מוסדות בית הספר

המועצה האקדמית

המועצה האקדמית של בית הספר מונה 13 אנשי סגל מהפקולטות השונות באוניברסיטת תל אביב. המועצה הוקמה במטרה לפקח על פעילותו האקדמית והמחקרית של ביה"ס.
 
הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של ביה"ס ללימודי הסביבה מונה ארבעה נציגים מארבע כנפות הקמפוס ושני ממלאי מקום. הרכב הוועדה, אושר במועצה האקדמית של ביה"ס ובוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
 
בועדת ההוראה חברים 9 אנשי סגל המייצגים את הפקולטות השונות בקמפוס, אליהם מצטרפים יו"ר הועדה והמנהל האדמיניסטרטיבי של ביה"ס המשמש כמשקיף.
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive