קורסי העשרה

בית הספר מציע מדי שנת לימודים מספר קורסים שפתוחים לרישום כקורסי העשרה לתלמידי תואר ראשון מכל הפקולטות, המעוניינים להרחיב את הידע שלהם במגוון תחומי הסביבה.

 

לתשומת לבכם! הרישום מתבצע אך ורק במזכירויות החוגים (חוגי האם)

 

סמסטר א' תשע"ז
מספר הקורס שם הקורס שם המורה ש"ס יום שעה בניין וחדר
0910.1100.01
מבוא לאקופילו' ואתיקה סביבתית
ד"ר דניאל מישורי
2 ב 08-10 פורטר 013B
0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים     ד"ר ניר נפתלי 2 ב 12-14
פורטר 013B
0910.1500.01 פרקים במבוא לאקולוגיה ד"ר בועז שחם 2 ב 18-20 פורטר 013B
סמסטר ב' תשע"ז
מספר הקורס שם הקורס שם המורה ש"ס יום שעה בניין וחדר
0910.1150.01 אקולוגיה תעשייתית והנדסה ברת קיימא ד"ר אלכס גולברג 3 ב 12-15 פורטר 106
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive