מחקרים בנושאי סביבה של תלמידי בית הספר

מחקריהם של תלמידי בית הספר עוסקים בהיבטים רבים ומגוונים של העולם והסביבה המודרנית: מביולוגיה ימית, שיווק חברתי, כלכלת סביבה ואנרגיה סולארית, עד חקיקה סביבתית, שינויי אקלים, שיקום נחלים, צדק סביבתי, ועוד.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive