גידול דמוגרפי וסביבה

יום העיון להצגת הפרויקטים של תלמידי המחקר

04 בפברואר 2019, 11:00 
 

"גידול דמוגרפי וסביבה"

יום העיון להצגת הפרויקטים של תלמידי המחקר

האירוע יתקיים ביום שני, 04 בפברואר 2019, 11:00- 16:00

בניין פורטר, אולם 101, החוג ללימודי סביבה, אוניברסיטת ת"א

 

תכנית יום העיון

11:10 – 11:00

התכנסות וכיבוד קל

11:20 – 11:10

ברכות ודברי פתיחה:

 

פרופ' קולין פרייס, ראש החוג

 

פרופ' אבי פרבלוצקי, מורה הקורס

 

מושב ראשון:  הגידול הדמוגרפי והשפעתו על משק המים בישראל

11:50 – 11:20

אייל גרוסמן, נועה ליבוביץ' ועדי זילברמן
(מנחה: מארק פוליקובסקי)

"נגר עילי- משאב מים חדש?"

12:10 – 11:50

ינון חרמון וניר לנגר  
(מנחה: רינה מגן)

"השפעת שטחים בנויים על טעינת מי התהום  בישראל"

12:40 – 12:10

אפרת אזולאי-נבו, מיכאל ברויאר ומרתה וולינסקי 
(מנחה: מארק פוליקובסקי)

"ריכוז או ביזור? מערכת טיפול השפכים לאור הגידול הדמוגרפי בישראל"

הפסקת צהריים
13:00 – 12:40

מושב שני:  השפעות הגידול הדמוגרפי על אספקטים חברתיים שונים  

12:20 – 13:00

הדס בשן והילה לרנאו  
(מנחה: ריקי לוי)

"הגידול הדמוגרפי העולמי וסוגיית מהגרי האקלים: הגדרה (והעדר) טיפול בינלאומי"

13:50– 13:20

אפרת הכרם, יובל פורוס ומיקי שטרן  
(מנחה: רינה מגן )

"השפעת נגישות לתחבורה ציבורית על תעסוקת נשים"

14:10 – 13:50

אמילי בן-אור ואלון שומרון  
(מנחה: ריקי לוי)

"הרגלי שימוש בכלים חד-פעמיים במגזרים ישראלים שונים לאור הגידול הדמוגרפי בישראל. בני-ברק וגבעתיים כמקרה בוחן "

הפסקת קפה והתרעננות 
14:30 – 14:10

מושב שלישי:  השפעות הגידול הדמוגרפי על עולם הצומח בישראל

15:00 – 14:30

ליעוז גבריאלי, סלי כהן וענבל סובל-גדיש
(מנחה: שי שפר)

""שקט"- צומחים ברעש: השפעתם של רעשי תחבורה על צמחים"

15:30 – 15:00

דורון קליין, דקל שחר ומאי תמיר
(מנחה: שי שפר)

"חקלאות עירונית בשיטת ZFarming  (חקלאות אפס שטח)  והתאמתה לסביבה העירונית בישראל" 

סיכום

16:00 – 15:30

דיון, סיכום ושיחת משוב על הקורס

 

*** התכנית אינה סופית ונתונה לשינויים

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive