הקליניקה למדיניות סביבה

הקליניקה למדיניות סביבה הוקמה ע"י ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר בשיתוף עם החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטה, במטרה לקדם עיצוב של מדיניות סביבה בת-קיימא בישראל ולשפר את תהליכי קבלת ההחלטות בקרב גופים בעלי השפעה בתחום הסביבתי. הקליניקה מנוהלת ע"י ד"ר דורית קרת, חברת סגל בחוג למדיניות ציבורית ובעבר עמיתת פורטר.

 

הקליניקה למדיניות סביבה מאפשרת לסטודנטים לרכוש כלים מקצועיים וניסיון מעשי המעשיר את לימודיהם, ולצד זאת מספקת לארגונים ולגופים המשמשים כמקרי מבחן המלצות התורמות לעבודתם המקצועית בנושאים בעלי היבטים סביבתיים. השנה מתמקדת הקליניקה ברשויות מקומיות בישראל, ובחלקן בעיצוב מדיניות סביבתית, תוך עבודה עם מספר רשויות שהביעו את נכונותן להשתתף כמקרי מבחן.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive