קומדיה ירוקה: אתגרים ומודלים בהעברת מסרים סביבתיים במסגרת תכניות קומדיה וסאטירה בטלוויזיה

הסטודנט: צור משעל

מנחים: פרופ' דני רבינוביץ' וד"ר נורית גוטמן

מטרת המחקר ללמוד ולאפיין מהם האתגרים אשר עימם התמודדו יוצרים בעת יצירת קומדיות וסאטירות בטלוויזיה המסחרית העוסקות בסביבה, ומהן הגישות והאסטרטגיות אשר הם יישמו על מנת להתמודד עם האתגרים הללו. זאת על מנת להכיר וללמוד דרכים לשילוב אפקטיבי של נושאי סביבה בקומדיה וסאטירה, באופן שיחזק ויעצים את המטרה הסביבתית. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive