"בנייה ירוקה", תיאוריה ומציאות בישראל, מקרה הבוחן - השכונה הירוקה בכפר סבא מול שכונת נווה צין בשדה בוקר

הסטודנטית: אפרת לונדובסקי מיטניק
מנחים: פרופ' משה מרגלית וד"ר עודד פוצ'טר

בשנים האחרונות, לאור המודעות הסביבתית לסביבה ירוקה השוטפת את העולם, בניה עירונית מקיימת וירוקה נהפכה לבניה פופולארית. שכונות המכונות שכונות ירוקות נבנות במרחב האורבאני תוך שהיזמים וחברות הבניה מתהדרות בכך שהם שמים דגש על תכנון תואם אקלים וסביבה, יעיל וחסכוני באנרגיה, בצריכת מים אשר יחד עם פרמטרים נוספים מיוצגים עבור  היזמים והמתכננים את המושג הרחב "בניה ירוקה".                                                                                                                    

  • בחינת עמידת השכונות בתקנים מקובלים ומה השכונות מציעות לתושבים.
  • השוואה וניתוח מדד שביעות רצון וחיסכון אנרגטי בין שתי שכונות "נווה צין" בשדה בוקר והשכונה הירוקה בכפר סבא.
  • סיכום ומסקנות לתכנון ושיווק עפ"י קריטריונים של שכונה ירוקה.

 

בתוצאות המחקר האובייקטיבי, ממצאי השאלונים והסקרים, נמצאו פערים במידת שביעות רצון מה"בניה הירוקה" בתשובותיהם של תושבי השכונות. נמצא כי בקרב השכונה הסולארית בנווה צין, שביעות הרצון גבוהה יותר בעיקר בכל הקשור לחסכון בעלויות קירור וחימום. נמצאו גם הבדלים המעידים על פערים גדולים בשאלה סיבת רכישת הדירה בשכונה. בשכונה הירוקה בכפר סבא העלו דיירי השכונה טיעונים שמקורם במחיר הדירה ומיקומה בעוד שהדיירים בשכונת נווה צין העלו גם טיעונים של אידיאולוגיה, לימודים ורצון לאיכות חיים.
בתוצאות המחקר הסובייקטיבי, עלה מהראיונות כי המתכננים של השכונה בנווה צין, נוקטים בגישה ביקורתית יותר כלפי השכונה אותה הם תכננו. הם העלו נקודות רבות של ביקורת על דברים שבדיעבד היו צריכים לחשוב עליהם. לעומתם, המתכננים של השכונה הירוקה, ענו על השאלות מנקודת מבט שיווקית יותר, בהדגישם את הדברים הטובים שנעשו. מנגד, הם עדיין הדגישו כי יש צורך לבוא ולבדוק את הנתונים בעוד מספר שנים לגבי מידת שביעות רצון של תושבי השכונה, חיסכון באנרגיה ונקודות לביקורת.
תוצאות מחקר חשבונות החשמל, ניתן להבחין בבירור כי בעוד שבכפר סבא, לא היו הבדלים מהותיים בין חשבונות החשמל בשכונות, בנווה צין ישנו חיסכון משמעותי לעומת בתים אחרים בישוב שלא נבנו בבניה תואמת אקלים.

 

מסקנת המחקר העיקריות הן:

 

הבניה בשכונה הירוקה בכפר סבא, המפורסמת והמשווקת כבניה ירוקה היא גימיק שיווקי. אם זאת, מדובר בשכונה ראשונה שעדיין אינה מאוכלסת ברובה ותוכננה במטרה לבנותה כשכונה מקיימת ובת קיימא. תכנון ובניית השכונה  עונה על הדרישה של  תכנון סביבתי ברמת השכונה ותכנון סביבתי ברמת הבניין ויחידות הדיור. יש לזכור כי כל ניסיון של יישום ומימוש הבניה הירוקה בארץ מבורך ומהווה התחלה של תהליך הטמעת הבניה הירוקה כתחום שיש בו צורך מהותי.
מסקנה נוספת שעולה מהממצאים היא, שתכנון מוקדם תואם אקלים בהתאם לאזור בו מתוכנן הבית, השקעה זו בתכנון מוקדם תוחזר מהחיסכון בצריכת אנרגיה. בשכונת נווה צין בשדה בוקר נמצא תכנון ברמת המקרו – תכנון פסיבי התואם לסביבה, חסך בעלויות קירור בקיץ וחימום בחורף. מעבר לכך, גם שביעות הרצון של הדיירים עולה בהתאם. שאלה זו עלתה גם בשכונה הירוקה בכפר סבא. אם זאת, לא ניתן לקבל נתונים מאחר והשכונה עדיין לא מאוכלסת במלואה ולכן לא ניתן לבדוק האם קיים חיסכון בעלויות האנרגיה בחימום הבית בחורף ובקירורו במהלך חודשי הקיץ.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive