ידיעון תשע"ט - מערכת שעות

קורסי החוג המופיעים במערכת השעות להלן ניתנים כחלק מתכניות הלימודים של בית הספר, ומתאימים לתלמידים הלומדים במסלולים לתואר השני והשלישי. 

 

תלמידי תואר ראשון מפקולטות אחרות, המעוניינים להירשם לקורסי העשרה של החוג, יכולים לקבל פרטים על הקורסים המתאימים ומידע נוסף לגבי הרישום כאן

לתשומת לבכם: המידע המופיע בטבלה אינו סופי ונתון לשינויים. מומלץ להתעדכן במידע על הקורסים בעמוד זה, או במערכת השעות הכללית באתר האוניברסיטה.

 

סמסטר א'

 

מס' הקורס

שם הקורס

שם המורה

א"ה

ש

יום

שעה

חדר

0910.4425.01 ביו-אתיקה מנקודת מבט אקולוגית4 ד"ר דניאל מישורי ס' 4 ב' 08-12 302

0910.1222.01

העולם סביבנו – נושאים נבחרים

ד"ר ניר נפתלי

ש'

2

ב'

08-10

101

0910.4500.01

פרויקטים בחקר הסביבה1

פרופ' אבי פרבולוצקי

ש'

4

ב'

10-14

105

0910.4012.01

מבוא למדיניות סביבה

פרופ' אלון טל

ש'

2

ב'

10-12

101

0910.4033.01

ביו הנדסה סביבתית

ד"ר אלכס גולברג

ש'

2

ב'

10-12

106

0910.4004.01

שיטות מחקר לתכנית עיונית

ד"ר שמעון פרידקין

ש'

2

ב'

12-14

101

0920.6140.01

הכנה לסיורים עיוני + בינ"ל (שנתי)

ד"ר לימור שעשוע בר
ד"ר שולה גולדן

ש'

1

ב'

14-15

106

0910.4800.01

פורום תלמידי מ"א1

ד"ר אלכס גולברג

פ'

1

ב'

14-15

105

0910.4070.01

סדנת תזה לתלמידי מ"א מחקרי1

פרופ' קולין פרייס

ס'

1

ב'

14-15

302

0910.4000.01

סמינר מחלקתי

ד"ר דניאל מישורי

ש'

1

ב'

15-16

013B

0910.1100.01

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית

ד"ר ג'רמי ברנשטיין

ש'

2

ב'

16-18

013B

0910.4021.01

סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל

פרופ' אבי פרבולוצקי

ש'

2

ב'

16-18

101

0910.1000.01

דיני איכות הסביבה

השופט דניאל פיש

ש'

2

ב'

18-20

013B

0920.6140.01

קורס סיורים מ"א עיוני + בינ"ל (שנתי)3

ד"ר לימור שעשוע בר
ד"ר שולה גולדן

ש'

2

ג'

08-20

---

0910.4430.01

אתגרים והזדמנויות לקיימות עירונית2

ד"ר אורלי רונן

ס'

4

ד'

08-12

302

0910.4018.01

התפתחות מערכות אנרגיה

ד"ר אלכס גולברג

ש'

2

ד'

10-12

105

0910.4002.01 מבוא לקיימות עירונית ד"ר אורלי רונן ש' 2 ד' 12-14 101

0910.4015.01

אדריכלות אקולוגית

ד"ר נעם אוסטרליץ

ש'

2

ד'

14-16

101

0910.4050.01

זיהום ושיקום מקווי מים

פרופ' אביטל גזית

ש'

2

ד'

14-16

105

0910.4034.01

מזון, סביבה וקיימות

ד"ר חגית אולנובסקי

ש'

2

ד'

16-18

105

0910.4003.01

משק המים בישראל בראי שינויי אקלים

ד"ר עמיר גבעתי

ש'

2

ד'

16-18

101


1פתוח לרישום לתלמידי תואר שני מחקרי בלבד!
2 דרישות קדם:כל קורסי ההשלמה, כל קורסי החובה הכלליים, מבוא לקיימות עירונית
3 הקורס יתנהל בשפה האנגלית
4 דרישות קדם:כל קורסי ההשלמה, כל קורסי החובה הכלליים

 
 

מס' הקורס

שם הקורס

שם המורה

א"ה

ש

יום

שעה

חדר

0910.4415.01

נחלת הכלל וצדק סביבתי1

ד"ר דניאל מישורי

ס'

4

ב'

08-12

302

0910.4041.01

"לא תיבת נוח" - חוסן עירוני במאה ה-212

ד"ר אורלי רונן

ש'

2

ב'

08-10

101

0910.4040.01

מושגי יסוד בכלכלה סביבתית

ד"ר דפנה דיסני

שו"ת

2

ב'

10-12

101

0910.4013.01

שיטות מחקר לתכנית המחקרית

ד"ר שמעון פרידקין

ש'

2

ב'

12-14

101

0910.4016.01

מבוא לאנרגיות מתחדשות3

ד"ר ניר נפתלי

ש'

2

ב'

12-14

106

0910.4900.01
0910.4900.02
0910.4900.03
0910.4900.04

סדנת פרויקט גמר

ד"ר אלכס גולברג

פרופ' אביטל גזית

ד"ר אורלי רונן

ד"ר לימור שעשוע בר

ס'

1

ב'

13-14

221

302

105

106

0920.6140.01

הכנה לסיורים עיוני + בינ"ל

ד"ר לימור שעשוע בר
ד"ר שולה גולדן

ש'

1

ב'

14-15

106

0910.4600.01

פורום דוקטורנטים

פרופ' קולין פרייס

פ'

1

ב'

14-15

302

0910.4700.01

הכנה לסיורים מחקרי + דוק'

ד"ר חופית יצחק בן שלום

ש'

3

ב'

14-15

105

0910.4000.01

סמינר מחלקתי

ד"ר דניאל מישורי

ש'

1

ב'

15-16

013B

0910.4060.01

קיימות במאה ה-21

ד"ר ליה אטינגר
ד"ר אורלי רונן

ש'

2

ב'

16-18

101

0910.1500.01

פרקים במבוא לאקולוגיה

ד"ר בועז שחם

ש'

2

ב'

18-20

013B

0910.4470.01

אנרגיה: "פנים רבות לה"4

ד"ר ניר נפתלי

ס'

4

ב'

16-20

302

0920.6140.01

קורס סיורים מ"א עיוני + בינ"ל (שנתי)

ד"ר לימור שעשוע בר
ד"ר שולה גולדן

ש'

2

ג'

08-20

---

0910.4037.01

אתיקה עסקית

ד"ר דניאל מישורי

ש'

2

ד'

08-10

105

0910.4038.01

חינוך סביבתי לקיימות

פרופ' דפנה גולדמן

ש'

2

ד'

10-12

101

0910.4028.01

חיידקים צמחים וביו-אנרגיה

ד"ר אלין פינקלשטיין

ש'

2

ד'

12-14

105

0910.4017.01

לימנולוגיה: מדע המים המתוקים

פרופ' אביטל גזית

ש'

2

ד'

14-16

101

0910.4450.01

אקלים ומים5

ד"ר עמיר גבעתי

ס'

4

ד'

16-20

101

0910.4700.01

קורס סיורים מ"א מחקרי + דוק'

ד"ר חופית יצחק בן שלום

ש'

3

ה'

08-20

---


דרישות קדם:כל קורסי ההשלמה, כל קורסי החובה הכלליים.
2 דרישת קדם: מבוא לקיימות עירונית
3 דרישת קדם: העולם סביבנו
דרישות קדם:כל קורסי ההשלמה, כל קורסי החובה הכלליים, מבוא לאנרגיה מתחדשת
5דרישות קדם:כל קורסי ההשלמה, כל קורסי החובה הכלליים, משק המים בישראל
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive