הנחיות רישום ותקנונים

תנאי מקדים להגשת מסמכי מועמדות לתואר שלישי בחוג ללימודי הסביבה, הינו מציאת מנחה שהסכים להנחות את התלמיד. 

 
*ראש החוג ללימודי הסביבה מבקש להפגש באופן אישי, עם כל אחד מהמועמדים, בטרם תידון מועמדותו בוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. לקראת הראיון, יתבקש המועמד להמציא המסמכים הרשומים כאן.
 
המסמכים שיש להגיש למזכירות תואר שלישי בעת הרישום:
  • טופס הרישום 
  • טופס הצהרת כוונות
  • תעודת מוסמך אוניברסיטה. עם הצגת התעודות המקוריות בעברית או באנגלית ולאחר אישורן, יתקבלו צילומיהן. תעודות ממוסדות בחו"ל יש להגיש בצירוף אישור מהמרכז למרשם המאשר הכרה בתואר. 
  • גיליון ציונים תואר שני הכולל: ממוצע משוקלל של הקורסים, ציון סופי לתואר וציון עבודת הגמר. 
  • גיליון ציונים לתואר ראשון.
  • קורות חיים. נוסח כתיבת קורות חיים 
  • תקציר עבודת המאסטר ושם המנחה/ים. 
  • רשימת פרסומים. 
  • שני מכתבי המלצה אקדמיים לפחות. כל מכתבי ההמלצה להגיע ישירות לביה"ס, או באמצעות המועמד ובתנאי שהינם בתוך מעטפה חתומה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive