מלגות קרן סמולר-ויניקוב

 

קול קורא - למלגות ההצטיינות סמולר-ויניקוב עבור מחקרים בעלי אופי סביבתי

גב' סילביה ויניקוב

קרן סמולר וויניקוב תורמת בשנים האחרונות באופן משמעותי לעידוד המחקר הסביבתי באוניברסיטת תל-אביב, באמצעות הענקת 6-7 מלגות שנתיות לסטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים במחקר סביבתי. נושאי המחקרים נעים החל ממגוון ביולוגי וזואולוגיה ועד לטיהור מים ותכנון שטחים פתוחים. 
 
​הקרן, המנוהלת בשיתוף עם הקרן הקיימת לישראל (קק"ל), הוקמה לזכרה של סילביה סמולר-וויניקוב, חברת חבר הנאמנים של האוניברסיטה מסידני אוסטרליה, ע"י בנה וכלתה פיטר ואיליין סמולר. שיתוף הפעולה עם הקק"ל מאפשר שימוש במצוינות המחקר של האוניברסיטה לטובת פעילות הקק"ל בתחום הייעור ומקורות מים ברי קיימא.

 

שנה"ל תשע"ד (2013 - 2014)

סיגלית ניר, תלמידת תואר שני

נושא המחקר: השפעת השימוש בתנשמות להדברה ביולוגית בשדות חקלאיים על השימוש בחומרי הדברה כימיים

 

אליאב שטול-טראורינג, תלמיד תואר שני

נושא המחקר: טביעת הרגל המימית של גידולים חקלאיים בעמק הירדן : השפעות החקלאות על משטר זרימת המים וריכוז מלחים בנהר הירדן


שנה"ל תשע"ג (2012 - 2013)

נועה אהרוני, תלמידת תואר שני

נושא המחקר: בחינת מנגנונים מולקולריים עבור תהליכי חמצון מתקדמים

 

רעות זמיר, תלמידת תואר שני

נושא המחקר: השפעות אירועי אקלים קיצוניים לעומת שינויים כרוניים על מינים מקומיים ומינים פולשים בים התיכון

 

 

שנה"ל תשע"ב (2011 - 2012)

יואב אגוזי, תלמיד תואר שני

נושא המחקר: חוסן קהילתי ועידוד מקומיות

 

שירה כורם, תלמידת תואר שלישי

נושא המחקר: מנגנונים לעמידות, ספיחה וצבירת כרום בצמחים

 

יוליה גרינבלט, תלמידת תואר שלישי

נושא המחקר: דינמיקה של אזורי ממשק בין עיר לסביבתה

 

 

שנה"ל תשע"א (2010 - 2011)

אילנה ארז, תלמידת תואר שני

נושא המחקר: בחינת תהליכי שיתוף הציבור בהכרזה על מרחב ביוספרי

 

ג'ולי לוי פלד, תלמידת תואר שני

נושא המחקר: הצעת מדיניות תכנון נוף וכלים תכנוניים להעשרת הסביבה העירונית במיני חיות בר מקומיות

 

ליאב שלם, תלמיד תואר שני

נושא המחקר: תכנון שיקומו של שטח חקלאי בשולי מרחב אורבאני ליצירת פארק טבע קהילתי

 

 

שנה"ל תש"ע (2009 - 2010)

אסף ענבר, תלמיד תואר שני

נושא המחקר: שימוש בפולימרים סינטטיים להקטנת סחף קרקע לאחר שריפות יער

 

מישל שפריר, תלמידת תואר שני

נושא המחקר: The Occurrence of Antibiotic and Hormone Residues in Treated Wastewater Sludge and Composted Biosolids

 

אמיתי אור, תלמיד תואר שלישי

נושא המחקר: איפיון אוכלוסיות מיקרוביאליות בסביבות מזוהמות ע"י האדם

 

אלון אלירן, תלמיד תואר שלישי

נושא המחקר: פיתוח כלים של גלים מילימטריים לחישה מרחוק מקומית של קרקעות בתלת-מימד וברזולוציה גבוהה בדגש על תהליכי המלחה וקרומים

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive