ניר ברק

ביה"ס ללימודי הסביבה
ניווט מהיר:

מידע כללי

ניר ברק הוא דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. במחקר הנוכחי הוא מפתח מסגרת נורמטיבית-פוליטית בשם אקולוג'יזם אורבני (urban ecologism) אשר מתמקדת ב'עיור' התובנות של תיאוריה ופילוסופיה סביבתית ובהשלכות של תפישה כזו לגבי מוסדות פוליטיים עירוניים וזכויות אדם בעיר. המחקר מתייחס לפער התיאורטי הבא: הוגים סביבתיים דנים בזיקה המהותית אשר מתקיימת בין האדם לבין הטבע 'הפראי' ולאור הקשר המיוחד הזה הם מציעים שינויים רדיקליים באורחות החיים החברתיים והפוליטיים, אך דא עקא – רוב בני חייב היום בערים ללא זיקה ישירה לטבע 'הפראי'. המחקר הוא ניסיון לגשר על הפער הזה ושואף להציג תיאוריה סביבתית-פוליטית אשר חושבת מחדש על הזיקה המהותית בין האדם העירוני לטבע בשפה רלוונטית תוך הישענות על טיעונים לא-אינסטרומנטליים ביחס לטבע. תחומי ענייני נוספים: פילוסופיה פוליטית, תיאוריה ביקורתית ופילוסופיה של המרחב.

 

ניר סיים תואר ראשון ושני בהצטיינות יתרה בחוגים למדע המדינה ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. עבודת התזה שלו עסקה בהיבטים פוליטיים ופילוסופיים של חשיבה סביבתית. כיום, ניר הינו עמית בתוכנית משותפת לאוניברסיטה העברית והאוניברסיטה החופשית של ברלין (Freie Universität) בשם Human Rights Under Pressure. בנוסף לעיסוקיו האקדמיים – לניר יש ניסיון עשיר בפרויקטים חינוכיים (בעיקר לא פורמאליים) ועבודה עם נוער בסיכון. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive