ידיעון תשע"ז - מערכת שעות

שימו לב, קורסי בית הספר המופיעים במערכת השעות להלן ניתנים כחלק מתכניות הלימודים של בית הספר, ומתאימים לתלמידים הלומדים במסלולים לתואר השני והשלישי. 

 

תלמידי תואר ראשון מפקולטות אחרות, המעוניינים להירשם לקורסי העשרה של בית הספר, יכולים לקבל פרטים על הקורסים המתאימים ומידע נוסף לגבי הרישום כאן

לתשומת לבכם: המידע המופיע בטבלה אינו סופי ונתון לשינויים. מומלץ להתעדכן במידע על הקורסים בעמוד זה, או במערכת השעות הכללית באתר האוניברסיטה.

 


סמסטר א'

 

מס' קורס שם הקורס שם המורה א"ה ש' יום שעות בניין חדר
0910.1100.01 מבוא לאקופילו' ואתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי ש' 2 ב' 08-10 פורטר 013B
0910.4070.01 סדנת תזה מחקרית (שנה ב')1 פרופ' דני רבינוביץ סד' 1 ב' 10-11 פורטר 302
0910.4800.01 פורום תלמידי מ"א2 ד"ר דניאל מישורי ש' 1 ב' 10-11 פורטר 105
0910.4000.01 סמינר מחלקתי ד"ר דניאל מישורי ש' 1 ב' 11-12 פורטר 013B
0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי ש' 2 ב' 12-14 פורטר 013B
0910.4600.01 פורום דוקטורנטים פרופ' דני רבינוביץ פ' 1 ב' 12-13 פורטר 302
0910.4500.01 פרויקטים בחקר הסביבה2 פרופ' אבי פרבולוצקי ש' 4 ב' 14-18 פורטר 105
0910.4017.01 לימנולוגיה: מדע המים המתוקים פרופ' אביטל גזית ש' 2 ב' 14-16 פורטר 106
0910.4012.01 מבוא למדיניות סביבה גב' ולרי ברכיה ש' 2 ב' 14-16 פורטר 101
0910.4200.01 סביבה ובריאות ציבור ד"ר מיה נגב
פרופ' נדב דוידוביץ
ש' 2 ב' 16-18 פורטר 101
0910.4018.01 התפתחות מערכות אנרגיה ד"ר אלכס גולברג ש' 2 ב' 16-18 פורטר 106
0910.1500.01 פרקים במבוא לאקולוגיה ד"ר בועז שחם ש' 2 ב' 18-20 פורטר 013B
0910.4021.01 סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל פרופ' אבי פרבולוצקי ש' 2 ב' 18-20 פורטר 101
0910.4410.01 אדריכלות ירוקה בישראל - תקוות ומציאות3 ד"ר נועם אוסטרליץ ס' 4 ב' 16-20 פורטר 221
0910.4002.01 קיימות עירונית ד"ר אורלי רונן ש' 2 ד' 08-10 פורטר 101
0910.4033.01 ביו הנדסה סביבתית ד"ר אלכס גולברג ש' 2 ד' 10-12 פורטר 105
0910.4415.01 נחלת הכלל וצדק סביבתי4 ד"ר דניאל מישורי ס' 4 ד' 08-12 פורטר 302
0910.4026.01 ערים חכמות ומקיימות ד"ר אורלי רונן ש' 2 ד' 12-14 פורטר 101
0910.4004.01 שיטות מחקר (ללא תזה)5 ד"ר שמעון פרידקין ש' 2 ד' 14-16 פורטר 101
0910.4003.01 משק המים בישר' בראי שינויי האקלים ד"ר עמיר גבעתי ש' 2 ד' 16-18 פורטר 101
0910.4019.01 אקלים והמחזור ההידרולוגי ד"ר עמיר גבעתי ש' 2 ד' 18-20 פורטר 101

 

1הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי בלבד!

2הקורס מיועד לתלמידי התכנית המחקרית בלבד!

3דרישת קדם: הקורס "אדריכלות אקולוגית"

4דרישת קדם: הקורס "אקופילו' ואתיקה סביבתית"

5הקורס מיועד לתלמידי התכנית ללא תזה בלבד!

סמסטר ב'

מס' קורס שם הקורס שם המורה א"ה ש' יום שעות בניין חדר
0910.4800.01 פורום תלמידי מ"א ד"ר דניאל מישורי ש' 1 ב' 10-11 פורטר 105
0910.4900.01 סדנת פרויקט גמר1 ד"ר אלכס גולברג סד' 1 ב' 10-11 פורטר 221
פרופ' אביטל גזית פורטר 101
ד"ר אורלי רונן פורטר 302
ד"ר לימור שעשוע בר פורטר 106
0910.4000.01 סמינר מחלקתי ד"ר אלכס גולברג ש' 1 ב' 11-12 פורטר 013B
0910.4050.01 זיהום ושיקום מקווי מים2 פרופ' אביטל גזית ש' 2 ב' 12-14 פורטר 101
0910.4040.01 מושגי יסוד בכלכלת סביבה ד"ר דפנה דיסני ש' 2 ב' 14-16 פורטר 101
0910.4013.01 שיטות מחקר (עם תזה)3 ד"ר שמעון פרידקין ש' 2 ב' 16-18 פורטר 101
0910.1000.01 דיני איכות סביבה השופט דניאל פיש ש' 2 ב' 18-20 פורטר 013B
0910.4470.01 אנרגיה: "פנים רבות לה"9 ד"ר ניר נפתלי ס' 4 ב' 16-20 פורטר 302
0910.4430.01 אתגרים והזדמנויות לקיימות עירונית4 ד"ר אורלי רונן ס' 4 ד' 08-12 פורטר 302
0910.4435.01 תחבורה עירונית מקיימת4 פרופ' אראל אבינרי ס' 4 ד' 08-12 פורטר 221
0910.4016.01 מבוא לאנרגיות מתחדשות8 ד"ר ניר נפתלי ש' 2 ד' 08-10 פורטר 101
0910.4038.01 חינוך סביבתי לקיימות ד"ר דפנה גולדמן ש' 2 ד' 10-12 פורטר 105
0910.4027.01 ערים ידידותיות לילדים ולגיל הרך פרופ' ארזה צ'רצ'מן ש' 2 ד' 12-14 פורטר 105
0910.4028.01 חיידקים צמחים וביו-אנרגיה2 ד"ר אלין פניקלשטיין ש' 2 ד' 12-14 פורטר 101
0910.4024.01 השפעת קידוחי גז ונפט על הסביבה ד"ר יעל לצטר ש' 2 ד' 14-16 פורטר 105
0910.4029.01 שינויי אקלים ומדיניות פרופ' אלון טל ש' 2 ד' 14-16 פורטר 101
0910.4015.01 אדריכלות אקולוגית2 ד"ר נועם אוסטרליץ ש' 2 ד' 16-18 פורטר 105
0910.4450.01 אקלים ומים5 ד"ר עמיר גבעתי ס' 4 ד' 16-20 פורטר 302
0910.4060.01 קיימות במאה ה-21 ד"ר ליה אטינגר ש' 2 ד' 18-20 פורטר 101
0910.4700.01 בעיות סב' בישראל - קורס סיורי שטח6 (עם תזה)
מפגש הכנה (יום ב')
סיור (יום ה')
ד"ר דניאל מישורי ש' 3

ב' ה'

10-11
08-18
פורטר

105

 

0910.4080.01 בעיות סב' בישראל - קורס סיורי שטח7 (ללא תזה)
מפגש הכנה (יום ב')
סיור (יום ה')
ד"ר לימור שעשוע-בר ש' 2

ב'
ה'

09-10
08-18
פורטר 101

1 לתלמידי המסלולים בלבד!
2 דרישת קדם: הקורס "פרקים במבוא לאקולוגיה"

3 לתלמידי התכנית המחקרית בלבד!

4 דרישת קדם: הקורס "קיימות עירונית" 

5 דרישת קדם: הקורס "משק המים בישראל"

הקורס מיועד לתלמידי התכנית המחקרית בלבד! מתקיימים 5 סיורים במהלך הסמסטר!

7 הקורס מיועד לתלמידי התכנית ללא תזה בלבד! מתקיימים 5 סיורים במהלך הסמסטר!

8 דרישת קדם: הקורס "העולם סביבנו"
9 דרישת קדם: הקורס "העולם סביבנו" וגם הקורס "מבוא לאנרגיות מתחדשות"

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive