מתמחי פורטר - תשס"ט

להלן התפקידים שביצעו המתמחים בשנה"ל תשס"ט:

אבי לובצ'יק אסף וצבר מידע בנוגע לטכנולוגיה הקיימת הטובה ביותר(BAT) להפחתת זיהום אוויר מבתי הזיקוק, לצורך המלצה על תקנות כנדרש על פי חוק אוויר נקי שחוקק לאחרונה. תוצרי עבודתו של אבי יסייעו לאדם טבע ודין במגעים לקביעת תקני פליטה של התעשיות הללו בבואם ליישם את תקני הפליטה האירופאים (IPCC), וכמו כן תרמה התמחותו לגיבוש דרכי עבודה בארגון שיסייעו בקביעת תקנים לתעשיות נוספות. אבי קיבל מלגה ללימודי דוקטוראט במרכז למדיניות סביבתית של האימפיריאל קולג' בלונדון בשיתוף המחלקה לאנרגיה עתידית.

תמר נויגרטן הייתה שותפה מטעם קהילת תל אביב-יפו והסביבה של החברה להגנת הטבע בגינה חקלאית קהילתית ליוצאי אתיופיה בבת ים. הגינה הוקמה ביוזמת עיריית בת ים ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, ונהנית כיום מסיוע של החברה להגנת הטבע, ומתמיכת הג'וינט ופדרציית טורונטו. את הגינה מפעילה קבוצת גברים בגילאי 35 ומעלה אשר החליטה לשים דגש על חקלאות אורגנית ועל גידול ירקות. העבודה בגינה נעשית במשותף, ללא חלוקה לחלקות פרטיות. תמר סיימה לימודי תואר שני והמשיכה לפעול בקהילת ת"א-יפו בשכר. תמר משמשת כרכזת הגינות הקהילתיות בקהילה והמשיכה בפעילות בגינה הקהילתית בבת-ים. בנוסף קיבלה תמר אחריות על ריכוז משמר המועצה במטרופולין תל-אביב.

רכזת פרויקט "עמיתים בוגרים", מרכז השל

שלומית דקל ריכזה את פרויקט 'בוגרי תוכנית עמיתי הסביבה' של מרכז השל. תוכנית העמיתים נועדה להכשיר מנהיגות חכמה, יעילה ויצירתית לתנועה הסביבתית הישראלית ולפתח ראייה וחשיבה בין- תחומית על נושאי סביבה בהקשר חברתי, תרבותי ופוליטי ולהכשיר אנשי סביבה המעונינים לחולל שינויים בחברה. ביון בוגרי התוכנית, הפועלת כבר 10 שנים, יש מגוון מרשים של פעילי סביבה וסוכני שינוי בארגונים ותחומים מגוונים ביותר. שלומית פעלה להגברת הרישות בין בוגרי התוכנית, יזום פעילויות משותפות ופרויקטים , כאמצעי להגדלת יכולת הפעולה שלהם.

רינת ריכזה את מאגרי המידע והמשאבים האלקטרוניים בארגון. במסגרת תפקידה הייתה רינת אחראית על אתר הארגון וכן השיקה אתר יעודי לפרויקט 'מגיעים לעבודה בירוק' (תחרות בין מעסיקים לעידוד הגעת עובדים לעבודה בדרכים ידידותיות לסביבה). כמו כן הייתה אחראית על מאגרי המידע של הארגון, כתבה, ערכה ועיצבה חומרים לארגון, ובנתה תשתית חדשה ונוחה לשיווק תכני הארגון במעגלי תפוצה חדשים (כגון פורומים, אתרים, עלונים אלקטרוניים, רשתות חברתיות). במהלך ההתמחות נחשפה רינת באופן מעמיק לתכנים בתחום של תחבורה בת קיימא ורכשה ידע וכלים מעשיים.

אורית כהן למדה וחקרה את הנושא של מרקמים עירוניים וצפיפויות עירוניות, לצורך יצירת 'ארגז כלים' המיועד למתכננים, אדריכלים, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, אשר מתווה דרכי פעילות ליצירת סביבה עירונית, הומנית ובת קיימא. המטרה היא ליצור מרחב עירוני אטרקטיבי, אשר צפיפותו הינה יתרונו, לצורך התמודדות עם ההתפשטות העירונית ותופעת הפרבור בישראל. חומרי עבודתה של אורית משמשים את עמותת מרחב כחומרי עבודה לתהליך לימוד משותף שיזמה העמותה עם משרדי הפנים, השיכון והגנת הסביבה, עירית בת ים, עיריית רמת גן, מרכז השל ואדם טבע ודין. אורית השתתפה בוועדת ההיגוי לגיבוש דרכי פעולה לפרויקט.

רכז פרויקט "סוף הסבסוד במזהמים", צלול

יואב גוטרמן ריכז את פרויקט 'סוף סבסוד למזהמים', הפועל להפחתת סובסידיות ממשלתיות המוענקות למפעלים מזהמים, בהתאם לביצועים הסביבתיים שלהם, כפי שמשתקפים בהיתרי הזרמת שפכים תעשייתיים לים. המטרה של הפרויקט היא ליצור תמריץ כלכלי למפעלים לפעול להקטנת היתרי ההזרמה שלהם. יואב פיתח מודל המציע דרכים לחישוב שיעור ההפחתה בסובסידיה בהתחשב בנפחי ההזרמה לים, ריכוזי המזהמים, מידת הנזק הסביבתי היחסי של כל אחד מהמזהמים ורגישות גוף המים אליו מוזרמים השפכים התעשייתיים. תוצאות המודל הן החלק המרכזי בדו"ח 'מצב הים 2009' אשר פירסמה עמותת צלול.

ויטלי ויינבלט מיפה את מצב ועדות איכות הסביבה בקרב ערי ישראל (האם אכן הוקמו, הרכבן ואופן פעולתן), יצר מאגר מידע הכולל את שמות יושבי הראש של הועדות ונציגי הציבור הקיימים. לאחר סיום המיפוי פעל ויטלי למינוי נציגי ציבור כחברים בועדות והפצת קול קורא למשקיפים מטעם ארגוני סביבה ארציים. ויטלי יצר פלטפורמה להפצת מידע סביבתי המיועד לחברי ועדות איכות סביבה מקומיות, פרסם עלון מידע אלקטרוני שהועבר לכל הנוגעים בנושא וניסח מכתבי מינוי ועיצב תעודות מינוי למשקיפים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive