ידיעון תשע"ח - מערכת שעות

שימו לב, קורסי בית הספר המופיעים במערכת השעות להלן ניתנים כחלק מתכניות הלימודים של בית הספר, ומתאימים לתלמידים הלומדים במסלולים לתואר השני והשלישי. 

 

תלמידי תואר ראשון מפקולטות אחרות, המעוניינים להירשם לקורסי העשרה של בית הספר, יכולים לקבל פרטים על הקורסים המתאימים ומידע נוסף לגבי הרישום כאן

לתשומת לבכם: המידע המופיע בטבלה אינו סופי ונתון לשינויים. מומלץ להתעדכן במידע על הקורסים בעמוד זה, או במערכת השעות הכללית באתר האוניברסיטה.

 

סמסטר א'

מס' הקורס
שם הקורס
שם המורה
א"ה
ש
יום
שעה
חדר
0910.1100.01
מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית
ד"ר דניאל מישורי
ש'
2
ב'
08-10
B013
0910.4012.01
מבוא למדיניות סביבה
פרופ' אלון טל
ש'
2
ב'
10-12
101
0910.4018.01
התפתחות מערכות אנרגיה
ד"ר אלכס גולברג
ש'
2
ב'
10-12
106
0910.4500.01
פרויקטים בחקר הסביבה
פרופ' אבי פרבולוצקי
ש'
4
ב'
10-14
105
0910.4004.01
שיטות מחקר לתכנית עיונית
ד"ר שמעון פרידקין
ש'
2
ב'
12-14
101
0910.4070.01
סדנת תזה לתלמידי מ"א מחקרי
פרופ' קולין פרייס
ס'
1
ב'
14-15
302
0910.4800.01
פורום תלמידי מ"א
ד"ר אלכס גולברג
פ'
1
ב'
14-15
105
0910.4000.01
סמינר מחלקתי
ד"ר אלכס גולברג
ש'
1
ב'
15-16
B013
0910.1222.01
העולם סביבנו – נושאים נבחרים
ד"ר ניר נפתלי
ש'
2
ב'
16-18
B013
0910.4021.01
סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל
פרופ' אבי פרבולוצקי
ש'
2
ב'
16-18
105
0910.4430.01
אתגרים והזדמנויות לקיימות עירונית
ד"ר אורלי רונן
ס'
4
ב'
16-20
302
0910.1500.01
פרקים במבוא לאקולוגיה
ד"ר בועז שחם
ש'
2
ב'
18-20
B013
0910.4415.01
נחלת הכלל
ד"ר דניאל מישורי
ס'
4
ד'
08-12
302
0910.4039.01
מבוא לפיתוח בר קיימא
ד"ר רם פישמן
ש'
2
ד'
08-10
101
0910.4033.01
ביו הנדסה סביבתית
ד"ר אלכס גולברג
ש'
2
ד'
10-12
105
0910.4026.01
ערים חכמות
ד"ר אורלי רונן
ש'
2
ד'
12-14
101
0910.4017.01
לימנולוגיה: מדע המים המתוקים
פרופ' אביטל גזית
ש'
2
ד'
14-16
101
0910.4019.01
אקלים והמחזור ההידרולוגי
ד"ר עמיר גבעתי
ש'
2
ד'
16-18
101
0910.4015.01
אדריכלות אקולוגית
ד"ר נעם אוסטרליץ
ש'
2
ד'
16-18
105
0910.4003.01
משק המים בישראל בראי שינויי אקלים
ד"ר עמיר גבעתי
ש'
2
ד'
18-20
101
 
מס' הקורס
שם הקורס
שם המורה
א"ה
ש
יום
שעה
חדר
0910.4435.01
תחבורה עירונית מקיימת
פרופ' אראל אבינרי
ס'
4
ב'
08-12
302
0910.4002.01
מבוא לקיימות עירונית
ד"ר אורלי רונן
ש'
2
ב'
08-10
101
0910.4040.01
מושגי יסוד בכלכלה סביבתית
ד"ר דפנה דיסני
שו"ת
2
ב'
10-12
101
0910.4013.01
שיטות מחקר לתכנית המחקרית
ד"ר שמעון פרידקין
ש'
2
ב'
12-14
101
0910.4016.01
מבוא לאנרגיות מתחדשות
ד"ר ניר נפתלי
ש'
2
ב'
12-14
106
0910.4900.01
0910.4900.02
0910.4900.03
0910.4900.04
סדנת פרויקט גמר
ד"ר אלכס גולברג
פרופ' אביטל גזית
ד"ר אורלי רונן
ד"ר לימור שעשוע בר
ס'
1
ב'
13-14
יפורסם
302
105
221
0910.4600.01
פורום דוקטורנטים
פרופ' קולין פרייס
פ'
1
ב'
16-17
221
0910.4800.01
פורום תלמידי מ"א
ד"ר דניאל מישורי
פ'
1
ב'
14-15
105
0910.4000.01
סמינר מחלקתי
ד"ר אלכס גולברג
ש'
1
ב'
15-16
B013
0910.4060.01
קיימות במאה ה-21
ד"ר ליה אטינגר
ד"ר אורלי רונן
ש'
2
ב'
16-18
101
0910.4470.01
אנרגיה: "פנים רבות לה"
ד"ר ניר נפתלי
ס'
4
ב'
16-20
302
0910.1000.01
דיני איכות הסביבה
השופט דניאל פיש
ש'
2
ב'
18-20
B013
0910.4037.01
אתיקה עסקית
ד"ר דניאל מישורי
ש'
2
ד'
08-10
105
0910.4050.01
זיהום ושיקום מקווי מים
פרופ' אביטל גזית
ש'
2
ד'
10-12
101
0910.4028.01
חיידקים צמחים וביו-אנרגיה
ד"ר אלין פינקלשטיין
ש'
2
ד'
12-14
105
0910.4450.01
אקלים ומים
ד"ר עמיר גבעתי
ס'
4
ד'
16-20
302
0910.4024.01
השפעת קידוחי גז ונפט על הסביבה
ד"ר יעל לצטר
ש'
2
ד'
18-20
101
0910.4700.01
קורס סיורים מ"א מחקרי
ד"ר דניאל מישורי
ש'
3
ב'
ה'
14-15*
יום שלם
105
 
 

* מפגש הכנה לפני סיור

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive