מיזם 'ספירת ציפורי בר בחצר בשיתוף ציבור' אמצעי ממשקי וחינוכי לשמירת מגוון ביולוגי בעיר

הסטודנטית: שלומית ליפשיץ
מנחים: פרופ' יוסי לשם, פרופ' ענת ברנע וד"ר מירי רוזנבוים

המחקר מציע שמיזם 'ספירת ציפורי בר בחצר בשיתוף ציבור', הכולל השתתפות תלמידים מצד אחד ושיתוף ומעורבות של ציבור רחב מצד שני, יכול לשמש כאמצעי להשגת היעדים של התכנית הלאומית לשמירה על המגוון הביולוגי, הן בתחום החינוך והן ככלי ממשקי לניטור ולהערכת המגוון הביולוגי בישובים.

 

במחקר נשאלו שלוש שאלות. שתי השאלות הראשונות קשורות לממשק ולאפשרות של ניטור המערכת האקולוגית בעיר באמצעות ספירת ציפורים על ידי חובבים: הראשונה חקרה את מהימנות המידע המתקבל ממיזם 'ספירת ציפורי הבר בחצר בשיתוף ציבור' והשנייה חקרה את הקשר  בין מרכיבי הגינות בעיר ומיני הציפורים המצויות בהן, במטרה לבדוק את האפשרות שהציפורים יכולות להיות ביואינדיקטור למגוון ביולוגי. השאלה השלישית חקרה את ההשפעה של השתתפות תלמידי כיתות ד' במיזם 'ספירת ציפורי הבר בחצר' על ידע, התייחסות רגשית, עמדות והתנהגות מוצהרת בנושא ציפורים ושמירת טבע.

 

שאלת מהימנות המידע המתקבל ממיזם 'ספירת ציפורי הבר בחצר בשיתוף ציבור', נחקרה בשתי דרכים. הראשונה השוותה מתוך נתוני ספירות הציפורים בשנים 2011- 2013, את מידת הזיהוי של מדורגים גבוה בזיהוי ציפורים, למידת הזיהוי של מדורגים נמוך. השנייה השוותה בין ספירות מומחים לחובבים ב- 48 אירועים יזומים, בהם ספרו מומחה וחובב במקביל, באותו מקום וזמן. המחקר מצא שנתוני הספירה של 'מיזם ספירת ציפורי הבר בחצר', נותן מידע טוב על מידת הימצאותן של כ-80% מבין 15 ציפורי הסקר. שלוש ציפורים מבין ה-15 זוהו במידה פחותה על ידי החובבים והן צופית בוהקת, ירגזי מצוי  ובולבול צהוב- שת

 

שאלת הקשר בין מרכיבי גינות ומספר מיני ציפורי בר בהן,  נחקרה אף היא בשתי דרכים. האחת - ניתוח של 82 דיווחי סופרים בדרגת מומחיות גבוהה, שנבחרו מנתוני ספירת ציפורי הבר בחצר 2013, מאזור המרכז. מתוכם 41 דיווחים היו מגינות שבהן זוהה מספר גדול של מיני ציפורים (13 מינים ומעלה), ו-41 דיווחים היו מגינות שבהן זוהה מספר נמוך של מיני ציפורים (1- 6 מינים). השוויתי בין השכיחות של מרכיבים שונים בשני סוגי הגינות על פי סימונם בטופס הספירה.  הדרך השנייה בה חקרתי את שאלת הקשר בין מרכיבי גינה ומיני ציפורים הייתה באמצעות ביקור שלי ואפיון מרכיבים  ב- 30 גינות, מתוכן 15 גינות בהן זוהה מספר גדול של מיני ציפורים (13 ומעלה) ו- 15 בהן זוהה מספר נמוך (1 - 6). המאפיינים אליהם התייחסתי היו כיסוי שיחים, מספר מיני שיחים ועצים ומאפיינים נוספים כגון מציאות כלבים, חתולים, אנשים, השקיה ועוד. נמצא שגינות שבהן זוהו הרבה מיני ציפורי-בר, אופיינו בכיסוי שיחים רב יותר, במיני שיחים ועצים רבים יותר ובכיסוי רב יותר של גינות פרחים ודשא לעומת הגינות שבהן זוהו מעט מיני ציפורים. בגינות בהן זוהו מעט מיני ציפורים היה מרכיב גבוה יותר של בטון, או אספלט ואנשים. בגינות מרובות מיני הציפורים היו מרב הציפורים שייכות ל'מסתגלות העירוניות', ואילו בגינות עם מעט מיני ציפורים היו המרב שייכות ל'נצלניות העירוניות'. המחקר תומך בהשערה הטוענת שמספר מיני הציפורים בגינה ומידת השתייכותן לציפורים 'מסתגלות' או 'נצלניות', יכול להיות סמן למגוון הביולוגי.

 

שאלת ההשפעה החינוכית של ההשתתפות במיזם הספירה על תלמידים, נחקרה באמצעות שאלונים שניתנו לתלמידי כיתות ד' לפני ואחרי מערך לימוד של 90 דקות. השאלונים בדקו שיפור בידע, ושינוי בכיוון הרצוי בהתייחסות רגשית, בעמדות ובהתנהגות מוצהרת בקשר לציפורים, טבע ושמירת טבע.  316 תלמידים מ-12 כיתות, מ- 3 בתי ספר שונים (4 כיתות מכל בית ספר), השתתפו במחקר. כל התלמידים למדו את אותו מערך לימוד שעסק בזיהוי ציפורים. מחצית מהכיתות בכל בית ספר השתתפו, בנוסף למערך, ב'מיזם ספירת ציפור הבר בחצר', ומחצית מהכיתות למדו את המערך ללא השתתפות במיזם הספירה. נמצא שאצל תלמידי כל  הכיתות שהשתתפו במערך הלימוד, ללא קשר להשתתפותם במיזם הספירה, חל שיפור בכיוון הרצוי ב- 18% מהתשובות, שהיה מורכב מ -9% שיפור בידע ו-9% שיפור בעמדות התומכות בשמירת ציפורים וטבע. אצל התלמידים שהשתתפו במיזם הספירה חל שיפור נוסף של 15% בתשובות. שיפור זה היה מורכב מ-6% שיפור נוסף בידע, ו- 9% שיפור בהתייחסות רגשית אוהדת ציפורים וטבע.  המסקנה היא, שההשתתפות במיזם 'ספירת ציפורי הבר בחצר בשיתוף ציבור', מסייעת לשיפור האוריינות הסביבתית של תלמידים ומתאימה לחינוך לשמירה על המגוון הביולוגי.

 

לסכום: מסקנות המחקר תומכות בכך, שמיזם 'ספירת ציפורי בר בחצר בשיתוף ציבור', יכול לשמש כאמצעי לשמירה על המגוון הביולוגי, הן ככלי ממשקי וניטורי בישובים והן כאמצעי לחינוך לשמירה על המגוון הביולוגי. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive