מתמחי פורטר - תשע"ד

להלן מקצת התפקידים שמבצעים המתמחים בשנה"ל תשע"ד:

מור שושא – המרכז לקיימות מקומית, מרכז השל

בהתמחות במרכז השל אני אחראית על פיתוח שבוע התייעלות אנרגטית. זהו אירוע שנועד ליצור שינוי התנהגותי בקהילה דרך יצירת זמן איכות אטרקטיבי למשתמשי הקצה. הפרויקט יוצע למרכזי הקיימות המקומיים ברחבי הארץ, לעיריות ולרשויות מקומיות. לעשייה שותפים מספר גורמים מקצועיים, שמסייעים ומייעצים בגיבוש התוצר הסופי. שבוע ההתייעלות האנרגטית הוא למעשה חלק מפרויקט של המרכז לקיימות מקומית, בסיוע האיחוד האירופי, להקמת מרכזי קיימות מקומיים ברחבי הארץ, שיצרו סביבם קהילה שלומדת ומקיימת קיימות.

אביגדור שרון - רכז ידע, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

בתפקידי כרכז ידע אני עובד עם צוות המועצה, חוקרים ומרצים באקדמיה ואדריכלים כדי לתכנן, לפתח ולהקים מרכז ידע חדש עבור סגלי ההוראה במוסדות אקדמיים, שיעמיד כלים לשירות הקהילה המקצועית. כמו כן, אני עובד על המשך הוספת מידע וארגון התכנים באתר האינטרנט של המועצה, שעשיר בתכנים לקהל המקצועי והרחב, עוסק בעריכת מצגות המועצה ובשדרוג מאגר החומרים הגדול לבנייה ירוקה. בואו לבקר וראו איך זה מתפתח: www.ilgbc.org

בן דגני – פרויקט התו הירוק לעסקים, הרשות לאיכות הסביבה, עיריית תל אביב

תפקידי באגף הסביבה של עיריית תל אביב מגוון ומאתגר. במסגרת תפקידי הייתי אחראי על כתיבת קריטריונים בתו הירוק לעסקים ובכתיבת פרקים במדריך ייעודי לבעל העסק שרוצה לעבור "יירוק" ולקבל את התו. במסגרת זו ביצעתי עבודת מחקר אודות חסכון חשמל, מים, ניהול פסולת, מחזור ועוד, בדגש על עסקי מזון. בנוסף לחיפוש תווים דומים בעולם ובחינת תקינות שונות, יש גם צורך בהכרות עם השטח: איך פועלת מסעדה, עבודה עם ספקים וכו'. כמו כן, בהמשך אהיה אחראי על תחום השיפוט וצוות השיפוט של התו הירוק. 

רעות זמיר - פרויקט התו הירוק לעסקים, הרשות לאיכות הסביבה, עיריית תל אביב

עיקר תפקידי כולל כתיבת נהלים לתפעול, לתחזוקה ורכש של מסעדות באופן מקיים, ועריכה של מיפוי תשתיות והתנהלות נוכחית. כמו כן איסוף ופיתוח רעיונות חדשים ויצירתיים לייעול התנהלות העסק בהיבט הסביבתי בהשראת העולם המחקרי ממנו אני מגיעה ומניסיונות של עסקים אחרים בארץ ובעולם.

אליאב שטול – Agricultural water footprint specialist, ידידי כדור הארץ המזרח התיכון

המחקר שאנו מבצעים מעריך איך גורמים שונים משפיעים על צריכת המים של הגידולים הנפוצים בעמק הירדן (לדוגמא גידול בננה בשטח פתוח לעומת בית רשת) ועל צריכת המים האזורית בכלל.  הצגת המידע תהווה בסיס לכלי ניהולי ייעודי להערכת השפעות סוגי הגידול, אקלים, סוג הקרקע ועוד על מאזן המים האזורי והכללי. כלי זה יאפשר השוואה אובייקטיבית של השפעות האלטרנטיבות השונות על צריכת המים.

דפנה עורי - רכזת קשרי חוץ, ארגון "15 דקות"

אני משמשת כרכזת קשרי חוץ, בארגון, הפועל לשיפור התחבורה הציבורית ולמעבר של נוסעים מרכב פרטי לתחבורה הציבורית. תפקידי כלל אחריות על מוקד פניות הציבור, איסוף תלונות מהציבור והפנייתן לטיפול, יצירת קשרים עם רשויות מקומיות, ממשל, חברות תחבורה ועוד. 

רינה מגן – מרכז השל

אני אחראית על כתיבת דו"ח האופטימיות - דו"ח שמתאר ושם זרקור על התארגנויות ומיזמים שונים בארץ, המצליחים במגוון פרמטרים רחב של קיימות. בדו"ח ניתן דגש על הרכיבים המגדירים הצלחה לפי חזון הקיימות של מרכז השל. תפקידי בדו"ח הנוכחי, לכתוב על מהות הרכיבים הללו ולהדגים אותם בעזרת המיזמים שמתוארים בדו"ח. במהלך העבודה אני משתתפת בתהליך של "למידה מהצלחות" על מנת לפתח כלים לזיהוי ותאור פרויקטים לדו"ח הבא. 

ליאור ברבש - עוזר קמפיינר ארצי, מגמה ירוקה

כארגון אשר מתבסס על תאי סטודנטים מכל רחבי הארץ, חייב הארגון לתת מענה וליצור מודעות סביב בעיות יומיומיות שמפריעות לסטודנטים ברמה המקומית. בנוסף הארגון חרט על דיגלו להביא לתשומת לב הציבור פעילויות ואירועים אשר קשורים לענייני איכות סביבה. תפקידי בארגון הוא לתת מענה לצרכים של תאים סטודנטיאליים שונים באינפורמציה ומידע, וכן במציאת מידע אשר יכול לשרת את פעילויות הארגון ברמה הלאומית ארצית.

גיא מילמן - מפתח חומרי הדרכה, המרכז לקיימות שכונתית, עמותת תור המדבר

תפקידי הינו פיתוח של חומרי הדרכה ל'הלכה ומעשה'. במסגרת הפעילות אני כותב מערכי הדרכה לפעילויות שונות הקשורות לקיימות עירונית ומתאפשר לי להתנסות בהכנה, התאמה והנגשת ידע ומיומנויות לקהל יעד מגוון  –  מבוגרים תושבי השכונה, ילדים בבית ספר ובגנים ועוד. ההתמחות הינה חוויה נהדרת המאפשרת לי לעסוק בתרומה ממשית לקהילה ולסביבה ובה בעת גם ללמוד ולהכיר אנשים, נושאים ורעיונות חדשים ומרגשים. 

מארק פוליקובסקי - האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה

תפקידי בהתמחות הוא איסוף וארגון המידע בנושא כריית חול ימי. במסגרת תפקידי אני מספק מענה וסיוע למדענים, על מנת לעזור להם לגבש את דעתם המקצועית בנושא ולהעביר אותה למקבלי ההחלטות. הארגון חרט על דגלו לספק מענה מדעי לרגולטור בעת קבלת ההחלטות. מהבחינה האישית, ההתמחות עוזרת לי לצאת מגבולות התפיסה האקדמית, ומאפשרת להשתמש בידע המדעי הנרכש באקדמיה בצורה שונה ומאתגרת. התנסות זו מקנה לי זוויות ראייה חדשות על יכולתו של המדע לתרום לסביבה.

יריב נאור – צלול

במסגרת תפקידי כרכז מחקרי בעמותת צלול אני מתעסק באיסוף מידע, מחקר, כתיבת דפי עמדה, ניסוח מכתבי דרישה ובקשה, ביצוע מחקרים השוואתיים מן העולם ופגישות עם אנשי מפתח רלוונטיים. זאת בהתאם לקמפיינים השונים המקודמים בכל תקופה, בית היתר ניתן לציין את קידום הניהול האינטגרטיבי של המרחב הימי, מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, הסדרת נושא הרגולציה והפיקוח על קידוחי הנפט והגז לאורך חופי ישראל ועוד.

נורית מירון - בנייה ירוקה, פורום ה-15

פורום 15 הערים, מאגד את ’העיריות העצמאיות' בישראל ומקדם עבורן מדיניות משותפת בתחומים שונים. בין השאר הוא עוסק באסטרטגיה של קידום קיימות עירונית כשאחד מעמודי התווך שלה הוא תחום הבניה הירוקה. תפקידי במסגרת ההתמחות הוא לתת תמיכה מקצועית לתהליכי אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה על-ידי ערי הפורום. התמיכה מתבטאת במעקב אחר התהליכים המתרחשים בערים השונות, מתן הדרכה ומענה על שאלות העולות בשטח, בחינת התקן הקיים לבניה ירוקה וכתיבת ניירות עמדה הבוחנים סוגיות שונות בתחום. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive