מלגות קיום וסיוע בנסיעות לכנסים

ישנן מספר דרכים לקבל מלגות:

 
1. מתקציבי ביה"ס: ביה"ס מעניק מידי שנה מספר מלגות* לתלמידי הדוקטוראט שהתקבלו לשלב א' במסגרתו. חלוקת המלגות נעשית על פי קריטריונים של מצוינות אקדמית, המבוססת על ציוני התואר הראשון והשני, הישגים אקדמיים אחרים כמו פרסומים, השתתפות בכנסים, קבלת פרסים וכו'. מגמת ביה"ס הנה להקצות מלגות לתלמידים העוסקים במגוון רחב של דיסציפלינות מחקר סביבתיות בקמפוס. היקף המלגה יוגדל, על פי שיקול הועדה היחידתית, לאחר אישור תוכנית המחקר לדוקטוראט ומעבר התלמיד לשלב ב' וזאת בהתאם לזמינות המלגות. הוועדה היחידתית דנה בפניות התלמידים להענקת מלגות פעמיים בשנה, בחודשים דצמבר ואוגוסט (לפני תחילת סמסטר ראשון ושני  בהתאמה) ומודיעה על החלטתה לפונים. ביה"ס ללימודי הסביבה יסייע בכל דרך אפשרית לגייס מלגות נוספות ממקורות חוץ בית ספריים בכדי להגדיל את מספר התלמידים המקבלים מלגה וכן את היקף המלגה הניתנת להם. ביה"ס ללימודי הסביבה מעודד את המנחים להקצות מלגות לתלמידי הדוקטוראט שבמסגרת בית הספר, דבר שיסייע לבית הספר בהשגת מלגות ממקורות שונים. 
מתן המלגות מעניק גם פטור מלא משכר לימוד. 
 
2. מתקציבי מחקר של המנחים: תלמיד לתואר שלישי יכול לקבל מלגת קיום במימון תקציב המחקר של המנחה. הסדרת מלגה מסוג זה נעשית בין המנחה לתלמיד באמצעות רשות המחקר. 
 
3. מתקציבי הרקטור: מלגות אלה מוענקות בד"כ אחת לשנה לתלמידי התואר השלישי המומלצים ע"י הוועדה היחידתית של ביה"ס. 
 
 
5. מקרנות חיצוניות: מעת לעת מפרסמות קרנות מחקר חיצוניות קולות קוראים לביצוע מחקרים בנושאים שונים, ובתמורה מעניקות לחוקרים מלגות. מדור קרנות ומלגות שבמזכירות האקדמית מרכז את הנושא.
הפרסומים מתעדכנים באתר קרנות ומלגות.
 
 
 
סיוע בנסיעות לכנסים  
 
כללי בקשה לסיוע כספי לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורנטים של ביה"ס ללימודי הסביבה
 
 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive