לוח בחינות תש"ף


שימו לב! מומלץ לעיין בסדרי בחינות והגשת עבודות

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

שם המורה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

0910.1100.01

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית

ד"ר דניאל מישורי

28.1.20

09:00

20.2.20

09:00

0910.1222.01

העולם סביבנו – נושאים נבחרים

ד"ר ניר נפתלי

2.2.20

09:00

25.2.20

09:00

0910.4050.01

זיהום ושיקום מקווי מים

פרופ' אביטל גזית

4.2.20

12:00

17.2.20

12:00

0910.4004.01

שיטות מחקר לתכנית עיונית

ד"ר שמעון פרידקין

6.2.20

09:00

8.3.20

16:00

0910.4021.01

סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל

פרופ' אבי פרבלוצקי

9.2.20

12:00

27.2.20

12:00

0910.4003.01

משק המים בישראל בראי שינויי אקלים

ד"ר עמיר גבעתי

11.2.20

09:00

23.2.20

09:00

0910.4043.01

חולות מישור החוף בהיבטים סביבתיים

ד"ר בועז שחם

13.2.20

12:00

1.3.20

12:00

0910.1500.01

פרקים במבוא לאקולוגיה

ד"ר מיכל גרונטמן

19.2.20

09:00

4.3.20

09:00

 
 

מועדי הגשת עבודות - סמסטר א' 

יום עיון של קורס פרויקטים 24.2.20 08:00 - 18:00

עבודות סיום קורס

20.2.20

12:00

עבודות סמינריוניות

5.8.20

12:00

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

שם המורה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

0910.4040.01

מושגי יסוד בכלכלה סביבתית

ד"ר צבי באום

29.6.20

09:00

26.7.20

09:00

0910.4016.01

מבוא לאנרגיות מתחדשות

ד"ר ניר נפתלי

1.7.20

09:30

11.8.20

09:00

0910.4013.01

שיטות מחקר לתכנית המחקרית

ד"ר שמעון פרידקין

6.7.20

09:00

29.7.20

09:00

0910.4002.01

מבוא לקיימות עירונית - מבחן בית

ד"ר אורלי רונן

מ- 8.7.20
עד- 13.7.20

09:00

11:00

מ- 2.8.20
עד- 7.8.20

09:00

11:00

0910.1000.01

דיני איכות הסביבה - מבחן בית

השופט דניאל פיש

מ- 20.7.20
עד- 23.7.20

09:00

12:00

מ- 13.8.20
עד- 16.8.20

09:00

12:00

 
 

מועדי הגשת עבודות - סמסטר ב' 

 

עבודות סיום קורס

10.8.20

12:00

עבודות סמינריוניות

1.11.20

12:00

פרויקט גמר

15.11.20

12:00

 
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive