חוקרי סביבה בפקולטה למדעי החברה (כולל ביה"ס לעבודה סוציאלית)

חוקרי סביבה בפקולטה למדעי החברה
שם החוקר חוג נושאי מחקר טלפון דוא"ל
צביקה נאמן כלכלה תיאוריה מיקרו כלכלית, משפט וכלכלה 03-6409488
אודי זומר מדע המדינה מוסדות פוליטיים בפרספקטיבה השוואתית, משפט ציבורי, פוליטיקה של בתי המשפט ובהתהפתחות של מערכות חוקתיות וחוקיות, מתודולוגיה פוליטית בדגש על מחקר כמותני 03-6409231
איליה ורצברגר מדיניות ציבורית תכנון ערים, מדיניות עירונית, מדיניות דיור  03-6410375
 
דורית קרת מדיניות ציבורית רגולציה סביבתית, שיטות אכיפה וציות לחוק בתחום הסביבה, מערכות מידע סביבתי, מדיניות איכות הסביבה 03-6409516
 
חנה הרצוג סוציולוגיה סוציולוגיה מגדרית ופוליטית 03-6407383
 
דן רבינוביץ' סוציולוגיה מודעות סביבה, תנועות סביבה וגלובליזציה 03-6408943
 
אבי גוטליב סוציולוגיה פיתוח בר קיימא, חשיבה סביבתית ותנועות סביבתיות, סוציולוגיה סביבתית 03-6408967
 
ליה לוין עבודה סוציאלית מדיניות חברתית וארגונית, הדרה חברתית, יזמות חברתית וחברה בת קיימה 03-6407928
מתיתיהו מינץ פסיכולוגיה קוגניציה וסביבה 03-6408625
 
יחיאל קלר פסיכולוגיה פסיכולוגיה חברתית קוגניטיבית, עמדות והתנהגויות בנושא הסביבה, צריכה 03-6409292
 
ג'רום בורדון תקשורת טלוויזיה וסוציולוגיה 03-6406736
 
נורית גוטמן תקשורת אתיקה-בריאות ותקשורת 03-6409010
 

 

 

חוקרי סביבה מתחומים נוספים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive