מלגות לתלמידי תואר שני עם תזה

בית הספר לסביבה ולמדעי כדו"א ע"ש פורטר מעניק לתלמידיו המצטיינים מלגות, המסייעות להם להקדיש את מלוא זמנם למחקר איכותי וחדשני.


בנוסף למלגות אלו, פועל בית הספר להציע מלגות נוספות באדיבות תורמים ושותפים חיצוניים, על מנת לעודד ולפתח תחומי מחקר מסוימים. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive