מתמחי פורטר - תשע"א

להלן התפקידים שביצעו המתמחים בשנה"ל תשע"א:

מתכננת בצוות תכנון וקהילה במסגרת סקר התכנון, במקום - מתכננים למען זכויות תכנון

'במקום' הוקמה במאי 1999 על ידי מתכננים ואדריכלים אשר שמו להם למטרה לחזק את הקשר בין זכויות האדם ומערכות התכנון במדינת ישראל. נקודת המוצא לפעילות 'במקום' היא שתכנון מרחבי משפיע על הקהילה והחברה ועל זכויות האדם הבסיסיות. מאיה הייתה חלק מצוות סקר מזרח ירושלים והייתה ממונת על כתיבת דו"ח לאחת השכונות בסקר (שכונת צור באהר ואום טובא). הדו"ח התמקד בניתוח תכנית השכונה בהשוואה למה שקיים במציאות. המחקר כלל איסוף של חומרי רקע ותכניות לשכונה, ייעודי קרקע, אחוזי בנייה, שטחי ציבור, דרכים,תשתיות, בחינת רמת התאמתן של התוכניות למצב בשטח, (לדוגמא: האם במקום שמתוכנן בו כביש נסלל כביש או שנבנה שם בית), פגישות עם אנשי תכנון ואנשי קשר בשכונות כדי לשמוע על בעיות ייחודיות בשטח.

מתמחה בתחום פיתוח מדיניות מים ברת קיימא לישראל, ידידי כדור הארץ

"ידידי כדור הארץ המזרח התיכון" (ידכ"א) הינו ארגון ייחודי שמאגד תחתיו פעילי סביבה ירדניים, פלסטיניים וישראליים. מטרתו העיקרית הינה הגנת הסביבה באמצעות שיתוף פעולה חוצה גבולות. במהלך החצי הראשון של ההתמחות עסקתי בעבודה פרלמנטרית מול ה"שדולה לביטחון מים" בכנסת. חיברתי מסמך הערכת מצב על מערכות לאיסוף מי גשם המוצבות במבנים ציבוריים בקהילות "מים ושכנות טובה" בישראל. בחלקה השני של ההתמחות עסקתי בניסוח מסמך מדיניות של הארגון כלפי חקלאות בישראל. המסמך משלב סקירה מקיפה של משק המים והמגזר החקלאי ומונה המלצות שיאפשרו לצמצם את היקף צריכת המים השפירים בחקלאות באופן שיקטין את הצורך בהתפלת מי ים ויאפשר להגדיל את מכסת המים השפירים המוקצים לטבע.

סקירה ותיעוד מקרי מבחן של בניה ירוקה מהעולם, המועצה לבנייה ירוקה

המועצה לבניה ירוקה היא מועצה לאומית המהווה חלק מהמועצה העולמית לבניה ירוקה ‪ אשר בה חברות חמש עשרה מדינות מובילות ועוד עשרות מצויות בהליך הצטרפות וקבלה. מטרת ההתמחות השנה הייתה לאסוף, לסנן, לבחור, לערוך ולתרגם מקרי מבחן של בניה ירוקה מהעולם. מקרי המבחן הנבחרים מיצגים סוגי מבנה שונים (מגורים, משרדים, מבני ציבור ועוד) וכן עמידה בתקנים שונים כמו LEED האמריקאי, GREEN STAR האוסטרלי ועוד. אחד הדגשים בבחירת המבנים היה דמיון לתנאים בארץ, נלקחו בחשבון גודל תקציב, תנאי אקלים וזמינות חומרים וכל זאת כדי להוכיח כי בניה ירוקה היא אפשרית וישימה.

מתמחה במרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות מקומית הוקם בשנת 2006 עוסק בפיתוח בר- קיימא ברמה המקומית: רשויות, מועצות מקומיות ואזוריות. המרכז מפתח ומפיץ כלי עבודה, הכשרות ורשת חברתית של העוסקים בקיימות ברמה המקומית. התפקיד כלל השתלבות בצוות המרכז לקיימות מקומית ובעשייה השוטפת שלהם, השתתפות בהכשרות כנסים וישיבות צוות, ותפעול שוטף של אתר האינטרנט (שכלל גם אפיון לקראת מעבר לאתר חדש והעלאת תכנים אליו). במקביל עסק יואב בעריכת עלון "לשם שינוי", שיצא בחודש אפריל, אחרי כמה שנים שלא יצא לאור. בהמשך תקופת ההתמחות יואב היה שותף בכתיבת המדריך לשכונה מקיימת. המדריך נועד לפעילים מקומיים ומסביר כיצד להתארגן ולחולל שינוי בסביבתם הקרובה.

רכזת פרויקט "מחקר בשירות הקהילה", האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה

הפרויקט הינו גלגול של רעיון ה-science shop (חנות מדע) – מודל לתיווך בין ארגוני חברה וסביבה המצטיינים בזיהוי בעיות ואתגרים, ובין האקדמיה שלה היכולות ומאגרי הידע. בחנות נאספות שאלות מארגוני חברה אזרחית, בעוד עובדיה מביאים לחיבור בין הארגון לסטודנטים (ולמנחים) שיבצעו את המחקר כחלק ממטלותיהם לתואר. תפקידי הראשון כרכזת הפרויקט היה אפיונו והתאמתו לסטודנט הישראלי. המסקנה כי ישנם נכונות ובסיס להתחלת עבודה משותפת גם ללא גושפנקה אקדמית חד משמעית , השתלבה יחד עם ההחלטה ליצור במסגרת הכנס השנתי של האגודה המתקיים השנה בסוף חודש יוני, את היריד "מחקר בשירות הקהילה". מטרת היריד הינה לחשוף ולעניין בשאלות המחקר שאותם העלו הארגונים, את הסטודנטים לסביבה ואקולוגיה בישראל.

תחקירנית בריאות וסביבה, הקואליציה לבריאות הציבור

עמותה זו פועלת להפחתת התחלואה מזיהום סביבתי בעיקר באזור הצפון ומפרץ חיפה. הקואליציה הוקמה בשנת 2001 על ידי 17 ארגונים סביבתיים מתוך צורך בגוף מקצועי שיעסוק בקשר בין סביבה ובריאות ויפעל למען בריאות הציבור. במסגרת ההתמחות עסקתי בשתי פעילויות מרכזיות: סקירה בנושא ערכי יעד לריכוזי דיאוקסינים באוויר. מטרת העבודה הייתה להגיב לתקנות אוויר נקי, ממנה נעדרים חומרים מסרטנים רבים ובסקירה זו דיאוקסינים, פוראנים ובינפילים. בנוסף, הייתי שותפה פעילה בארגון כנס בנושא בריאות וסביבת המגורים, בשיתוף פעולה של הקואליציה לבריאות הציבור, ביה"ס פורטר, ביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב והמשרד להגנת הסביבה.

סיוע בקידום נושא הבנייה ירוקה בעיר, עיריית ת"א-יפו

ההתמחות בעיריית ת"א הייתה מאד קלה וטבעית בשבילי כיון שאני תושב העיר ת"א, מה שגרם לי לרצות ולקחת חלק במה שקורה בעיר, במיוחד בתחום "הירוק". בנוסף תמיד מאד עניינה אותי העבודה בתוך גוף גדול חזק ומשפיע כמו עיריית ת"א. ואכן לאחר היכרותי עם סגנית ראש העיר גב' מיטל להבי הבנתי את גודל הזכות, להיות שותף אמיתי בעשייה לקידום פרויקטים אמיתיים וחשובים ובעיקר ללמוד הרבה על התחום הסביבתי ברשויות המקומיות. בחודשים בהם אני שותף לקידום פרויקטים הצלחתי לקחת חלק במספר תחומים: 1. קידום נושא הבנייה הירוקה בעיר תוך התחלה של פיילוט בנושא השיפוץ הירוק בגני ילדים. 2. איגוד וקידום סטנדרטים ירוקים לבנייה ושיפוץ בגני ילדים. 3. קידום פרויקט "הטבעת הירוקה" ציר ירוק המחבר מספר ערים באזור גוש דן.

חבר בצוות פרויקט "דמוקרטיה בשלטון המקומי", חיים וסביבה

מטרת העל של הפרוייקט היא חיזוק הדרג האזרחי בבואו לעסוק בעשייה סביבתית. מכיוון שפרויקט כזה הוא גדול ונפרש על משך תקופה ארוכה הוא חולק למספר נתחים, הנתח שלי עסק בועדות איכות הסביבה אשר קמו על פי חוק בכל ישוב ורשות החל משנת 2006, ועל הדרכים להעצים ועדות אלו ואת פעיליהן האזרחיים. שני החלקים בהם טיפלתי היו: א. ריכוז הידע והכותבים בעבור הכנת מדריך פעולה למשקיפים וחברים בועדות איכות סביבה בשלטון המקומי, המדריך עתיד להיות מפורסם בעתיד הקרוב. ב. ריכוז והכנת מסד נתונים למועמדים פוטנציאליים אשר ישמשו כמשקיפים בועדות איכות סביבה שונות בשלטון המקומי.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive