התמחויות תשפ"א

Future Mobility IL www.futuremobilityil.com
הגדרת התפקיד  -מוביל מדיניות תחבורה מקיימת -  קידום מדיניות להפחתת זיהום אויר מתחבורה וקידום אפשרויות תחבורה מקיימת
.

תיאור אופי ההתמחות
כתיבת ניירות עמדה וניירות מדיניות בתחום התחבורה בדגש על אמצעים מתקדמים להפחתת זיהום האוויר מתחבורה והצגתם בפורומים מקצועיים של הארגון, ביצוע עבודות השוואתיות בינלאומיות,
איסוף נתונים בתחום התחבורה, ניתוחם והצגתם באופן שיוביל לקבלת החלטות מבוססת נתונים, קשר עם חברות וגופים בתחום, ניהול קשרי ממשל הנוגעים לתחום, הכנת חומרים לפרסום במדיה וברשתות חברתיות לטובת העלאת מודעות לנושא.GFI IsraelThe Good Food Institute Israel 
הגדרת התפקיד - מיפוי וזיהוי הזדמנויות מדעיות-מסחריות באקדמיה לפיתוח מוצרי מזון העתיד בתחום חלבונים אלטרנטיביים.


תיאור אופי ההתמחות
על המתמחה להחליט (יחד עם המלווה מ GFI) מהו מבנה המאגר הנדרש, איזה מידע ייאסף ומהי אסטרטגיית המיפוי האפקטיבית ביותר.
מיפוי ההזדמנויות המדעיות-מסחריות באקדמיה יעשה ע"י עבודת שטח במוסדות אלו שיכלול מחקר אינטרנטי, תשאול חוקרים ואנשי סגל וגם שיתוף פעולה עם גופיה  .TTO -
דרך ההתמחות המתמחה ייחשף לצרכים ולהזדמנויות בתחום החלבון האלטרנטיבי, תחום אקוטי במובן הקיימות ובריאות הציבור, תחום עכשוי וחם שמתפתח מאד מהר בישראל ובזירה הבינלאומית.
ל GFI אין משרדים. המתמחה ייפגש עם המנחה פעם בשבוע או שבועיים לעדכונים ועבודה על הפרויקט. הפגישות יתקיימו בתל אביב.
 


גינות קהילה בישראל  
הגדרת התפקיד - רכז מיפוי וסיווג גינות קהילתיות

תיאור אופי ההתמחות
הפרויקט נערך מטעם עמותת "גינות קהילה בישראל" בשיתוף מתנדבי גינות רבים, רכזי רשימות תפוצה וכן ארגונים שונים כולל החברה להגנת הטבע בבאר-שבע, פורום אייט"ק בירושלים מרכז השל, רשת שינוי ירוק ועץ בעיר.
אנו מייצרים מפה מעודכנת הכוללת את כל הגינות הקהילתיות בארץ ומשתפת את הציבור הרחב בפרטים רלוונטיים: שעות פתיחה, דרכי הגעה, אלבומים ואנשי קשר.
פרוייקט המיפוי המחודש כולל עבודה של איתור רכזי גינות ברחבי הארץ, איסוף פרטים רלוונטיים לפרסום, מיקומם על המפה, סיווגם, איתור גינות נוספות ממפות אחרות ליצירת מפה אחת אחידה.גרינפיס ים תיכון בע"מ 
הגדרת תפקיד - עוזר מחקר בתחום האנרגיה או בתחום הפלסטיק, בהתאם לשיקולי הארגון.

תיאור אופי ההתמחות
המתמחה יעסוק במחקר ובתחקירים בתחום האנרגיה או הפלסטיק. המחקר יכלול קריאת קטעי עיתונות, דו"חות, מאמרים מדעים, ניתוח מגמות, יצירת סיכומים, ראיונות ויצירת קשר עם מומחים מהארץ ומחו"ל. במידת הצורך השתתפות בפגישות פורומים שעניינם בתחום ההתמחות.

 


האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה – "כתב העת אקולוגיה וסביבה" 
הגדרת תפקיד - מתמחה תוכן דיגיטלי בכתב העת "אקולוגיה וסביבה"– כתיבה, עריכה וניהול תוכן בפלטפורמות הדיגיטליות של כתב העת (אתר האינטרנט ורשתות חברתיות).

תיאור אופי ההתמחות

המתמחַה יהיה חלק אינטגרלי ממערכת "אקולוגיה וסביבה" ויהיה מעורב בעבודה השוטפת של המערכת, בהדרכת עורך כתב העת. העבודה תכלול יצירה ועריכה של תכנים מדעיים-סביבתיים מונגשים, פרסום שלהם במדיות הדיגיטליות השונות וניהול של מעורבות הגולשים, כל זאת במטרה להרחיב את ההשפעה של תכנים מכתב העת לקהלים מגוונים.
עבודת ההתמחות תכלול חלק מהמרכיבים הבאים:
-כתיבה, עריכה והפצה של תכנים מדעיים-סביתיים מונגשים לקהל הרחב
-קידום החשיפה שלתכני כתב העת והשיח אודותיהם באמצעות רשתות חברתיות, כולל הכוונתהשיח ואיתור קהלים חדשים.
-הפקת תכני וידאו: סרטונים אינפורמטיביים קצרים, ריאיונות עם מדענים והרצאות מומחיםהגן הבוטני האוניברסיטאי גבעת רם
הגדרת תפקיד - פיתוח תוכן חינוכי בתחום הקיימות עבור קבוצות ומבקרים

תיאור אופי ההתמחות
הגן הבוטני מתמחה בתחום הבוטניקה אך ב 5 שנים האחרונות אנו מפתחים בגן את נושא הקיימות ופועלים בכדי להנגיש אותו לציבור הרחב, לקבוצות ולאנשי מקצועבגן ישנן חלקות הדגמה לגינון בר קיימא, אובייקטים המדגימים חקלאות מקיימות ועוד.
תפקיד המתמחה יהיה לפתח תוכן והדרכה סביב האוביקטים הללו במטרה לייצר מסלול בנושא קיימות. בגן הבוטני, כחלק מהתפקיד הוא יוכל לפתח יחד עם רכז התחום אוביקטים נוספים להדגמה. אנו מאמינים כי הגן הבוטני הינו שער לבוטניקה ולקיימות עבור אלפי המבקרים שפוקדים אותו. ההתמחות תשלב הן עבודת משרד, מחקר, פיתוח וכתיבה וכן עבודת שדה בחממה או בחלקות הגן הבוטני.
 

 

החברה להגנת הטבע- אגף שימור סביבה וטבע
הגדרת תפקיד - התמחות בתחום תכנון- העבודה במדיניות תכנון ארוך טווח, אגף שמירת טבע

תיאור אופי ההתמחות
עולם התכנון בכלל, והתכנון הסביבתי בפרט, משתנים ללא הרף. גם בישראל אנו עדים בשנים האחרונות לשינויים משמעותיים. על המתכננים להתמודד עם אתגרים משתנים ומציאות ההולכת והופכת מורכבת בכל מקום בעולם, אך דומה שבישראל אתגרי התכנון מורכבים במיוחד. כאן, מערכת התכנון מתמודדת עם משברים ואתגרים יוצאי דופן במיוחד, הנובעים מהתנאים והנסיבות המאפיינים את המדינה: צפיפות מהגבוהות במדינות המערב;  שיעור גידול אוכלוסין גבוה (המאפיין מדינה מתפתחת);  גלי עלייה והצורך ביצירה מהירה של פתרונות דיור; אוכלוסייה מגוונת הנדרשת לצרכים שונים מבחינה מרחבית; דרישות גבוהות ומגבלות שמציבה מערכת הביטחון ועוד.
בשנים האחרונות מתרחשים שינויים דרמטיים בתחום התכנון, המשליכים באופן ישיר על היכולת להבטיח את ההגנה על ערכים סביבתיים בתהליכי התכנון והפיתוח בישראל.

תחומי פעילות
סיוע ועזרה בייזום פעולות מקצועיות וציבוריות :השתתפות בוועדות תכנון ארציות, ליווי חקיקה בכנסת, כתיבת דוחות (תכנון וסביבה)וכד'.
קידום שתי נושאים בעזרת המתמחה; 1. דוח על  מעמד היועצים הסביבתיים בתוכניות + הצעה אופרטיבית לפתרון 2. בחינה של התוצרים של קרן שטחים פתוחים ויצירה של מסד נתונים שיאפשר לקדם הסתכלות ארצית על השפעת הפרויקטים.

 


החברה להגנת הטבע – החצי הכחול
הגדרת תפקיד - רכז/ת פעילות יזומה

תיאור אופי ההתמחות
המתמחה יהיה אחראי על מערך הפעילות היזומה של אפליקציה seawatch, כלומר זיהוי עבירות בשטח ודיווח עליהם. עיקר הפעילות תתקיים בשווקי דגים בדגש על עבירות על פקודת הדיג.
המתמחה יבצע את עבודת השטח, ידווח על עבירות במידה ויש, יתעד את הביקורים ולבסוף יפיק דו"ח מסכם. מדובר בעבודת שטח בשילוב עבודה מנהלית עוקבת לתיעוד אירוע. עבודת המחשב תתקיים מביתו של המתמחה. כמות הביקורים בשטח תתבצע בהתאם לשעות השבועיות של המתמחה וכמות העבודה המנהלית הנלווית.

 


הפורום לישראל ירוקה  
הגדרת תפקיד - אחראי טיפול במפגעי סביבה

תיאור אופי ההתמחות -
ההתמחות תעסוק בטיפול במפגעים סביבתיים אותם הארגון איתר ומיפה, ברצוננו לעשות מהפך בתחום המפגעים הסביבתיים ולפתח שיטה לטיפול במפגעים, המתמחה יקבל יעד חודשי לטיפול במפגעים אשר יוגדרו לו ע"י המנהל הישיר של הפרויקט, יהיה אחראי על מכלול הנתונים אודות המפגע: בדיקת סטטוס הקרקע, בדיקת הפגיעה הסביבתית ובחירת אסטרטגית הטיפול: הגשת תלונות לרשויות האכיפה השונות, הגשת תובענות ומעקב ובקרה אודות ההתקדמות בטיפול במפגע וכד'.

 


הצעד הטבעי –  The Natural Step Israelhttps://www.thenaturalstep.co.il/abouttnsil 
הגדרת תפקיד - הובלת יום צמבו"ז 2021 / ריכוז ידע וחדשנות בארגון

תיאור אופי ההתמחות
המתמחה יוכל לקחת חלק  באחת או יותר מהמשימות הבאות:
הובלת יום צמבו"ז 2021 - תכנון פעילויות לקראת יום המודעות הלאומי FWD21, כולל:
יצירת שותפויות עם ארגונים עסקיים, ציבוריים ועמותות, רתימת משפיענים, תכנון מסרים לקמפיינים, פעילויות יצירתיות ועוד * יצירת קיט חומרים, מיתוג, עמוד נחיתה, קמפיין ברשתות החברתיות * משימות קריאטיביות של רעיונאות * עזרה בהפקה * איסוף חומרים רלוונטיים מהעולם * משימות מחקר רשת, כגון: סקירות פתרונות קיימים מהארץ ומהעולם, ניתוח מחקרי מדיניות, ביצוע תצפיות, ראיונות * כתיבת ניירות מידע ו/או עמדה * כתיבה ועריכה של חומרים שונים המלווים את המעבדה כולל מקרה חקר מסכם ומסמך המלצות.
ריכוז ידע וחדשנות בארגון
כארגון בינ''ל חשוב לנו להיות בחזית הידע ולעקוב אחר פרסומים בנושאים שונים מרחבי העולם. תפקיד זה מרכזי בארגון וכולל אחת או יותר מהמשימות הבאות:
מעקב אחר מקורות מקצועיים בתחומים שונים בתחום הקיימות * התראה על אירועים / התפתחויות חשובות * תמצות ועיבוד חומרים * הכנת תרגומים בעת הצורך * הכנת מצגות או חומרים להדרכות על סמך פרסומים מעניינים * העברת תמצית הידע לחברי הארגון הרלוונטיים * יצירת פוסטים לרשתות חברתיות (לעיתים)

 


הרשת הירוקה
הגדרת התפקיד - הקמה וריכוז מאגר מידע מדעי בנושא משבר האקלים

תיאור אופי ההתמחות
1. יצירת מאגר ידע עדכני ומבוסס מחקרים, הכולל תשובות ומידע רלוונטי לשאלות בנושא משבר האקלים. המאגר ישמש ל:
א. בסיס מדעי מעודכן ומתעדכן לפיתוח מערכים וחומרי לימוד
ב. בסיס ידע מעודכן להסברה של הרשת אל מול קהלים שונים
ג. מקור ידע לקהלים חיצוניים
ד. מקור מסודר ומאורגן המרכז תשובות לשאלות המעלות ספקות במשבר האקלים.

במידת האפשר וכתלות בפניות ונכונות המתמחה:
2. עבודה (פרונטלית ומקוונת) מול קהלים שונים של הרשת הירוקה בנושא משבר האקלים, עם דגש על הצד המדעי.
3. שותפות בצוות האקלים של הרשת הירוקה: חשיבה, תכנון, קידום מהלכי מדיניות פנים וחוץ אירגוניים.

 

חיים וסביבה
הגדרת תפקיד - רכז/ת זירות אקלים – תומך בריכוז פעילות זירות האקלים השונות

תיאור אופי ההתמחות
הסטודנט/ת ישתלב בפעילות 2-3 זירות (תחומי פעילות בנושא אקלים) ויסייע בריכוז הפעילות המשותפת בהן, התיאומים הנדרשים וקידום הפעילות עצמה הנוגעת לתחום הפעילות.

 


מגמה ירוקה
הגדרת תפקיד - מתמחים לצוות המחקר בתחום האקלים
צוות המחקר מיועד להוביל את תחום הידע וההתמקצעות של מגמה ירוקה,  לסייע לפעילות הארגון על-ידי תמיכה מקצועית ולפנות החוצה לקהל הרחב ולקובעי המדיניות על מנת להוביל תהליכים משמעותיים. כרגע אנחנו נמצאים בשלבים הראשונים של הפרויקט ואנחנו רוצים לצרף שני מתמחים שיוכלו לקחת חלק פעיל בהקמה של גוף מחקרי ראשון מסוגו בארץ שיהיה מאין Think Tank ראשון בישראל שיעסוק בסוגיות אקלימיות.

 

תיאור אופי ההתמחות:

המתמחים יקחו חלק בבניה של מרכז המחקר של מגמה ירוקה. בתחילה על-ידי השתתפות אקטיבית בהכנה של  תוכנית אסטרטגית להקמת גוף המחקר ולאחר מכן בבניה שלו בפועל.  לבסוף, בשלב מאוחר יותר השנה, המתמחים ישתלבו בעמדות בכירות בגוף המחקר עצמו - בהתאם ליכולות ולרצונות האישיים שלהם.

מתמחה אחד יתרכז בבניית התשתית הטכנולוגית של גוף המחקר (אתר, מערכות ידע, מערכות תקשורת וכו) . המתמחה השני יתרכז בבניית התשתית המחקרית.

המתמחים ייקחו חלק בתכנית ההכשרה למתמחים לשינוי סביבתי של הארגון.

 

 

מהנדסים ללא גבולות 
הגדרת תפקיד - מרכז/ת הכשרה ארצית EWB

תיאור אופי ההתמחות
ריכוז וניהול ההכשרה לאורך שנת הלימודים. העבודה מול סניפי הארגון באוניברסיטאות השונות בארץ. בניית תוכן בסיוע מתנדבי ופעילי הארגון, גיוס מרצים ובניית לו"ז הכשרה ארוכת טווח.הפקת ימי העיון של הארגון לאורך השנה.
-מרכז/ת פלטפורמה דיגיטאלית לעבודה עם מדינות מתפתחות וקהילות עמן הארגון עובד בשותפו, סיוע בהקמה וניסוח צרכים של פלטפורמה דיגיטאלית ארגונית ושיתוף הארגון בתהליך –PARTNER- DESIGN , ריכוז ידע ארגוני קיים. עבודה עם נציגי הסניפים בארץ ובעולם.
העבודה תתבצע בשיתוף פעולה מלא עם מנכל"ית הארגון ומתנדביו בסניפים השונים. פעילות המבוססת על פגישות עבודה וסיורים, מפגשי זום עם שותפים בחו"ל פגישות עם פעילי הארגון באוניברסיטאות השונות לאורך השנה.
העבודה מבוססת על יצירתיות רבה ויד חופשית להנעת תהליכים בארגון והפקה.

 


מועצה אזורית חוף הכרמל
הגדרת תפקיד - סיוע בארגון, ניהול, תיעוד ואיסוף החומרים של צוות עבודה רב מקצועי בנושא אקלים וסביבה.

תיאור אופי ההתמחות
המתמחה – בהנחיית מנהלת היחידה הסביבתית – ילווה את עבודת הצוות הרב מקצועי, לרבות מיפוי ואיסוף פעילות שקיימת במועצה,  הגדרת כיווני פעולה, מטרות, יעדים, הכנת חומרים מקצועיים ובניית תכניות עבודה בכלל אגפי המועצה. כשלב מקביל המתמחה יסייע בבניית הכשרות לעובדי המועצה כך שיבינו מה זה אסטרטגיה וחזון מועצתי להפחתת פליטות גזי חממה וצמצום טביעת רגל אקולוגית.

 


מרכז השל לקיימות - פרוייקט NZO
תפקיד - רכז/ת פרויקט אינדקס כמ"מ במרכז השל.

תיאור אופי ההתמחות-
-למתמחה תהיה האחריות המלאה לבנייה של אינדקס כלים בתחום הכמ"מ שישרת בעלי עניין שונים ברשויות מקומיות בישראל. העבודה תכלול:
-
אפיון של האינדקס לפי הצרכים של קהלי יעד שונים.
-זיהוי דוגמאות מוצלחות לכלים השונים תוך התייעצות עם מומחים ברשתות המקצועיות של מרכז השל.
-איסוף מידע לבניית תיאורים של הכלים על סמך ראיונות עם הגורמים שהתנסו עם הכלים במקומות שונים בארץ. במידת הצורך, עיבוי הדוגמאות המקומיות עם דוגמאות רלוונטיות מחו"ל.
-עריכת המידע לפי קטגוריות שנבנו מראש  והעלתו לפלטפורמה  אינטרנטית.
-הפצה של האינדקס לבעלי העניין הרלוונטיים במדיה החברתית.
-תכנון וקידום של וובינר מקצוע סביב האינדקס.

המתמחה יקבל/תקבל הכוונה מקצועית בתחום של כלכלה מקומית מקיימת, עזרה בהפנייה לאנשי קשר, פידבק וייעוץ ככל הנדרש מאנשי הצוות הרלוונטיים במרכז השל.
המנחה המקצועית במהלך ההתמחות תהיה גב' מאירה הנסון, חוקרת במרכז השל.

 


עמותת מרחב  
הגדרת תפקיד - רכז מדיה


תיאור אופי ההתמחות
החזקת דף הפייסבוק של הארגון. איסוף מידע מהצוות ועיבודו לטקסט. כתיבת פוסטים והפצתם
התפקיד דורש הכרות עם הפרוייקטים בארגון. ממשקי עבודה עם 3 העובדים. 

 

עמותת צלול 
הגדרת תפקיד - עוזר/ת רכז/ת תוכניות ופרויקטים


תיאור אופי ההתמחות -
התפקיד יכלול:

 • סיוע בביצוע מחקרים ברשת בתחומים סביבתיים.
 • השתתפות בסקרי סביבה, מיון וסיווג נתונים בשטח, ככל שיהיו כאלה.
 • סיוע בגיבוש שאלונים במסגרת סקרי דעת כחלק מפרויקטים סביבתיים.
 • ניתוח נתוני סקרים, בדגש על סקרי סביבה, עבודה עם תוכנת אקסל, הזנת נתונים וניתוח סטטיסטי בסיסי.
   

הגדרת תפקיד עוזר רכז קשרי ממשל בעמותת צלול:

         סיוע בכתיבת ניירות עמדה והצעות  מדיניות בתחום התכנון, הפיקוח והאכיפה הסביבתית, ו/או בתחום הגנה על החופים כמשאב ציבורי, בין השאר נתמקד בתחום ההגנה מפני סיכונים לתשתיות ושרותים ציבוריים הנובעים מפיתוח שדות הגז והנפט במים הכלכליים של ישראל  )מספר ניירות נכתבו בעבר אך תמיד יש מה לעדכן(;

         סיוע בקידום חקיקה המקדמת שמירה על הסביבה , או עצירת חקיקה פוגענית לסביבה ולבריאות הציבור. כולל שיחות ומכתבים לחברי כנסת ועוזריהם, השתתפות בדיונים בכנסת וכד׳

המתמחה יוכל להתמקד בשניים עד שלושה נושאים כאלו. את כל הפעילות ניתן לבצע מרחוק. במידת הצורך יש שולחן עבודה למתמחה במשרד

 

קרן ירושלים ירוקה
הגדרת תפקיד - עוזר/ת השדולה.

תיאור אופי ההתמחות

העוזר/ת תעבוד צמוד לנעמי צור, יו"ר הקרן והשדולה, בת אל ספיבק ותמנע רז, צוות מטעם הקרן שפועלות בשדולה. יחד אנו מקדמים את נושאי האג'נדה למפגשים רבעוניים עם רה"ע, משה ליאון. כל חודש חברי השדולה מוזמנים לישיבת עבודה שבו מתמקדים על הנושאים הבוערים ביותר בעיר הקשורים לקיימות ובונים תוכנית עבודה, לרוב אנו ממשיכים עבודה קודמת על נושאים לטווח ארוך, לפעמים גם יש עניינים חדשים כמובן, החיים הם דינמיים! העוזר/ת תהיה נוכח/ת בפגישות החודשיות של חברי השדולה והרבעוניות עם רה"ע כדי לרכז חומרים ולסכם. בנוסף למפגשות אליו, העוזר/ת תקח חלק בעוד 2 מפגשים, לפחות אחד מהם עם צוות האקלים (של אורלי רונן).

אופי תפקיד העוזר/ת הוא דינמי, לפעמים לחוץ בעקבות שינויים בעירייה כמו משברים, פוליטיקה ולחצים מקבוצות אחריות. האופי זה רציני ויצירתי כדי למצוא פתרונות לבעיות הקיימות, ולהציג אותם בצורה ברורה לרה"ע. לפעמים יש הפגנות או מסיבות עיתונים שאנו צריכים להיות בהם כנציגי השדולה באופן רשמי ולשת דברים.

אווירת הצוות שלנו נעים ומשפחתי. המשרד שלנו הוא הבית של נעמי צור. אוכלים יחד בהפסקה.

 

עיריית אילת – אגף איכות הסביבה

הגדרת תפקיד - עצמאות אנרגטית:


תיאור אופי ההתמחות
עיסוק בתכנית לעצמאות אנרגטית רענונה ועדכונה, התוכנית הוכנה בסיוע אונ׳ בן גוריון ב 2016, כיום יש צורך לעבור ולעדכן את התוכנית בהתאם לביצוע ולטכנולוגיות על מנת לבחון שוב את הסטטוס באילת.
ההתמחות תעסוק באנרגיה: למידה של הנושא וריענון התכנית בהנחייתו הישירה של אלעד טופל, העבודה
תכלול קריאת חומר של אילת וסקירת ספרות מהעלום.
תוצר: מסמך מעודכן של תכנית העבודה לעצמאות אנרגטית
 

הגדרת תפקיד -  קידום החינוך לשמירה על מפרץ אילת

תיאור אופי ההתמחות

בחינת תכניות החינוך לקידום השמירה על הים בכלל, והתאמתן למפרץ אילת וייחודו, בהתייחס לתכניות עבודה שעל הפרק (נשיונל ג'יאוגרפיק, המשרד להגנת הסביבה...) ולהגדרות ואמנות בינלאומיות,  חקיקה מקומית ועוד ויצירת מתווה לקידום בהתאם להחלטה.
למידת הנושא, חקר התכניות הקיימות באילת ומחוצה לה כיוון הכנת תשתית לתכניות חינוך לבתי הספר היסודיים / תכניות חקר לתלמידי התיכון, תוך שת"פ עם מוסדות האקדמיה של המכון הבינ אוניברסיטאי, אוניברסיטת ב'ג, חקר ימים ואגמים, רט"ג, המצפה התת ימי, חלה"ט ועוד.
 

הגדרת התפקיד -  יצירת בסיס לתכנית עירונית להערכות לשינויי אקלים

תיאור אופי ההתמחות

העבודה תכלול מיפוי ראשוני של האתגרים, שחקנים מרכזיים, סקר ספרות בנוגע לעבודות דומות בערים בעלות מאפיינים דומים ועוד.למידת הנושא, ראיונות עם בעלי תפקידים בעיר ובמשרדי ממשלה, חקר וכתיבת מסמך ראשוני.

 

עיריית אשדוד – מחלקת איכות הסביבה וקיימות
הגדרת תפקיד -  ניהול תחום אנרגיות מתחדשות באזורי התעשייה

תיאור אופי ההתמחות

איתור בעלי עיניין באזורי התעשייה, מיפוי בעלי מבנים באזור התעשיה עם גגות מעל 120 מ"ר, בחינת תמריצים אפשריים לקידום התקנת פנלים על גגות אסבסט באזורי התעשייה, גיוס שותפים מהמגזר הפרטי עסקי באזורי התעשיה, ביצוע הסברה והנגשת מידע להקמת גגות פנלים סולארים, הכנת תוכניתעסיקית /בחינת כדאיות כלכלית להחלפת גגות אסבסט והתקנת ופנלים סולארים, בחינת הקמת תחנת כח באזור הייטק לייצור ארגיה ירוקה

 


עיריית הרצליה – היחידה לאיכות הסביבה 
הגדרת תפקיד - מנהל פרויקטים

תיאור אופי ההתמחות -

עיריית הרצליה מובילה את המאבק הארצי למאבק בשימוש בפלסטיק חד פעמי. ב-2018 יצאה העירייה בשיתוף עמותת 'צלול' בפרויקט ראשון מסוגו – 'עיר ללא פלסטיק'. במסגרת הפרויקט, מבוצעים מהלכים רבים, חוצי מגזרים להפחתת צריכת כלים חד פעמיים ברחבי העיר. במסגרת ההתמחות, יוביל הסטודנט מהלך להפחתת השימוש במוצרים אלה בקרב בתי עסק באזור התעשייה. מיזם זה, כולל הקמה, הסברה ותפעול של מערך עירוני לעסקים הזכאים לתו עירוני "עסק נקי מחד פעמי". עם תחילת ההתמחות, עליו למפות את הגורמים הרלוונטיים, לעבוד בשיתוף פעולה עם דוברות העירייה, אגף אסטרטגיה, היחידה לאיכות הסביבה, עמותת 'צלול' ועסקים מקומיים, לחקור לעומק התפתחויות מקומיות ועולמיות בתחום ולהוציא את החזון אל הפועל.

 

עיריית ירושלים – המחלקה לאיכות הסביבה

הגדרת תפקיד - בקרה על תהליכי מתן אישורים סביבתיים לעבודות ההקמה של הרכבת הקלה


תיאור אופי ההתמחות -

בימים אלו מתבצעות עבודות רבות ברחבי העיר להקמת שני קווי הרכבת הקלה בירושלים ועבודות תשתית גדולות נוספות. עבודות אלו גורמות למטרדים סביבתיים רבים יחסית ומכאן לתלונות תושבים. המתמחה ילמד תנאי המחלקה לאיכות הסביבה לביצוע העבודה בשטח, את תהליך מתן האישורים, יבחן את תהליכי מתן האישורים, יציאה מדגמית לשטחי העבודות לבחינת עמידה בתנאים , סיכום ומסקנות ההליך והמדיניות בתחום. הכול במטרה לצמצם את המפגעים הסביבתיים מעבודות אלו ולספק לתושבים הגרים בסמוך אווירה, שקט ואיכות חיים סבירים

 

 

עיריית כפר-סבא

הגדרת תפקיד - מיפוי רשת הצללה עירונית קיימת כפועל יוצא מעצים ומבנים

תיאור אופי ההתמחות -

עיריית כפר סבא נערכת לשינויי האקלים. אחת ההשלכות העיקריות של שינויי האקלים הינה אי החום העירוני. כדי להיערך להכבדה בעומס החום במרכזי העיר, יש לבצע מיפוי של סך הצללה הקיימת בעיר מעצים ומבנים, לבחון אזורי hot spot בעיר ובהתאם לבחון את שיפור ההצללה במרחב העירוני

 עיריית נתניה – אגף איכות הסביבה https://www.netanya.muni.il/sviva


הגדרת תפקיד -  ליווי ועדכון התכנית העירונית להיערכות למשבר האקלים

תיאור אופי ההתמחות -

עדכון סקר פליטות גזי חממה עירוני במסגרת עדכון תכנית עירונית להתמודדות עם משבר האקלים, ליווי וריכוז פעולות עירוניות בתחום משבר האקלים וקידום הנושא מול אגפי העירייה השונים, עבודה מול פורום 15. העבודה תתנהל ממשרדי אגף איכות הסביבה בנתניה באופן גמיש עבודה מול מנהלת האגף

הגדרת תפקיד -  ניהול אתרי טבע בנתניה

תיאור אופי ההתמחות

ההתמחות תתבצע בליווי של האקולוגית העירונית השייכת לאגף איכות הסביבה בעירייה.

תחומי העיסוק של האקולוגית מתחלקים לכמה נושאים עיקריים עליהם יוכל ללמוד המתמחה:

1.ניהול אתרי הטבע העירוניים של העיר- ליווי ופיקוח על תחזוקה שוטפת, ניטור ומחקר, ממשקי קליטת מבקרים צומח וחי, שיתוף פעולה עם גורמי העירייה השונים וגופים חיצוניים.

2.ייעוץ והנחיות לתוכניות הנדסיות- הטמעת שיקולים אקולוגים בשלבי התכנון השונים.

3. עבודה מול תושבים- קבוצות נאמנים, שיתוף ציבור ודיברור נושאים אקולוגים עירוניים

המתמחה יסייע לאקולוגית העירונית ויתנסה במשימות השונות הכרוכות בניהול אתרי הטבע העירוניים. נושאים לדוגמא בהם תתמקד ההתמחות:

*הוצאה לפועל של תכנית עבודה רב שנתית לתחזוקת אתר הטבע :

משימות תחזוקה שוטפות, סיוע בניטור בשטח, עבודה מול קבלנים עירוניים, מעקב ובקרה אחרי נתוני מגוון ביולוגי, כתיבה ועריכת תכנים לפרסום לציבור

*ארגון והוצאה לפועל של מספר שיתופי פעולה וימי שיא מול תושבים ותלמידים בנושאי טבע, קיימות ותחזוקת אתרי הטבע:

ימי ניקיון, זריעה ושתילה של מינים נדירים, ממשק טיפול במינים פולשים, פרויקט אמץ עץ

ההתמחות תכלול עבודה משרדית ועבודה בשטח לסירוגין.

 

עיריית פתח-תקווה – האגף לאיכות הסביבה
הגדרת תפקיד - תכנון ורישוי סביבתי


תיאור אופי ההתמחות -
בפ"ת מתבצעים פרויקטים רבים להתחדשות עירונית אשר מצריכים הסתכלות חדשה ומעודכנת בתחום ההשפעות על איכות סביבה ועל חיי התושבים. במסגרת ההתמחות יאסוף המתמחה הנחיות סביבתיות לתב"עות מהארץ ומהעולם, כלים ורעיונות חדשים, ויבחןמה מתאים לעיר. התפקיד כולל מתן הנחיות סביבתיות לבקשות להיתרי בניה , מתן חוו"ד סביבתיות לתב"עות, בניית מסמך הנחיות סביבתיות לתב"עות. בנוסף יקבל המתמחה הזדמנות ללמוד ולעבוד על מערכת הרישוי הזמין.

בתפקיד יושם דגש על:

הטמעת ערכי סביבה בתהליכי התכנון העירוניים . שילוב מדיניות של משרדי הממשלה השונים ופורום ה-15 ככלי תכנוני .קידום קיימות וחוסן עירוני כדוגמא שמירה על ערכי טבע , קידום טבע עירוני וכד'.

 

עיריית ראשון לציון
הגדרת תפקיד- רכז מיזמים קהילתיים סביבתיים

תיאור אופי ההתמחות
תכנון, הקמה ולווי ראשוני של מיזמים קהילתיים חדשים וקיימים. ההתמחות תכלול הכנת תכנית עבודה,
ניהול ומעקב אחר ביצוע של מיזמים קהילתיים, תוך מתן ליווי ובקרה מול הקהילה.

הגדרת תפקיד -  רכז היערכות עירונית למשבר האקלים, הפחתת גזי חממה וזיהום אויר

תיאור אופי ההתמחות:
סיקור ומיפוי תוכנית הפחתת גזי חממה וזיהום אויר ויישומה, היערכות עירונית למשבר האקלים והנעת הליך לעידכון תוכנית האב בנושא.

 

עיריית רעננה – יחידה אזורית לאיכות הסביבה בשרון
הגדרת תפקיד -  רכז פרוייקטים במסגרת פורום היערכות רשויות לשינויי אקלים

תיאור אופי ההתמחות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון מגבשת בימים אלו פורום מקצועי של רשויות מקומיות, להתמודדות והיערכות למשבר האקלים בשרון .
אנו עדים כבר כיום לאירועי מזג אוויר קיצוני הנגרמים כתוצאה משינוי האקלים.
תופעות של סופות והצפות בחורף, כמו גם עומסי חום כבדים בקיץ, אשר צפויות להיות שכיחות יותר ויותר בשנים הבאות.לפיכך עלינו לייצר באופן מיידי אסטרטגיה לצורך היערכות הרשות לכל תרחיש (אדפטציה), כמו גם הובלת מהלכים מקומיים להפחתת פליטות גזי החממה ברשות (מיטיגציה).
הפורום המקצועי יתכנס לסדרת מפגשים, בליווי יועצים ומומחים, ובשיתוף מחלקות הקיימות ברשויות .
מטרת המהלךגיבוש יעדים ותוכניות פעולה להיערכות לשינוי האקלים בכל תחום
תוצרהקמת צוות רשותי בתחום היערכות לשינויי אקלים ופיתוח תכניות פעולה אקלימיות רשותיות. מסמך המלצות מסכם רשמי של חברי הפורום יופק בתום התהליך.
תחומי הפעילות של הצוותים הינם: חירום, קירור העיר והמרחב הציבורי, חוסן קהילתי, אנרגיה מקיימת, ניהול נגר ושטחים פתוחים, הסברה , תשתיות במוסדות חינוך (ראו עלון הסברה מצורף).

תוצרים צפויים:

 • ביסוס פורום אקלים חוצה רשות
 • תוכניות פעולה רשותיות הכוללות שת"פ בנושאים חוצי רשות
 • חוברת מסכמת של המלצות הפורום + תעוד מודל העבודה

 

ההתמחות תתמקד בריכוז פרוייקטים סביב תהליך הקמת והנעת הפורום המקצועי של רשויות השרון להיערכות לשינויי אקלים.זהו מודל איזורי המאפשר תהליך עומק, איגום משאבים, העברת ידע והתבוננות על אתגרים חוצי רשות.

זהו פרוייקט מאתגר, עם הרבה למידה תו"כ תנועה. המתמחה יעבוד/תעבוד יחד עם צוות ההיגוי של היחידה האזורית המקדם את הפורום, ויסייע/ תסייע בתכנון  ובהוצאה לפועל של הפורום והפעילויות הנדרשות המתלוות לו. ליווי הסטודנט: הילה רוטברט רז,מנהלת תחום היערכות רשויות לשינויי אקלים בשרון.

 


עיריית תל אביב – יפו – הרשות לאיכות סביבה וקיימות
הגדרת תפקיד הפחתת בזבוז מזון בשיתוף המשרד להגנת הסביבה

תיאור אופי ההתמחות
יצירת תכנים לצמצום בזבוז מזון בבניינים משותפים

פורום ה-15 
הגדרת תפקיד -  מחקר בנושא שינוי התנהגות וקידום התנהגות מקיימת

תיאור אופי ההתמחות

1. כחלק מהתחייבויותיהן במסגרת תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה, לקחו על עצמן העיריות לקדם אורח חיים מקיים הן בקרב עובדי הרשות והן בקרב ציבור התושבים והעסקים. על מנת לסייע לעיריות בכך, מעוניין פורום ה-15 לפרסם מסמך המלצות/מדריך ייעודי.

תפקיד המתמחה יהיה :

* איסוף מידע מהארץ ומהעולם בנושא שינוי התנהגות וקידום התנהגות מקיימת בקרב הציבור או בקרב עובדי ארגון

איתור מומחים בתחום וקיום ריאיונות איתם

איגום המידע וסיכומו לכדי מסמך המלצות/מדריך

ככל שיהיה זמן לכך - בניית סדנה רלוונטית עבור אנשי המקצוע הרלוונטיים בעיריות, יחד עם גוף הדרכה מתאים

הגדרת תפקיד -  מחקר בנושא ניהול אפקטיבי של צוות רב תחומי עירוני בנושא קיימות

תיאור אופי ההתמחות -

כחלק מהתחייבויותיהן במסגרת תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה, לקחו על עצמן העיריות להקים "צוות קיימות עירוני" – צוות רב תחומי המובל על ידי מנכ"ל העירייה/ראש העירייה ומרוכז על ידי מנהל הקיימות העירוני. בצוות זה חברים נציגים מכלל אגפי ומחלקות העירייה במטרה לקדם פרוייקטים רוחביים בנושא הקיימות בעיר. על מנת לסייע למנהלי הקיימות העירוניים בניהול הצוות באופן אפקטיבי, מעוניין פורום ה-15 לפרסם מסמך המלצות/מדריך ייעודי.

תפקיד המתמחה יהיה:

איסוף מידע בנושא ניהול צוות רב תחומי
איתור מומחים בתחום וקיום ריאיונות איתם
איגום המידע וסיכומו לכדי מסמך המלצות/מדריך
ככל שיהיה זמן לכך - בניית סדנה רלוונטית עבור מנהלי הקיימות העירוניים, יחד עם גוף הדרכה מתאים

הגדרת תפקיד  - ריכוז הפורום העירוני לאנרגיה בת קיימא

תיאור אופי ההתמחות

כחלק מיישום תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", פורום ה-15 מעוניין לסייע לעיריות לקדם התייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה מתחדשת בעיר, הן במתקני ומבני העירייה והן במבנים פרטיים. זאת במטרה להביא לחסכון משמעותי במשאבים תפעוליים וסביבתיים, לצמצם את הפגיעה בסביבה ולחזק את הביטחון האנרגטי, וליצור מרחבי מחייה, תעסוקה ופנאי איכותיים, בריאים ויעילים.

במסגרת זו, הקים פורום ה-15 ביוני 2018 את הפורום העירוני לאנרגיה – פורום המורכב מאנשי מקצוע בעיריות העוסקים בתחום האנרגיה, בכירי ענף החשמל בישראל ונציגים של גופים נוספים. מטרתו של פורום האנרגיה היא ליצור פלטפורמה משותפת לעיריות הגדולות לקידום ייצור אנרגיה מקומי ובר-קיימא, באמצעות קידום מדיניות משותפת, למידת עמיתים ורישות מידע וכן זיהוי וטיפול בחסמים מול הממשלה. בימים אלה עבר הפורום להיות פרויקט משותף של פורום ה-15 ומשרד האנרגיה, והוא עתיד לכלול בתוכו נציגים מכלל הרשויות המקומיות בישראל.

תפקיד המתמחה יעסוק בעיקר במחקר ולימוד של נושא האנרגיה הבת-קיימא, ותפעול הפורום העירוני לאנרגיה בשיתוף עם משרד האנרגיה – חשיבה על נושאים למפגש, תקשורת עם נציגי עיריות רלוונטיים וגיוסם להשתתפות בפורום, ועוד.

מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, מחזיקת תיק התחבורה

הגדרת תפקיד - מתמחה לנושא פתרונות חנייה רבי קיבולת לאופניים בתל אביב יפו

תיאור אופי ההתמחות -
לנוכח הכמויות ההולכות וגדלות של רוכבי האופניים בעיר תל אביב יפו, העירייה מתחילה לקדם פתרונות חדשניים בנוגע לחניות אופניים רבי קיבולת בעיר. פתרונות אלו יעזרו לקדם את תחבורת האופניים ב-2 כיוונים עיקריים: מניעת גניבות אופניים ונגישות וזמינות של חניית אופניים לרוכבים. המתמחה לנושא יעבוד בשיתוף פעולה יחד עם מיטל ועם סמנכ"ל תאגיד אחוזת חוף מר איברהים אבו שנדי על קידום חניות אופניים בעיר ויצירת פיילוט ראשוני להקמת 3 חניוני אופניים מאובטחים בעיר לרוכבים ועוד פתרונות מגוונים בתחום.

הגדרת תפקיד - רכז/ת פורום קואליציית ארגוני תחבורה וסביבה וקידום חקיקה

תיאור אופי ההתמחות -

ביוזמת מיטל קם פורום המאגד 30 ארגוני סביבה ותחבורה וזאת במטרה לקדם שיח ודיאלוג לטובת מטרות ציבוריות משותפות של כולם. הפורום הינו פורום חדש וישנם לא מעט נושאים שיש לקדם המשותפים לכל הארגונים. המתמחה שיבחר לתפקיד יעזור למיטל לרכז את פעילות הפורום, לקדם מפגשים ותוכן רלוונטי מכדי רעיונות ועד לביצוע. כמו כן המתמחה יעזור לקדם הצעת חוק "להשוואת תנאי עובדי במגזר הציבורי בתשלום הגעה לעבודה"–אקותלוש.

 

 

חברת החשמל - ניהול מערכת החשמל

הגדרת תפקיד - עורך תוכן סביבה וקיימות לאתר האינטרנט

תיאור אופי ההתמחות

עריכת תוכן לאתר האינטרנט של החברה בתחומי סביבה וקיימות הרלוונטים לפעילות החברה.

כגון: אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה, התייעלות אנרגטית, שמירה על מיגוון ביולוגי וכדומה.

 

 

תובנה ירוקה
הגדרת תפקיד מפתח/ת שווקים חדשים

תיאור אופי ההתמחות -

אנחנו משתדלים לחדש ולעדכן את הפעילות שלנו, ולהוביל כיוונים חדשים בתוך השוק הרחב של האנרגיה הסולארית בישראל. אנחנו לא מצליחים להגיע להכל, ויש מספר תכניות לפיתוח שווקים חדשים שכרגע אין להם "אבא ואמא" אצלנו. האם זה את/ה?

המתמחה שי/תצטרף אלינו י/תזכה להוביל ענפים חדשים לגמרי בפעילות שלנו – ליצור בעזרתנו את תכנית הפעולה, ולצאת לדרך בפעילות עצמאית (ונתמכת).

אם תצליח/י, המשמעות תהיה הגעה לקהלים חדשים והרחבה של מעגלי המקימים של מערכות סולאריות.

 

 

קרן קיימת לישראל

הגדרת תפקיד -  Project Management for Strategic Forest and Natural Resources Management

תיאור אופי ההתמחות

 

 • Certification of Sustainable Forest Management in Israel.

Analysis of existing international forest certification schemes (FSC, PEFC), assessment of the practicability of their adoption in Israel and designing a feasible and compatible roadmap for implementation.

 • Preparation of Voluntary National Reports (VNR) for Assessing Progress towards Implementation of the UN Strategic Plan for Forests 2030

The VNR is a vital source of information for assessing progress towards implementation of the UN Strategic Plan for Forests 2030, providing countries with a framework for promoting sustainable forest management. The Strategic Plan is aimed at contributing to progress towards the UN SDGs, Paris Agreement and Aichi Biodiversity Targets. National reports will provide the main source of information for UNFF to assess progress towards the achievement of the Global Forest Goals and targets.

 • Designing a New National Forest Inventory in Israel.

Assessment of National Forest Inventories (NFI) worldwide, with a specific focus on the inclusion of Indicators for sustainable forest management (SFM) and ecosystem services. Establishing Plot and sampling effort and appropriate criteria and indicators for a new Forest Inventory in Israel.

 

 

הגינה בכרם

הגדרת תפקיד -  אחראית פרויקטי חקלאות עירונית

תיאור אופי ההתמחות

בגינה בכרם מתקיימים פרויקטים סביבתיים וחברתיים. המתמחה תיקח חלק אינטגרלי בפרויקטי החקלאות העירונית, בתוך הגינה ומחוצה לה. בתוך כך, היא תשתתף בכל שלבי הפרויקט – החל מעיצוב הפרויקט ועד הוצאתו לפועל. בפרט, המתמחה תלמד כיצד לכונן שילוב של קיימות וקהילה. פרויקטים ספציפיים העומדים כרגע על הפרק הינם ״פינות ירוקות״ ו״גן בבניין״. המתמחה תלמד על ניסוח החזון, ניהול התקציב, גיוס המשתתפים, יצירת קשר עם ספקים, וכמובן ידע מעשי בחקלאות עירונית על כל גווניה.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>