מחקרים

RESEARCH

מה מעניין אותך?

כל הנושאים
אדריכלות
אומנויות
אוקיאנוגרפיה
אנרגיה
אסתטיקה
אקולוגיה
אקלים
ביוטכנולוגיה
ביולוגיה
בריאות הציבור
גיאוגרפיה
גיאולוגיה
גיאופיזיקה
הידרוכימיה
הנדסה
זואולוגיה
זיהום אוויר
חינוך
חישה מרחוק
כימיה
כלכלה
מדיניות ציבורית
מדע המדינה
מדעי הצמח
מוח
מים
מיקרוביולוגיה
משפטים
מתמטיקה
ניהול
סביבה
סוציולוגיה
עבודה סוציאלית
פיזיקה
פילוסופיה
פסיכולוגיה
פסיכיאטריה
קהילה
קוגניציה
קרקע
שיווק
תחבורה
תכנון
תקשורת
תרבות

מחקר

07.04.2021
החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ("החזר הוצאות רכב") בקרב עובדי המגזר הציבורי

יערה צעירי

המנחים: פרופ' אלון טל וד"ר דוד כץ

  • כלכלה
  • מדיניות ציבורית
  • סביבה

הנזקים הסביבתיים והחברתיים מתחבורה פרטית בישראל, כבר כיום בעלת צפיפות הכבישים הגבוהה ב-OECD, הולכים ומחמירים. אולם, למרבה האירוניה, מדינת ישראל נוקטת מדיניות המתמרצת ומתעדפת את הרכב הפרטי בקרב מאות אלפי עובדי ציבור. זאת כאשר חלק נכבד משכרם, כ-20% בממוצע, מוגדר כהחזר הוצאות עבור החזקת רכב פרטי לצרכי נסיעות בתפקיד ("החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי"). על מנת לקבל רכיב שכר זה העובדים צריכים להוכיח כי בבעלותם הפרטית רכב כשיר לשימוש ורישיון נהיגה. הרכיב כולל החזר הוצאות אחזקה קבועות ומשתנות ואף תשלום ביטוח וטסט עבור המדורגים ברמות הגבוהות. עבור רבים זהו אמצעי להעלאת שכרם, ללא קשר בהכרח לנסיעות בתפקיד. היקף מקבלי ההחזר משתנה ממגזר ציבורי אחד לאחר, כשההערכות הן שלפחות 50% מהעובדים הכפופים להסכמי השכר בין המדינה להסתדרות (עובדי מדינה, רשויות מקומיות, תאגידים, חברות ממשלתיות וכו') מקבלים רכיב זה. בהערכה שנעשתה במסגרת המחקר, כיום מקבלים את ההחזר כ-362,000 עובדים, המהווים כ-10% ממשרות השכיר במשק. 
הסדר זה החל דרכו בשנות ה-60' בתקופה שבה רכב נחשב למוצר יוקרה וחזון "מכונית לכל פועל" שהציע שמעון פרס נראה מרחיק לכת. עם זאת כיום, כאשר החזקת הרכב נגישה לרוב העובדים, וכאשר כמות הרכבים הנכנסת מדי שנה גבוהה מזו שהייתה בכל מדינת ישראל עת נוצר ההסדר, עולה שאלת הרלוונטיות שלו. במדינה בעלת משאבי קרקע מוגבלים, ללא תעשיית רכב עצמאית וללא משאבי נפט טבעיים, שצפויה להיות צפופה עוד יותר, דומה כי חסרונותיו עולים על יתרונותיו. לעובדים, שכבר לא נהנים מיתרונות החזקת הרכב כבעבר; למדינה כמעסיק, שנאלצת לשאת בעלויות הולכות וגדלות לתחזוקת התשתיות לרכבי העובדים; ולמדינה עצמה, שאזרחיה נושאים בנזקים הסביבתיים האדירים. על רקע עומסי תחבורה שצפויים להחמיר עד לכדי משבר, עיסוק בהחזר הוצאות הרכב והשלכותיו, גם אם ראשוני ביותר, בעל חשיבות רבה.

למחקר זה אם כן מספר מטרות. ראשית, להציג סקירה של החזר הוצאות הרכב בישראל – נתונים, התפתחותו ההיסטורית וניסיונות לשינוי, כמו גם לעמוד על ייחודיותו ביחס לעולם באמצעות השוואה בינלאומית למדינות נבחרות. שנית, המחקר מבקש לבחון את שאלות המחקר: א) מהי ההשפעה של רכיב השכר על ההחלטות של מקבלי ההחזר בנוגע לרכישת רכב ולשימוש בו? ב) מהי מידת הנכונות של העובדים להמיר את רכיב השכר בתחליף שאינו מחייב החזקת רכב פרטי? מהם המאפיינים האישיים של המוכנים לשקול להמיר את הרכיב בהשוואה לאלו שלא?  

כלי המחקר המרכזי שבו נעשה שימוש הוא סקר עובדים שמולא על ידי 276 עובדי מדינה, רשויות מקומיות ושאר המגזר הציבורי. נתונים נוספים נאספו מראיונות עם עובדי מדינה בכירים בעבר ובהווה, מבקשות חופש מידע ומנתונים שהתקבלו מהממונה על השכר.
הממצאים המרכזיים מלמדים שקבלת ההחזר מעודדת בעלות. בקרב עובדים הזכאים להחזר, מרביתם (56%) מציינים כי לזכאותם הייתה השפעה על ההחלטה לרכוש רכב פרטי, מתוכם 26% מעידים כי הייתה לכך "השפעה רבה" ו"רבה מאוד". עוד עולה כי ככל שמשכורת העובדים נמוכה יותר ביחס לגובה ההחזר, כך קבלת ההחזר נתפסת כמשפיעה יותר על ההחלטה לרכוש רכב פרטי. בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות העלייה בשכר לצד מימון הביטוח והטסט על ידי המעסיק מסייעים ברכישת רכב ובהחזקתו, שלעיתים לא הייתה מתאפשרת אחרת. עבור משקי בית מסוימים מדובר על רכב שני או יותר. במילים אחרות, קבלת החזר הוצאות הרכב עבור עובדים מסוימים מהווה מנגנון סבסוד לבעלות על רכב פרטי ולתחזוקתו. 

מהמחקר עולה כי החזר הוצאות הרכב מהווה "תמריץ כלכלי מעוות" לעובדי ציבור, המוביל לתוצאות חברתיות שליליות ולא רצויות. הוא מזין וממריץ את ה"מעגל האכזר של תלות ברכב פרטי" בשלב הרכישה, ו/או בשלב השימוש. על כן שינוי רכיב השכר יכול לשבור את מעגל התלות בכל אחת מהנקודות שבתחום האחריות של העובדים: בהפחתת בעלות על רכב פרטי, בשינוי הרגלי שימוש על ידי אימוץ מחדש של חלופות תחבורתיות ככל שיפותחו, ואף ביצירת שינויים אישיים (כגון מקום מגורים).  
כפי שקברניטי המדינה ניווטו את המערכות לעבר הגשמת חזון "מכונית לכל פועל" אפשר גם היום, עם הרבה רצון טוב, לפעול לעבר מדיניות של "פועל ללא מכונית". שינוי רכיב השכר צפוי להיות צעד מורכב ויקר, אך הכרחי להתמודדות עם משבר התחבורה שישראל נמצאת בפתחו.

 

josh-withers-bAF5VW2sHoo-unsplash

מחקר

22.03.2021
מבחן מציאות של חלופות לקבורה בישראל

הסטודנטית: דנה אונמני

מנחים:

פרופ' שולמית קרייטלר

ד"ר עמוס זהבי

עבודת גמר לתואר מוסמך

  • מדיניות ציבורית
  • סביבה
  • פסיכולוגיה

עבודה זו עוסקת בחלופות לקבורה. שאלת המחקר המרכזית הייתה האם יש אפשרות לשנות את המדיניות הנוכחית של קבורה למדיניות מקיימת בה ברירת המחדל היא חלופה לקבורה, ואם כן, באילו אמונות ומובנים כדאי להתמקד בעת הטמעת מדיניות חדשה.

מדיניותה הנוכחית של ישראל לטיפול בגופות נפטרים הינה קבורה. קבורה הינה ברירת המחדל ואף ממומנת ע"י המדינה. קבורה אינה מדיניות מיטבית. בעיקר עקב מצוקת קרקעות וההשלכות על משימות פיתוח ממשלתיות כשנתקלים בסוגיות דתיות בעת גילוי לא מתוכנן של קברים. כמו כן, קבורה באופן היישום הנוכחי אינה פתרון מקיים, בהשוואה לשיטת הטמנה מחזורית.

כדי לענות על שאלת המחקר העיקרית, בחנו את אופן היישום של מדיניויות הנתקלות בחסם דתי באמצעות שני מקרי בוחן: סלילת כביש 6 ובניית האגף החדש בבי"ח ברזילי. בהנחה שלא יהיה מנוס מלשנות את מדיניות הקבורה הנוכחית ולאפשר חלופות לקבורה בעתיד, השתמשנו בפרוצדורות המפורטות במערכת המובן של קרייטלר את קרייטלר כדי לזהות תוכן של אמונות המתייחסות לקבורה ולחלופות לקבורה, וכדי לזהות משתני מובן רלוונטיים.

מצאנו שבשני מקרי הבוחן מטרת המדיניות הושגה, כשבכל מקרה הייתה דינמיקה שונה. במקרה הראשון יישום פתרונות טכנולוגיים בעלות גבוהה הסירו את החסם הדתי. במקרה השני לחץ ציבורי ומעורבות של ארגון בעל משקל הם כפי הנראה האלמנטים שגברו על החסם הדתי. המחקר על אמונות הניב 13 תמות תוכן לאמונות. על בסיס תמות אלה נבנה שאלון אוריינטציה קוגניטיבית (טרם תוקף) שניתן יהיה להיעזר בו לצרכי ניתוח שוק והסברה בקידום חלופות לקבורה. בנוסף, זוהו שלשה משתני מובן שיכולים להקל על העברת המסרים במידה ויהיו שינויים במדיניות.

תוצאות המחקר נוטות לתמוך בהיתכנות חלופות לקבורה, אך אי אפשר להתעלם מהרכב האוכלוסייה הנוכחי; מרבית תושבי ישראל מדווחים על זיקה דתית כלשהי. זיקה זו, יחד עם התבנית שהתקבעה של קבורה, מצביעים על כך ששינויים במדיניות הקבורה הקיימת לכיוון של חלופות לקבורה לא יקרו בעתיד הקרוב.

      

מחקר

16.03.2021
תרופות בסביבה-תהליכי חקיקה ורגולציה: הערכה, אתגרים והמלצות

אולגה מיארוב

מנחים: פרופ' דרור אבישר ופרופ' אלון טל

  • גיאוגרפיה
  • מדיניות ציבורית
  • סביבה

שאריות תרופות הינן מיקרו-מזהמים, הנמצאות בסביבה בריכוזים קטנים, ויוצרות דאגה בקרב הקהילה המדעית בעיקר בשל עמידותן וחוסר הידע לגבי השפעתן על הסביבה או על אורגניזמים חיים.

למרות זאת, מחקרים הוכיחו כי החומרים הללו, שמקורם בעיקר בשפכים וקולחין ממכוני טיהור שפכים (מט"ש), יכולים להיות בעלי השפעה שלילית על בעלי חיים הן בסביבה המימית והן בסביבה היבשתית, ואף יכולים פוטנציאלית להצטבר ביולוגית או להיספג בפירות וירקות המושקים על ידי קולחין.

ישראל הינה המדינה המובילה בעולם בשימוש חוזר במים (86%), בעיקר למטרת השקיה חקלאית. עם זאת, המדינה אינה מנטרת או כולל חומרים תרופתיים ברגולציה, על כן האוכלוסייה והסביבה משמשים כ"מעבדה חיה" לבירור השפעות החשיפה לשאריות תרופות.
ניטור ואסדרה של חומרים תרופתיים אינה נפוצה בעולם. אף על פי כן, מחקר זה סקר וניתח את מדיניות המים במדינות או תכניות שכוללים תרופות, מנטרים ו/או מטפלים בהן כגון אוסטרליה, סינגפור, שוויץ וארצות הברית. כמו גם, המחקר בדק מדוע תרופות אינן נכללות כלל במדיניות ניטור מים ותוצרת חקלאית בישראל.

על בסיס הידע הרחב שנלמד, נוצרה רשימת סטנדרטים תרופתיים מומלצים לניטור בישראל, ואף רשימת המלצות ואתגרים צפויים עבור מקבלי החלטות בתחום.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>