הכרת בעיות סביבתיות בישראל - קורס סיורי שטח

סיור לדודאים, מתוך קורס סיורים תש"ע

קורס הסיורים הינו קורס ייעודי לתלמידי תואר שני במסלול המחקרי שמטרתו להביא להכרת בעיות סביבתיות נבחרות בישראל באופן בלתי אמצעי על ידי סיורים ממוקדים. הדגש בקורס יהיה על מספר סיורים לאתרים שיבחרו על ידי תלמידי הקורס. התלמידים גם ייקחו חלק בהכנת הסיורים.

 

הקורס עוסק בהכרה של מספר אתרים בישראל המהווים אתגר סביבתי לאומי, הן מבחינת בעיות סביבתיות פיסיות והן מבחינת יחס החברה והרשויות אליהם.

 

דוגמאות לבעיות סביבתיות שידונו בקורס כוללות את משק המים, משק האנרגיה, זיהום אוויר/קרקע/מים, עסקים וסביבה, משפט סביבתי. דוגמאות לאתרים המהווים מוקד לאתגרים סביבתיים הם אזור ים המלח, רמת חובב, הקישון, גוש דן, חופי ישראל. כמו כן יתכן סיור שיתמקד בהבנת דרכי הפעולה של גופים מוסדיים כגון המשרד להגנת הסביבה או NGOs .

 

הקורס מתקיים בסמסטר ב' ללימודים ומתמקד בחמישה סיורים יומיים שנפרשים על פני הסמסטר. הסיורים מתקיימים בימי חמישי ובכל יום רביעי שלפני סיור מתקיים מפגש הכנה של שעה. 

 


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive