מלגות קיום ומלגות הצטיינות

מלגות קיום ומלגות הצטיינות

בית הספר מעניק לתלמידים המתקבלים לתואר שני מחקרי עם ציון 85 ומעלה בלימודי התואר הראשון, מלגות הצטיינות בגובה שכר לימוד ומלגות קיום של 50%, בהתאם לתנאים הבאים:

 

לתלמידים שמחקרם מונחה ע"י מנחים (אנשי סגל של אונ' ת"א בלבד) מהפקולטות והחוגים הבאים: מדעי החברה, ניהול, מדעי הרוח, משפטים, אומנויות וגיאוגרפיה - המלגה הניתנת היא שווי שכר לימוד שנתי (כ- 13,000 ₪). מימושה של מלגה זו מותנה בגיבוש נושא מחקר ומציאת שני מנחים מאושר ע"י ראש התכנית לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה לתואר

 

לתלמידים שמחקרם מונחה ע"י מנחים (אנשי סגל של אונ' ת"א בלבד) מהפקולטות הבאות: הנדסה, מדעי החיים, מדעים מדויקים (למעט גיאוגרפיה) ורפואה - היקף המלגה הניתנת הוא 50% מלגת קיום (מלגת מאסטרנט/ית רמה א') אשר שוויה כ- 1,100 ₪ לחודש, ובנוסף מלגה זו פוטרת את התלמיד מתשלום שכר לימוד.  גם מימושה של מלגה זו מותנה בגיבוש נושא מחקר ומציאת שני מנחים מאושר ע"י ראש התכנית לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה לתואר

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive