חוקרי סביבה בפקולטה למדעי הרוח

חוקרי סביבה בפקולטה למדעי הרוח
שם החוקר חוג נושאי מחקר טלפון דוא"ל
יעל מאורר אנגלית פוסטקולוניאליזם ופוסטמודרניזם 050-6992062
ארז בן יוסף ארכיאולוגיה משאבי טבע וסביבת האדם הקדומה, ארכיאו-מטלורגיה (ארכיאולוגיה של מתכות והפקתן), גיאו-אריכאולוגיה, ארכיאולוגיה של נופים  03-6406055
דרור אבישר גיאוגרפיה מים וסביבה, תהליכים גיאוהידרולוגים וגיאוכימיים 03-6409179
יצחק אומר גיאוגרפיה צדק סביבתי, הדמיה של מערכות עירוניות-סביבתיות, גיאוגרפיה חברתית, קוגניציה מרחבית 03-6406841
 
איל בן-דור גיאוגרפיה זיהום וחישה מרחוק, זיהומים קרקע ומים כולל איתור אופטי 03-6407049
 
יצחק בננסון גיאוגרפיה התפתחות העיר והסביבה העירונית, מודלים דינאמיים של מערכות מרחביות מורכבות, מערכות מידע גיאוגרפי וסטטיסטיקה מרחבית 03-6409178
 
הדס סערוני גיאוגרפיה שינויי אקלים, קלימטולוגיה סינופטית, קלימטולוגיה יישומית 03-6406470
 
עודד פוצ'טר גיאוגרפיה תכנון תואם אקלים וסביבה, אקלים העיר, תעוקות סביבתיות, ביוקלימטולוגיה, קלימטולוגיה רגיונלית, מיקרואקלים, גיאו-ארכיאולוגיה 03-6409098
 
יובל פורטוגלי גיאוגרפיה קוגניציה וסביבה 03-6408661
 
טובי פנסטר גיאוגרפיה תכנון, קיימות וזכויות אדם גיאוגרפיה חברתית ותרבותית, מגדר וגיאוגרפיה, תכנון עירוני ושונות חברתית 03-6409045
 
יצחק שנל גיאוגרפיה מבנה מרחבי-חברתי בעיר, שיזור מרחבי-חברתי, סביבה וחברה 03-6407467
 
רקפת סלע-שפי היחידה למחקר התרבות זהות וקהילה, אקטיביזם סביבתי, תהליכים מלמעלה ומלמטה, התשתית התרבותית של התנועה הסביבתית בישראל, היסטוריה בע"פ והיסטוריה אזורית 03-6409548
 
עירד מלכין היסטוריה כללית היסטוריה של יוון העתיקה, תיאוריית הרשת ויישומה להיסטוריה 03-6405187
 
אייל נווה היסטוריה כללית קשר בין מקצוע ההיסטוריה לבין מעמדו החינוכי והפוליטי בישראל ובמדינות אחרות בעולם. חינוך לתודעה 03-6409785
 
גליה צבר היסטוריה של המזה"ת ואפריקה אפריקה, יחסי דת ומדינה, כוחה של חברה אזרחית וסוגיות הקשורות להגירת אפריקאים למערב וסוגיות הקשורות לחזרתם של מהגרים אפריקאים הביתה 03-6408012
 
מירי שפר מוסנזון היסטוריה של המזה"ת ואפריקה בריאות, סביבה ואיכות סביבה במזרח התיכון, מדע וטכנולוגיה, האימפריה העוסמאנית  03-6407060


 

אהוד לם מכון כהן פילוסופיה והיסטוריה של הביולוגיה, אבולוציה, הגנום, אינדיבידואליות, מודלים, אבולוציה של השפה 03-6405492
 
חגי כנען פילוסופיה פילוסופיה עכשווית, פנומנולוגיה, פילוסופיה של אמנות עם דגש על הפילוסופיה וה-עיר, המרחב העירוני ואמנות רחוב, הפנומנולוגיה של הגוף והמקום  03-6409312
 
עובדיה עזרא פילוסופיה אתיקה ומוסר 03-6407588
 

 

 

חוקרי סביבה מתחומים נוספים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive