מוסדות החוג

המועצה האקדמית

המועצה האקדמית של החוג ללימודי הסביבה מונה 13 אנשי סגל מהפקולטות השונות באוניברסיטת תל אביב. המועצה הוקמה במטרה לפקח על פעילותו האקדמית והמחקרית של החוג.
 
 
בועדת ההוראה חברים 9 אנשי סגל המייצגים את הפקולטות השונות בקמפוס, אליהם מצטרפים יו"ר הועדה והמנהל האדמיניסטרטיבי של החוג המשמש כמשקיף.
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive