הסמינר השבועי: קיימות, ביטחון-מים וצדק סביבתי: פילוסופיית המים של אנופם מישרה

16 בדצמבר 2019, 15:00 
אוניברסיטת תל אביב 

 

 

הסמינר השבועי של החוג ללימודי הסביבה 

יום שני, 16 בדצמבר 2019, שעה 15:00-16:00

בניין הקפסולה, אודיטוריום (קומה 1-)

 

 

הסמינר השבועי: קיימות, ביטחון-מים וצדק סביבתי: פילוסופיית המים של אנופם מישרה 

 

ריקי לוי

דוקטורנטית בחוג ללימודי הסביבה,

חוקרת אתיקה הודית סביבתית עכשווית

בהנחיית ד"ר דניאל מישורי מהחוג ללימודי הסביבה

ופרופ' דני רוה מהחוג לפילוסופיה.

 

אנופם מישרה (Anupam Mishra 1948-2016) היה סביבתן והאקטיביסט גנדיהני. מישרה,  אשר חקר במשך עשורים רבים את מסורות המים הילידיות ההודיות, הבנה תפיסה וחזון פילוסופי, אשר היה בכוחם ל"החיות מחדש" את מסורות המים ההודיות הן ברמה הרעיונית והן ברמה הפרקטית. בכך, מישרה חולל לא פחות, מאשר מהפכה באשר לרלוונטיות של מסורות המים הילידיות לניהול מקיים של משק המים בהודו המודרנית ובתרומתו לשיח הסביבתי ההודי העכשווי.

 

מישרה, הראה שהתשתית הטכנולוגית של מערכות הידע המסורתיות, שעונה על מסד מוסרי עמוק שעולה מתוך תפיסה לא-אנתרופוצנטרית של הטבע ומתוך לוקאליות אקולוגית, תרבותית ודתית. מתוך כך, מישרה הראה שהעקרונות המוסריים ביחס ל-טבע, לאדם ולקהילה, הם אלו המבנים את הטכניקות והטכנולוגיות, אשר בתורם, מאפשרים ביטחון-מים וחיי שפע עשירים ומגוונים, אפילו באיזורים הצחיחים ביותר על פני כדור-הארץ, במדבר. בכך, הפילוסופיה שלו מהווה דוגמאת נגד לתפיסת העליונות המוחלטת של טכנולוגיות מערביות, לעקרונות האידאולוגיים של כלכלה ניאו-ליברלית ולגלובליזציה המונעת מאינטרסים תאגידיים, אשר כמעט תמיד מקבלת קדימות על-פני שיקולים חברתיים וסביבתיים מקומיים.

 

בהרצאה זו, אציג את קווי היסוד של תרבות המים של מישרה , תוך כדי הצבעה על קווי היסוד של התנועה ההודית הסביבתית ואת הסוגיות המרכזיות שאיתן היא מתמודדת. אראה שבניגוד לתפישה המערבית שבה אלמנטים טבעיים כפופים בעיקרם למערך כלכלי קפיטליסטי, ונתפסים בעיקרם כ'משאב' או כ'מוצר צריכה',  העמדה ההודית, חושפת תפיסה הוליסטית, שבה מים, מזון או יערות, הם תוצר של הבנייה מורכבת של מערכות ידע משורגות ופרקטיקות שאינן רק כלכליות אלא גם חברתיות ודתיות. לכן, יש בכוחה של תפיסה זו, להציע תיאוריות אלטרנטיביות ופרקטיקות מקיימות (Sustainable), שמבקשות לענות על מגוון תיאוריות ובעיות סביבתיות עולמיות.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive