אפקטים קצרי טווח של זיהום אוויר על בריאות, הקשר בין חשיפה יומית לזיהום אוויר תחבורתי לבין פניות לחדר המיון בקרב קשישים: תל-אביב יפו ישראל

הסטודנטית: לוסיה ברגובוי-ילין
מנחים: ד"ר חוה פרץ, ד"ר יהודית שחם ופרופ' יצחק בננסון

במחקרים רבים נמצא קשר בין חשיפה קצרת טווח לזיהום אוויר ותוצאים בריאותיים שונים, משימוש מוגבר בתרופות ועד למוות בטרם עת. יחד עם זאת, מעט ידוע על קשר בין זיהום אוויר הקשור בתחבורה לבין תחלואה שאינה מצריכה אשפוז באוכלוסיות רגישות.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין רמות זיהום יומיות הקשורות בתחבורה בעיר לבין ביקורים יומיים של קשישים בחדר המיון, על רקע תחלואה נשימתית וקרדיווסקולארית.

 

בוצע מחקר אפידמיולוגי, על בסיס רשומות של מבקרים קשישים מחדר המיון במרכז הרפואי סוראסקי תל אביב במהלך 2011-2009. נמצאו 9,577 ביקורים בחדר המיון בשל מחלות לב, נשימה, וכלי דם במוח וכן סימפטומים כלליים בקרב תושבי תל אביב-יפו בני 65+. רמות הזיהום התחבורתי לכל נבדק בכל יום בכתובת מגוריו (רשת תאים של 50*50 מטרים) נאמדו על בסיס נתוני זיהום יומיים מתחנות הניטור הנייחות באזור המחקר ובאמצעות שני מודלים של אינטרפולציה מרחבית (Inverse Distance Weighting; basic Land Use Regression). לאחר ביצוע בדיקות ולידציה לשני המודלים, תוצאות הביצועים הושוו ונבחרו המתאימים ביותר תוך התחשבות ברמות הביצוע של פרמטר RMSE. נלקחו רמות חשיפה יומיות (48 שעות) הוערכו לחנקן דו חמצני (NO2), אוזון (O3), וחלקיקים בעלי קוטר אווירודינמי של עד10  מיקרומטר (PM10) ועד2.5  מיקרומטר (PM2.5). בתבנית מחקר אקולוגית, נעשה שימוש במודל פואסון להערכת האפקטים של משתני זמן (חודש, עונה, שנה, יום בשבוע, חגים) על מספר הביקורים היומי במיון; ובתבנית מחקר מקרה מוצלב (case-crossover study design). נעשה שימוש במודל לוגיסטי מותנה כדי לאמוד את אפקט הרמות היומיות של מזהמי האוויר על הסיכון לביקור בחדר המיון. נבנו מודלים עם מזהם יחיד ומרובי-מזהמים לבחינת האפקט.

 

במודלים עם מזהם יחיד נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בעיקר בעונת הסתיו, בין חשיפה למזהם השניוני O3 לבין ביקור בחדר המיון; עלייה של 10 יחידות בO3 נמצאה קשורה עם עלייה בסיכון של 39% (95%CI 18%-64%) לביקור בשל תחלואה של כלי הדם במוח; עלייה בסיכון של 31% (95%CI 16%-53%) לביקור בשל תחלואה בדרכי הנשימה; עלייה בסיכון של 18% (95%CI 6%-31%) לביקורים מסיבות לבביות. ובכלל עלייה של 27% (95%CI 20%-34%) לביקור מכל סיבה שהיא. חשיפה לNO2 נמצאה קשורה עם ביקורים במיון בקיץ ובחורף מכל סיבה, עלייה של 10 יחידות בNO2 נמצאה עם עלייה מובהקת בסיכון לביקור של 7% (95%CI 1%-13% ו95%CI 3%-10% בהתאמה). לעומת זאת, החשיפות לחלקיקים (PM10, PM2.5) לא נמצאו קשורות באופן מובהק בביקורים בחדר המיון. ממצאים דומים נמצאו במודלים מרובי-מזהמים.

 

מכאן, שעל הרשויות לפעול לצמצום החשיפה למזהם אוויר O3 שפחות ידוע על נזקיו הבריאותיים, היות ונמצא קשור גם לעלייה בסיכון לביקורי מיון בשל תחלואה בכלי הדם שבמוח.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive