לוח בחינות תשע"ט


שימו לב! מומלץ לעיין בסדרי בחינות והגשת עבודות

 

סמסטר א'

מס' הקורס שם הקורס שם המורה מועד א' שעה מועד ב' שעה

0910.1222.01

העולם סביבנו – נושאים נבחרים

ד"ר ניר נפתלי

14.1.19

09:00

4.2.19

09:00

0910.4050.01

זיהום ושיקום מקווי מים

פרופ' אביטל גזית

16.1.19

12:00

6.2.19

12:00

0910.4021.01

סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל

פרופ' אבי פרבלוצקי

17.1.19

12:00

7.2.19

12:00

0910.1100.01

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית

ד"ר ג'רמי ברנשטיין

20.1.19

09:00

10.2.19

09:00

0910.4004.01

שיטות מחקר לתכנית עיונית

ד"ר שמעון פרידקין

23.1.19

09:00

12.2.19

09:00

0920.6450.01

Changes in ways of perceiving the environment with the shift to agriculture

ד"ר דניאל נווה

24.1.19

12:00

---

---

0910.1000.01

דיני איכות הסביבה

השופט דניאל פיש

28.1.19

09:00

18.2.19

09:00

0910.4002.01

מבוא לקיימות עירונית

ד"ר אורלי רונן

31.1.19

09:00

21.2.19

09:00

0910.4003.01

משק המים בישראל בראי שינויי אקלים

ד"ר עמיר גבעתי

14.2.19

09:00

26.2.19

09:00

 

מועדי הגשת עבודות - סמסטר א' 

יום עיון של קורס פרויקטים 4.2.19 08:00 - 18:00

עבודות סיום קורס

7.3.19

12:00

עבודות סמינריוניות

5.5.19

12:00

 

סמסטר ב'

מס' הקורס שם הקורס שם המורה מועד א' שעה מועד ב' שעה

0910.4040.01

מושגי יסוד בכלכלה סביבתית

ד"ר דפנה דיסני

19.6.19

09:00

11.7.19

09:00

0910.4013.01 שיטות מחקר לתכנית המחקרית ד"ר שמעון פרידקין 24.6.19 09:00 17.7.19 09:00

0910.4041.01

חוסן עירוני

ד"ר אורלי רונן

מ  25.6.19
עד 2.7.19

09:00
12:00

מ  21.7.19
עד 28.7.19

09:00
12:00

0910.4016.01

מבוא לאנרגיות מתחדשות

ד"ר ניר נפתלי

27.6.19

09:00

18.7.19

09:00

0910.4060.01

קיימות במאה ה-21

ד"ר ליה אטינגר
ד"ר אורלי רונן

4.7.19

09:00

23.7.19

09:00

0910.1500.01 פרקים במבוא לאקולוגיה ד"ר בועז שחם 8.7.19 09:00 25.7.19 09:00

0910.4017.01

לימנולוגיה: מדע המים המתוקים

פרופ' אביטל גזית

15.7.19

12:00

29.7.19

12:00

 

מועדי הגשת עבודות - סמסטר ב' 

 

עבודות סיום קורס

11.7.19

12:00

עבודות סמינריוניות

22.9.19

12:00

פרויקט גמר

1.9.19

12:00

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive