סמינר מחלקתי: חקלאות אצות- אלטרנטיבה חקלאית סביבתית או טרנד חולף ?

25 בדצמבר 2017, 15:00 
 

 

הסמינר השבועי של בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

יום שני, 25 בדצמבר, שעה 15:00-16:00

בניין הקפסולה, אודיטוריום (קומה 1-)

 

חקלאות אצות- אלטרנטיבה חקלאית סביבתית או טרנד חולף ?

 

ד"ר עדי לוי

המנהל המדעי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 

אצות הן יצורים פוטוסינתטיים החיים במגוון רחב של גופי מים ותנאי סביבה. חקלאות אצות מודרנית בהיקפים משמעותיים, התפתחה רק במהלך 50 השנים האחרונות. כיום מייצרים בעולם מגוון רחב של מוצרים מאצות: תוספי תזונה הנמכרים באלפי $ לק"ג; חומרים לתחום הקוסמטיקה; ג'לים ליישום במחקר מדעי; צבענים למיקרוסקופיה; מזון ותוספי תזונה לבעלי חיים ואצות למאכל אדם שהבולטות והמוכרות שבהן הן ספירולינה, כלורלה ונורי (סושי). מערכות הגידול בחקלאות האצות מתחלקות למערכות פתוחות ולמערכות סגורות ומבוקרות. חקלאות אצות אינה דורשת שימוש  בקרקע המתאימה לגידולים חקלאיים קונבנציונליים. ניתן לגדל אצות על קרקעות מומלחות, במדבר, על גגות בעיר ואף בתוך מבנים, תוך שימוש במקורות מים מגוונים שחלקם כלל אינם זמינים לחקלאות הקונבנציונלית.

 

חקלאות אצות החלה להתפתח בישראל עוד בשנות ה-70 ומתחילת העשור הנוכחי חלה עליה משמעותית במספר חברות האצות והמגדלים שעוסקים בכך בישראל. נכון ליוני 2016, 16 חברות / מגדלים היו פעילים בענף האצות בישראל והענף העסיק כ-200 עובדים, רובם באזורי הפריפריה.

 

את חקלאות האצות בארץ ובעולם מאפיינים חסמים רבים ובראשם העדר הגדרת הענף כענף חקלאי, זאת לצד חסמים בתחום הרגולציה, קרקע וסטטוטוריקה, שיווק, ידע, כוח-אדם ועוד.

 

בהרצאה יוצגו סוגי הגידולים, שיטות הגידול והמוצרים השונים שמופקים מאצות, השווקים העולמיים והחסמים להתפתחות ענף חקלאות זה בארץ ובעולם, תוך ניסיון לענות על השאלות: האם חקלאות אצות יכולה להוות אלטרנטיבה מקיימת לגידולים חקלאיים קונבנציונליים? כיצד ניתן באמצעות אצות לצמצם פליטות גזי חממה המניעים את שינוי האקלים הגלובלי? וכיצד באמצעות שימוש באצות בחקלאות המים ניתן לצמצם את הפגיעה בסביבה הימית?

 

לתשומת לבכם, לא תותר כניסה למאחרים ולא תותר יציאה לפני תום ההרצאות (אנא חסכו מהמציגים את חוסר הנעימות).

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive