מלגות הצטיינות ופרסי לימודים

מלגות הצטיינות ופרסי לימודים

בית הספר מעניק לתלמידים המתקבלים לתואר שני מחקרי עם ציון 85 ומעלה בלימודי התואר הראשון, מלגות שכר לימוד וקיום, בהתאם לתנאים הבאים:

 

לתלמידים שמחקרם עוסק בתחומי המדעים "הרכים", והמנחים שלהם מהפקולטות הבאות באוניברסיטת תל-אביב: מדעי החברה, ניהול, מדעי הרוח, משפטים ואומנויות - היקף המלגה הניתנת הוא 100% מעלות שכר הלימוד לשנה (כ- 13,500 ₪). מימושה של מלגה זו מותנה במציאת מנחים לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה לתואר.

 

לתלמידים שמחקרם עוסק בתחומי המדעים "הקשים" והמנחים שלהם מהפקולטות הבאות באוניברסיטת תל-אביב: הנדסה, מדעי החיים, מדעים מדויקים ורפואה - היקף המלגה הניתנת הוא 50% מלגת קיום (מלגת מאסטרנט/ית רמה א') אשר שוויה כ- 1,200 ₪ לחודש, ובנוסף מלגה זו פוטרת את התלמיד מתשלום שכר לימוד.  גם מימושה של מלגה זו מותנה במציאת מנחים לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה לתואר.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive