לוח בחינות תש"ף


שימו לב! מומלץ לעיין בסדרי בחינות והגשת עבודות

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

שם המורה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

0910.1100.01

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית

ד"ר דניאל מישורי

28.1.20

09:00

20.2.20

09:00

0910.1222.01

העולם סביבנו – נושאים נבחרים

ד"ר ניר נפתלי

2.2.20

09:00

25.2.20

09:00

0910.4050.01

זיהום ושיקום מקווי מים

פרופ' אביטל גזית

4.2.20

12:00

17.2.20

12:00

0910.4004.01

שיטות מחקר לתכנית עיונית

ד"ר שמעון פרידקין

6.2.20

09:00

8.3.20

16:00

0910.4021.01

סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל

פרופ' אבי פרבלוצקי

9.2.20

12:00

27.2.20

12:00

0910.4003.01

משק המים בישראל בראי שינויי אקלים

ד"ר עמיר גבעתי

11.2.20

09:00

23.2.20

09:00

0910.4043.01

חולות מישור החוף בהיבטים סביבתיים

ד"ר בועז שחם

13.2.20

12:00

1.3.20

12:00

0910.1500.01

פרקים במבוא לאקולוגיה

ד"ר מיכל גרונטמן

19.2.20

09:00

4.3.20

09:00

 
 

מועדי הגשת עבודות - סמסטר א' 

יום עיון של קורס פרויקטים 24.2.20 08:00 - 18:00

עבודות סיום קורס

20.2.20

12:00

עבודות סמינריוניות

26.4.20

12:00

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

שם המורה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

0910.4040.01

מושגי יסוד בכלכלה סביבתית

ד"ר צבי באום

29.6.20

09:00

26.7.20

09:00

0910.4016.01

מבוא לאנרגיות מתחדשות

ד"ר ניר נפתלי

1.7.20

09:00

11.8.20

09:00

0910.4013.01

שיטות מחקר לתכנית המחקרית

ד"ר שמעון פרידקין

6.7.20

09:00

29.7.20

09:00

0910.4002.01

מבוא לקיימות עירונית

ד"ר אורלי רונן

8.7.20

09:00

2.8.20

09:00

0910.4060.01

קיימות במאה ה-21

ד"ר ליה אטינגר
ד"ר אורלי רונן

14.7.20

09:00

6.8.20

09:00

0910.4017.01

לימנולוגיה: מדע המים המתוקים

פרופ' אביטל גזית

16.7.20

12:00

4.8.20

12:00

0910.1000.01

דיני איכות הסביבה

השופט דניאל פיש

20.7.20

09:00

13.8.20

09:00

0910.4044.01

מבוא לבריאות סביבתית

ד"ר אורי אובולסקי

23.7.20

09:00

9.8.20

09:00

 
 

מועדי הגשת עבודות - סמסטר ב' 

 

עבודות סיום קורס*

20.7.20

12:00

עבודות סמינריוניות

24.9.20

12:00

פרויקט גמר

15.9.20

12:00

 
*שימו לב, בקורס "חיידקים צמחים וביו אנרגיה" יש להגיש את העבודה לא יאוחר מיום 26.6.20 עד השעה 12:30.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive