות.

 

ניתוח הממצאים הראה כי מוקד אורבאני פרומוטורי גרם למשתתפים עם יעדים פרומוטוריים חזקים להציג דפוס תגובה ליברלי יותר בהשוואה לאלה עם יעדים פרומוטוריים חלשים. מוקד אורבאני פרבנטורי העלים לגמרי את האפקט, וגרם למשתתפים עם יעדים פרומוטוריים חזקים להציג דפוס תגובה שמרני באותה מידה כמו זה שהציגו משתתפים עם יעדים פרומוטוריים חלשים. בנוסף, מוקד אורבאני פרומוטורי גרם למשתתפים עם יעדים פרבנטוריים חזקים לאמץ דפוס תגובה שמרני יותר בהשוואה לאלה עם יעדים פרבנטוריים חלשים. מוקד אורבאני פרבנטורי שוב העלים לגמרי את האפקט, וגרם למשתתפים בעלי יעדים פרבנטוריים חזקים לאמץ דפוס תגובה ליברלי באותה מידה כמו זה שאימצו משתתפים בעלי יעדים פרבנטוריים חלשים. ניתוח המשך גילה כי מוקד אורבאני פרומוטורי גרם למשתתפים עם מוקד פרומוטורי דומיננטי (נטייה פרומוטורית חזקה יותר מנטייה פרבנטורית) להראות דפוס תגובה ליברלי יותר בהשוואה לאלה עם מוקד פרבנטורי דומיננטי (נטייה פרבנטורית חזקה יותר מנטייה פרומוטורית). מוקד אורבאני פרבנטורי גם הפעם העלים לגמרי את האפקט. משתתפים עם מוקד פרומוטורי דומיננטי הראו תגובות שמרניות באותה מידה כמו אלה עם מוקד פרבנטורי דומיננטי. זו הייתה עדות ראשונית לכך שמוקד אורבאני פרומוטורי (בהשוואה לפרבנטורי) נוטה להעצים הן התנהגות פרומוטורית והן התנהגות פרבנטורית, מה שיכול להוביל למסקנה שערים פרומוטוריות גורמות לאנשים מסוימים בנסיבות מסוימות להתנהג בצורה קיצונית ומקוטבת, בעוד שערים פרבנטוריות מעודדות התנהגויות מתונות יותר ומקוטבות פחות. הממצא האמפירי, שהקונטקסט האורבאני משפיע על הסבירות שבני אדם יתנהגו בצורה פרומוטורית או פרבנטורית, תומך בקונספט של מוקד רגולטורי אורבאני, ובכך מספק תוקף לרעיון שהעיר היא מערכת רגולטורית רבת עוצמה, שיכולה להשפיע על מוטיבציה, וכך על התנהגות. בהסתמך על ממצאי המחקר, מוצעת מסגרת עבודה תיאורטית המנסה להסביר איך המרחב האורבאני משפיע על אנשים, ואיך אנשים משפיעים על המרחב האורבאני. אנו מציעים שמערכת היחסים בין העיר לתושביה מבוססת על אינטראקציה סיבתית בין שתי תופעות פסיכו-אורבאניות – המוקד הרגולטורי האורבאני של העיר והמוקד הרגולטורי האישי של תושבי העיר. אנו עוד מציעים כי האפקט סיבובי. הנה תיאור אפשרי כיצד התהליך יכול להתפתח. אנשים עם מוקד פרומוטורי חזק הם פרואקטיביים, יצירתיים, ותחרותיים. הם מתלהבים בדרך להשגת יעדיהם, הם לוקחים סיכונים, והם ערים להזדמנויות סביבם. אנשים אלה נמשכים לערים פרומוטוריות. אלה מביניהם שחיים בעיר פרומוטורית, ומזדהים ברמה גבוהה עם מקום המגורים שלהם, נוטים להפנים את המוקד הרגולטורי האורבאני של העיר בהתאם לזהות שלהם כתושבי בעיר. זה משפיע על ההתנהגות שלהם. בעיקר, מוקד אורבאני פרומוטורי מעצים ומחזק התנהגויות פרומוטוריות. בהשפעת העיר הפרומוטורית, אנשים שמלכתחילה נוטים לקחת סיכונים, מפתחים נטייה לקחת סיכונים גדולים יותר, הופכים להיות ערים יותר להזדמנויות סביבם, ונוטים להתמודד עם אתגרים בצורה אפילו עוד יותר נלהבת. זה בתגובה מעצים את האווירה הפרומוטורית השוררת בעיר. האווירה הפרומוטורית המועצמת מעודדת ומחזקת עוד יותר התנהגויות פרומוטוריות, וכך הלאה חוזר על עצמו. תהליך סיבובי זה יכול להסביר כמה מהתופעות המעניינות הנפוצות בערים של היום. במיוחד, זה יכול להסביר מדוע מצד אחד בערים תוססות שיעורי הפשיעה גבוהים יחסית, ומצד שני הפעילות הכלכלית עניפה יותר, אנשים עושים יותר עסקים, לוקחים יותר סיכונים, מרוויחים יותר כסף, רושמים יותר פטנטים, ואפילו הולכים מהר יותר.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive