תכנית הלימודים לתואר שלישי

תכנית הלימודים לתואר שלישי
פורום דוקטורנטים

פורום הדוקטורנטים נועד להפגיש בין תלמידי התואר השלישי הלומדים במסגרת ביה"ס, וליצור דיון מפרה בין דיסציפלינות המחקר השונות אותן התלמידים מייצגים. 

 
בכל פגישה יציג בקצרה תלמיד אחד את נושא עבודתו ומרבית הזמן יוקדש לדיון בנושא. התלמיד יתבקש להציג בע"פ ובקצרה את הרקע הכללי לעבודתו, את שאלות המחקר, היפותזת העבודה וכן לתאר את שיטות המחקר ולהציג תוצאות ראשוניות, אם קיימות. 

במהלך לימודיו, על התלמיד לעמוד בהצלחה (ציון 80 לפחות) ב:

 • קורס אחד לפחות, בהיקף 2 ש"ס לפחות, מתוך היצע הקורסים לתארים מתקדמים של החוג. 
  לרשימת הקורסים* בהם תוכלו להשתתף בשנה"ל תשע"ט 
  *למעט הקורסים: מבוא לאקופילוסופיה, העולם סביבנו, חדשנות סביבתית, פרויקטים בחקר הסביבה, שיטות מחקר, דיון בבעיות סביבה ופרקים במבוא לאקולוגיה, שאינם מיועדים לדוקטורנטים.
   
 • קורס סיורים, בהיקף 2 ש"ס, שמועבר ע"י החוג
   
 • קורס כתיבה מדעית באנגלית
   
 • שלושה קורסים לפחות, שמועברים באוניברסיטה ומיועדים לתארים מתקדמים, בהיקף 2 ש"ס לפחות כל אחד. הקורסים ייקבעו בהתאם להמלצת המנחה. 
  כדי להרשם לקורסים שנותנות יחידות אחרות, התלמיד יתבקש להדפיס הקובץ הזה, להחתים את החוג ולגשת להרשם בחוג הרלוונטי.
   
 • 25 הרצאות הניתנות במסגרת סמינר מחלקתי שבועי של החוג
   
 • שני סמסטרים של פורום דוקטורנטים של החוג, כשבאחד מהם יהא על התלמיד להציג את מחקרו
 • סמסטר נוסף של פורום דוקטורנטים בחוג/במחלקה של המנחה (במידה שאין בנמצא פורום דוקטורנטים ביחידה של המנחה, או שהפורום לא נמצא רלוונטי לתלמיד, ניתן להגיש בקשה מיוחדת להמרת פורום זה ב- 15 הרצאות נוספות במסגרת הסמינר המחלקתי)
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive