חוקרי סביבה בפקולטה למשפטים

חוקרי סביבה בפקולטה למשפטים
שם החוקר חוג נושאי מחקר טלפון דוא"ל
איל בנבנישתי משפטים דיני מים ומשאבים חוצי גבולות במשפט הבינלאומי 03-6406426
דפנה ברק-ארז משפטים חוק קונסטיטוציוני, הפרטה, פעילות עסקית של ממשלה 03-6406633
 
אריאל פורת משפטים חוזים 03-6408652
 
יששכר רוזן צבי משפטים משפט השלטון המקומי, משפט וחברה, משפט וגיאוגרפיה, משפט סביבתי ופרוצדורה 03-6409077
 
דוד שור משפטים דיני איכות סביבה, דיני מים, היסטוריה של מים  
 

 

 

חוקרי סביבה מתחומים נוספים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive