לוח בחינות תשע"ז

שימו לב! מומלץ לעיין בסדרי בחינות והגשת עבודות

 

סמסטר א'

מס' הקורס שם הקורס שם המורה מועד א' שעה מועד ב' שעה
0910.1222.01 העולם סביבנו – נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי 30.1.17 09:00 20.2.17 09:00
0910.4003.01 משק המים בישראל בראי שינויי אקלים ד"ר עמיר גבעתי 1.2.17 09:00 21.2.17 09:00
0910.4012.01 מבוא למדיניות סביבה – מבחן בית גב' ולרי ברכיה מ- 2.2.17 עד 9.2.17 09:00 12:00 מ- 23.2.17 עד 2.3.17 09:00 12:00
0910.1100.01 מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי 5.2.17 09:00 27.2.17 09:00
0910.4017.01 לימנולוגיה: מדע המים המתוקים פרופ' אביטל גזית 8.2.17 12:00 23.2.17 12:00
0910.4004.01 שיטות מחקר לתכנית עיונית ד"ר שמעון פרידקין 12.2.17 09:00 7.3.17 09:00
0910.4021.01 סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל פרופ' אבי פרבלוצקי 14.2.17 12:00 5.3.17 12:00
0910.1500.01 פרקים במבוא לאקולוגיה ד"ר בועז שחם 15.2.17 09:00 5.3.17 09:00
0910.4019.01 אקלים והמחזור ההידרולוגי ד"ר עמיר גבעתי 16.2.17 09:00 2.3.17 09:00
0910.4002.01 מבוא לקיימות עירונית ד"ר אורלי רונן 19.2.17 12:00 9.3.17 12:00

 

  • הקורסים שמסתיימים בהגשת עבודה: העבודה תוגש למזכירות ביה"ס לא יאוחר מיום חמישי 16.3.17 עד השעה 13:00 
  • עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות ביה"ס לא יאוחר מיום 14.5.2017

 

סמסטר ב'

מס' הקורס שם הקורס שם המורה מועד א' שעה מועד ב' שעה
0910.1000.01 דיני איכות סביבה השופט דניאל פיש 3.7.17 16:00 27.7.17 16:00
0910.4050.01 זיהום ושיקום מקווי מים פרופ' אביטל גזית 6.7.17 12:00 25.7.17 12:00
0910.4040.01 מושגי יסוד בכלכלה סביבתית ד"ר דפנה דיסני 10.7.17 12:00 3.8.17 09:00
0910.4016.01 מבוא לאנרגיות מתחדשות ד"ר ניר נפתלי 13.7.17 09:00 31.7.17 09:00
0910.4004.01 שיטות מחקר לתכנית המחקרית ד"ר שמעון פרידקין 16.7.17 09:00 6.8.17 09:00
0910.4029.01 בין מדע למדיניות: עבודת הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים (IPCC) – לא סופי פרופ' נילי הרניק 18.7.17 12:00 8.8.17 12:00
0910.4028.01 חיידקים צמחים וביו-אנרגיה ד"ר אלין פינקלשטיין 20.7.17 12:00 10.8.17 12:00

 

  • הקורסים שמסתיימים בהגשת עבודה: העבודה תוגש למזכירות ביה"ס לא יאוחר מיום חמישי 10.8.17 עד השעה 13:00 
  • עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות ביה"ס לא יאוחר מיום 1.10.2017
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive