לוח בחינות תשע"ח

שימו לב! מומלץ לעיין בסדרי בחינות והגשת עבודות

 

סמסטר א'

מס' הקורס שם הקורס שם המורה מועד א' שעה מועד ב' שעה

0910.1222.01

העולם סביבנו – נושאים נבחרים

ד"ר ניר נפתלי

22.1.18

09:00

11.2.18

09:00

0910.4019.01

אקלים והמחזור ההידרולוגי

ד"ר עמיר גבעתי

25.1.18

09:00

21.2.18

09:00

0910.1100.01

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית

ד"ר דניאל מישורי

28.1.18

09:00

15.2.18

09:00

0910.4039.01

מבוא לפיתוח בר קיימא

ד"ר רם פישמן

30.1.18

09:00

21.2.18

09:00

0910.4004.01

שיטות מחקר לתכנית עיונית

ד"ר שמעון פרידקין

1.2.18

09:00

26.2.18

09:00

0910.1500.01

פרקים במבוא לאקולוגיה

ד"ר בועז שחם

5.2.18

09:00

19.2.18

09:00

0910.4003.01

משק המים בישראל בראי שינויי אקלים

ד"ר עמיר גבעתי

8.2.18

09:00

28.2.18

09:00

0920.6100.01

Global Warming: Connecting the dots

פרופ' קולין פרייס

8.2.18

12:00

---

---

0910.4021.01

סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל

פרופ' אבי פרבלוצקי

12.2.18

12:00

27.2.18

12:00

0910.4017.01

לימנולוגיה: מדע המים המתוקים

פרופ' אביטל גזית

14.2.18

12:00

25.2.18

12:00

 

מועדי הגשת עבודות - סמסטר א' 

עבודות סיום קורס

8.3.18

12:00

עבודות סמינריוניות

6.5.18

12:00

 

סמסטר ב'

מס' הקורס שם הקורס שם המורה מועד א' שעה מועד ב' שעה

0920.6450.01

Changes in ways of perceiving the environment with the shift to agriculture

ד"ר דניאל נווה

17.6.18

12:00

---

---

0910.4040.01

מושגי יסוד בכלכלה סביבתית

ד"ר דפנה דיסני

18.6.18

09:00

15.7.18

09:00

0910.1000.01

דיני איכות הסביבה

השופט דניאל פיש

25.6.18

09:00

19.7.18

09:00

0910.4060.01

קיימות במאה ה-21: מבחן בית

ד"ר ליה אטינגר
ד"ר אורלי רונן

מ 26.6.18
עד 3.7.18

12:00

12:00

מ 25.7.18

עד 1.8.18

12:00

12:00

0910.4013.01

שיטות מחקר לתכנית המחקרית

ד"ר שמעון פרידקין

2.7.18

09:00

24.7.18

09:00

0910.4002.01

מבוא לקיימות עירונית

ד"ר אורלי רונן

5.7.18

09:00

26.7.18

09:00

0910.4016.01

מבוא לאנרגיות מתחדשות

ד"ר ניר נפתלי

9.7.18

09:00

30.7.18

09:00

0910.4050.01

זיהום ושיקום מקווי מים

פרופ' אביטל גזית

12.7.18

12:00

23.7.18

12:00

 

מועדי הגשת עבודות - סמסטר ב' 

עבודות סיום קורס

26.7.18

12:00

עבודות סמינריוניות

16.9.18

12:00

פרויקט גמר

7.10.18

12:00

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive